Projekt - Biblioteka Lwowska

Przyjaciele Rotarianie,

Lwów, 730 - tysięczne miasto leżące na zachodzie Ukrainy, założone zostało około 1250 roku. Przez mijające wieki ten rejon Europy znajdował się kolejno w granicach Rusi Kijowskiej, Księstwa Halicko-Włodzimierskiego, Królestwa Węgier, Królestwa Polskiego (Rzeczypospolitej Obojga Narodów), Monarchii Austro-Węgierskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Związku Radzieckiego i obecnie Ukrainy. Przez ponad 7 wieków swego istnienia Lwów był miastem wielo-narodowym, -wyznaniowym i -kulturowym.

Odzwierciedleniem tej koegzystencji, są zbiory Biblioteki Naukowej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franko, w których można odnaleźć dokumenty w prawie każdym języku Europy. Jest skarbnicą rękopisów, map, starodruków, książek i gazet  gromadzonych przez 409 lat...

Walne Zebranie RC Kraków WAWEL

Szanowni Koledzy,

Stosownie do Art. 7 p.8 Statutu Klubu, Zarząd Klubu postanowił zwołać Walne Zebranie Członków na dzień 4 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 19:00 w miejscu spotkań klubowych w Hotelu Holiday Inn przy ul. Wielopole w Krakowie z następującym porządkiem obrad;

Program Zebrania

  1. Otwarcie Walnego zebrania, wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokólanta Zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Klubu w kadencji 2016/2017.
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Klubu w kadencji 2016/2017.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  7. Dyskusja.
  8. Przyjęcie sprawozdania
  9. ...

Obchody Jubileuszu XX-lecia RC Kraków - Wawel

PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU XX-LECIA KLUBU ROTARY KRAKÓW-WAWEL

w dniach 9 – 11 czerwca 2017 roku

 

PIĄTEK 9.06.2017

12:00 – 17:00        przyjazd Gości, zakwaterowanie w hotelach              

20.00                   kolacja z winem i jazzem; Klub PIEC-ART, ul. Szewska 12

    

SOBOTA 10.06.2017

10:00                   zbiórka w hotelach, przejście na Bulwar Czerwieński...

Strony