g

HISTORIA

Historia ROTARY w Polsce

1931 – Oficjalna rejestracja przez Rotary International RC Warszawa (numer Klubu: 3427). Prezydentem zostaje Piotr Drzewiecki Prezes Ligi Polskiej i Prezydent Warszawy w latach 1917-1921
1933 – Powstanie kolejnych trzech klubów: RC Łódź (3632), RC Kraków (3660), RC Katowice (3702)
1934 – Powstanie RC Gdynia (3722)
1935 – Powstanie RC Bielsko (3756) i RC Lwów (3899)
1936 – Powstanie RC Bydgoszcz (3906). Kluby polskie działają już w ramach samodzielnego dystryktu o numerze 85
1937 – Działa komitet założycielski RC Poznań, jednak nie dochodzi do rejestracji klubu
1938 – Powstanie RC Pabianice
1939 – Ustanie działalności klubów rotary w Polsce (wybuch II wojny światowej)
1940 – Kazimierz Zienkiewicz – były prezydent RC Katowice inicjuje w Londynie powstanie Międzynarodowej Reprezentacji Klubów Rotariańskich Europy, w skład której wchodzą Rotarianie na uchodźctwie z pięciu okupowanych przez hitlerowskie Niemcy krajów: Belgii, Czechosłowacji, Francji, Holandii i Polski. Placówka ta otrzymuje specjalny status i pod zmieniającymi się nazwami (m.in. Wspólnota Rotariańska Narodów Zjednoczonych, Placówka Rotary dla Rotarian na Wygnaniu) działa do 1944 r. Wartym wspomnienia jest fakt, iż to właśnie na forum wyżej wspomnianej struktury powstała idea powołania UNESCO, u genezy której znaczący był udział polskich Rotarian.
1989 – Po pięćdziesięciu latach nieobecności Rotary powraca do Polski. 10 czerwca 1989 roku Rotary Klub Warszawa jako pierwszy klub w tzw. krajach post-komunistycznych zostaje oficjalnie przyjęty w poczet członków RI. Klub należy do Dystryktu 2390 w Szwecji, podobnie jak powstające kolejne kluby (i tak aż do roku 1997)
1995 – W celu powstania samodzielnego dystryktu polskiego utworzona zostaje dla klubów Rotary w Polsce „Special Extension Area” („Specjalny Obszar Rozwoju”) pod przewodnictwem PDG Gunnar’a Fjellander’a (D-2390 Szwecja)
1 lipca 1997 – Powstaje samodzielny Dystrykt D-2230, w skład którego wchodzi 39 klubów z Polski. Był to pierwszy samodzielny Dystrykt RI utworzony w tzw. kraju post-komunistycznym. Pierwszym gubernatorem Dystryktu został na kadencję 1997/98 Bohdan Kurowski z RC Olsztyn. W okresie kadencji 1998/1999 gubernatorem był Leszek Gzella z RC Lublin. Podczas kolejnej kadencji 1999/2000, gdy funkcję gubernatora sprawował Eugeniusz Piontek do Dystryktu D-2230 przyłączają się kluby Rotary z Białorusi i Ukrainy, tworząc tym samym wielonarodowy Dystrykt D-2230. Biorąc pod uwagę obszar i liczbę ludności – był to jeden z największych dystryktów na świecie.

Pierwszym gubernatorem powiększonego dystryktu został Ryszard Kaszuba-Krzepicki z RC Gdańsk-Sopot-Gdynia, a pierwszym gubernatorem ze strony ukraińskiej – Pavlo Kashkadamov.

W miarę upływu lat rosła liczba klubów oraz rotarian i dystrykt stawał się zbyt duży, w szczególności dla gubernatorów, którzy zgodnie z przepisami Rotary powinni odwiedzić każdy klub, przynajmniej raz w roku. Wielki Dystrykt 2230 obejmował terytorium ponad 1,1 mln km2, a odległości pomiędzy najdalej położonymi klubami przekraczały 2 tys. kilometrów. Stąd próby podziału dystryktu, podjęte jeszcze w 2008 r., zakończyły się pomyślnie dopiero w 2013 roku decyzją Rady Dyrektorów Rotary International.

Ostatnim Gubernatorem Dystryktu, a jednocześnie pierwszą kobietą pełniącą tę funkcję, była Barbara Pawlisz z RC Sopot International, która zamknęła jego działalność w czerwcu 2016 r. W momencie podziału Dystrykt liczył już 130 klubów, z czego 80 w Polsce.

Zgodnie z przepisami Rotary International, w wyniku podziału nowe dystrykty otrzymały numery: 2231 – Polska oraz 2232 – Białoruś wraz z Ukrainą.

Pierwszym gubernatorem polskiego Dystryktu 2231 został wybrany Krzysztof Kopyciński z RC Bydgoszcz, a Dystryktu 2232 – Gienadij Kroichyk z RC Lviv.

W kolejnych kadencjach gubernatorami naszego dystryktu byli:

Dystrykt 2230 Polska

Dystrykt 2230 Polska – Białoruś – Ukraina

Dystrykt 2231 Polska

Prezydent pierwszego RC w Polsce

1 prezydenr rotary

Inż. Piotr Drzewiecki - jeden z założycieli i pierwszy prezydent pierwszego klubu Rotary w Polsce – RC Warszawa założonego w 1933 roku

pocztówka

Fragmenty okolicznościowej kartki Poczty Polskiej wydanej w 1997 r.

LOGO rotary