Wigilia Naszego Klubu

17 grudnia 2019 odbył się tradycyjny wieczór wigilijny naszego Klubu. W jego ramach powitaliśmy na powrót w naszym gronie dwóch byłych członków Kol. Jacka Wojtynę oraz Kol. Wojciecha Dudka. Naszymi gośćmi, jak co roku, była młodzież z Placówki Opiekuńczo – WychowawczejSpokojna Przystań w Miękini z dwiema paniami z personelu placówki. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy pięknie...