Przekazanie Służby Rotariańskiej

19 czerwca 2015

Jak co roku zostało zaplanowane uroczyste przekazanie służby rotariańskiej – wspólne dla wszystkich klubów krakowskich. Organizuje go RC Zamek Niepołomice, w dniu 19.06.2015 r. (najbliższy piątek) w Zamku w Niepołomicach o godz. 19:00. Z i do Krakowa będzie autobus podstawiony na Placu Matejki (po prawej, idąc od Barbakanu), który odjedzie o godz. 18:15. Powrót autobusem przewidziany jest o godz. 23:00 (taksówką - nad ranem).

26 maja - Koncert charytatywny w PIEC Art - Gość specjalny; Vadim Brodski & Umbria Jazz Band

Vadim Brodski (ur. 1950 w Kijowie) – ukraiński wirtuoz skrzypiec z polskim paszportem, potomek znakomitego Adolfa Brodskiego, pierwszego wykonawcy Koncertu skrzypcowego Piotra Czajkowskiego. Zwycięzca VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego (1977).Pochodzi z ukraińskiej rodziny o korzeniach żydowskich....

12 maja - Spotkanie z dr hab. Wiesławem Babikiem

 "Co geny mówią o naszej przeszłości"

Dr hab. Wiesław Babik jest kierownikiem zespołu Ekologii Molekularnej i Behawioralnej w Instytucie Nauk o Środowisku krakowskiego Uniwersytetu Jagielońskiego.

Specjalizuje się w ekologii molekularnej, genetyce i genomice molekularnej.

W zakres jego zainteresowań wchodzą procesy historyczne wnioskowane na podstawie zmienności markerów molekularnych i mechanizmy kształtujące zmienność genetyczną i zróżnicowanie genetyczne między populacjami.

Dr hab. Wiesław Babik jest członkiem Komitetu Biologi Ewolucyjnej i Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

 

28 kwietnia - Sptkanie z prof. dr hab. Januszem Majcherkiem

"Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze - czy aby na pewno ?!"

Janusz Andrzej Majcherek (ur. 1955 w Krakowie) – polski filozof i socjolog kultury, publicysta, wykładowca akademicki.

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1992 na podstawie rozprawy zatytułowanej Metodologiczne konsekwencje relatywizmu kulturowego uzyskał na Wydziale Filozoficznym UJ stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Habilitował się w 2005 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w oparciu o pracę Źródła relatywizmu w...

31.03.2015 r. Uroczyste klubowe spotkanie przedświąteczne - gość specjalny; ojciec Henryk Cisowski

Holiday Inn o godz. 19:00 wraz z partnerkami (bez udziału innych klubów). Będzie także guestspeaker - kapucyn, ojciec Henryk Cisowski. Człowiek młody, otwarty, z wielką pasją i skutecznością realizujący ambitne plany pomocy bezdomnym i wykluczonym społecznie, dyrektor Fundacji "Dzieło pomocy św. Ojca Pio".

Strony