Piwowarski Juliusz

Filozof, sportowiec, pedagog i politolog.

Absolwent, znanego jako elitarna Akademia Loretańska, Technikum Energetycznego w Krakowie (1969–1974 r.). W tym okresie instruktor ZHP w „Białym Szczepie” oraz instruktor przysposobienia obronnego. Od 1970 roku członek Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej; od 1971 roku rozpoczął treningi karate.

Studia podjął początkowo na Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Elektrycznym (1974–1978 r.), które przerwał na rzecz kolejnych studiów i profesjonalnego treningu sztuki walki (Universitet Medicina Alternativa na Sri Lance, filozofia i psychologia walki).

W 1999 roku zaczął kształcenie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku: politologia (1999–2004), a kontynuowana jednocześnie współpraca z Uniwersytetem na Sri Lance zaowocowała doktoratem z filozofii (2004 r.).

W 2006 roku podjął naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozofii, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa w 2009 roku. Praca dotycząca samurajskiego kodeksu Bushido, będąca owocem doświadczeń i studiów zdobytych podczas czterdziestoletniego uprawiania sztuk i sportów walki, wśród których dominuje pełnokontaktowe karate, została napisana pod kierunkiem profesora Łukasza Trzcińskiego.

Instruktor strzelectwa, karate, kickboxingu i combat ju-jitsu. W latach 80-tych drugi trener Kadry Polski Kickboxingu. Członek International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society, European Association for Security oraz Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych. Współzałożyciel Polskiego Związku Kickboxingu. Wielokrotny uczestnik Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata All Style Karate. Zdobył m.in. tytuł Mistrza Świata All Style Karate w 2006 r., stopnie mistrzowskie 9 DAN karate, 8 DAN kickboxingu oraz 5 DAN ju-jitsu. W 1986 r. założył, przy Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Krakowie, Klub Sportowy „Orion”. Pod koniec lat 8O-tych instruktor walki wręcz specjalnych jednostek policji (ekspert cywilny), w tym Kompani Antyterrorystycznej w Krakowie.

Interesuje się psychologią społeczną, socjologią, pedagogiką, filozofią, naukami o bezpieczeństwie, prakseologią oraz niektórymi zagadnieniami prawnymi i historycznymi, w szczególności etyką rozumianą jako pierwszy filar kultury bezpieczeństwa

Obecnie pełni funkcję Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie