26 maja - Koncert charytatywny w PIEC Art - Gość specjalny; Vadim Brodski & Umbria Jazz Band

Vadim Brodski (ur. 1950 w Kijowie) – ukraiński wirtuoz skrzypiec z polskim paszportem, potomek znakomitego Adolfa Brodskiego, pierwszego wykonawcy Koncertu skrzypcowego Piotra Czajkowskiego. Zwycięzca VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego (1977).Pochodzi z ukraińskiej rodziny o korzeniach żydowskich....

12 maja - Spotkanie z dr hab. Wiesławem Babikiem

 "Co geny mówią o naszej przeszłości"

Dr hab. Wiesław Babik jest kierownikiem zespołu Ekologii Molekularnej i Behawioralnej w Instytucie Nauk o Środowisku krakowskiego Uniwersytetu Jagielońskiego.

Specjalizuje się w ekologii molekularnej, genetyce i genomice molekularnej.

W zakres jego zainteresowań wchodzą procesy historyczne wnioskowane na podstawie zmienności markerów molekularnych i mechanizmy kształtujące zmienność genetyczną i zróżnicowanie genetyczne między populacjami.

Dr hab. Wiesław Babik jest członkiem Komitetu Biologi Ewolucyjnej i Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

 

28 kwietnia - Sptkanie z prof. dr hab. Januszem Majcherkiem

"Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze - czy aby na pewno ?!"

Janusz Andrzej Majcherek (ur. 1955 w Krakowie) – polski filozof i socjolog kultury, publicysta, wykładowca akademicki.

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1992 na podstawie rozprawy zatytułowanej Metodologiczne konsekwencje relatywizmu kulturowego uzyskał na Wydziale Filozoficznym UJ stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Habilitował się w 2005 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w oparciu o pracę Źródła relatywizmu w...

31.03.2015 r. Uroczyste klubowe spotkanie przedświąteczne - gość specjalny; ojciec Henryk Cisowski

Holiday Inn o godz. 19:00 wraz z partnerkami (bez udziału innych klubów). Będzie także guestspeaker - kapucyn, ojciec Henryk Cisowski. Człowiek młody, otwarty, z wielką pasją i skutecznością realizujący ambitne plany pomocy bezdomnym i wykluczonym społecznie, dyrektor Fundacji "Dzieło pomocy św. Ojca Pio".

110 rocznica powstania ruchu ROTARY

Dear Rotarian,

February 23 marks an important date for us, the 110th anniversary of Rotary International. On this day in 1905, Rotary founder Paul Harris formed one of the world’s first service organizations, the Rotary Club of Chicago, as a place where professionals with diverse backgrounds could exchange ideas and form meaningful, lifelong friendships. Since then, Rotary has continued its commitment to service by providing clean water, improving maternal health, awarding scholarships, fighting...

Guest speaker dr inż. arch. Krzysztof Wielgus

Biogram

1985 – obrona dyplomu i uzyskanie tytułu mgr inż. arch.

1987 – obrona doktoratu i uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych w specjalności teoria architektury.

  • 1985 – chwili obecnej pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej do roku 1997 na stanowisku asystenta, od 1987 na stanowisku adiunkta
  • w latach 1986-1999   -   adiunkt muzealny w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
  • ...

Strony