g

WITAMY W ROTARY CLUB
KRAKÓW WAWEL

logo-big

Motto Rotary: Service Above Self (Służba ponad własne interesy).

Więcej

Cele Rotary

FOT. PAWEŁ KRZAN

Rozwój kontaktów międzyludzkich

Rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy.

Rozwój standardów etycznych

Stosowanie i promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i społecznej.

Służenie społeczeństwu w ramach wykonywanego zawodu

Nobilitowanie zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu.

Hołdowanie ideałowi służby

Stosowanie ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym oraz promowanie wszelkich form służby dla innych.

Budowa zrozumienia międzynarodowego

Propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju, poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

SPOTKANIA KLUBOWE

W okresie wakacji spotkania klubowe odbywają się w co drugi wtorek, tj. 2 i 16 lipca (30 lipca nie ma spotkania) oraz 6 i 20 sierpnia 2024 roku, o godzinie 19:00.

During the summer holidays, club meetings are held every other Tuesday, i.e. July 2 and 16 (there is no meeting on July 30) and August 6 and 20, 2024, at 7:00 p.m.

Miejsce spotkań / A meeting place

Hotel Holiday Inn
ul. Wielopole 4, 31-072 Kraków

ADRES DO KORESPONDENCJI

Klub Rotary Kraków-Wawel
ul. Grzegórzecka 69B/89, 31-559 Kraków

EMAIL

krakowwawel@rotary.org.pl

LOGO rotary