MOBILNY PUNKT POBORU KRWI

Wiosna 2022 r. pozyskaliśmy, dzięki działaniom obecnego gubernatora dystryktu 2231 Kol. Piotra Jankowskiego oraz pomocy Rotary Club Plymouth NH USA, z amerykańskiej Fundacji „Common Man 4 Ukraine” ze stanu New Hampshire w USA, a w szczególności dzięki hojności głównego fundatora pana Alexa Raya, 200 tys. USD na zakup specjalnego pojazdu do poboru krwi, z przeznaczeniem dla Ukrainy. Wybór formy pomocy został zaproponowany poprzez nasz klub wspólnie z zaprzyjaźnionym z nami klubem RC Lviv Ratusha. Koledzy ze Lwowa wybrali, jako beneficjenta, Regionalną Stację Krwiodawstwa w Ivano-Frankivsku (d. Stanisławów) – jedno z największych, wyspecjalizowanych centrów krwi na Ukrainie.

Sprawa nie była prosta, gdyż koszt mobilnych punktów poboru krwi w formie autobusów znacznie przekraczał przyznaną nam na ten cel kwotę, a nikt wówczas w Polsce, nie produkował mniejszych, a więc i tańszych pojazdów tego typu. Rozeznanie możliwości zakupu za granicą nie dało także pozytywnych rezultatów. Po długich negocjacjach, opracowania konstrukcji i przygotowania takiego pojazdu podjęła się firma „Zeszuta Sport” z Warszawy, zakład w Radomiu. To największy w Polsce wytwórca pojazdów sanitarnych i innych specjalistycznych (także dla Ukrainy) oraz autobusów do poboru krwi w Polsce. Bazowym pojazdem stał się Mercedes Sprinter o największych wymiarach i udźwigu. Przestrzeń – wentylowana i ogrzewana – została podzielona na dwa pomieszczenia: gabinet lekarski i część ambulatoryjną, w której wydzielono dwa sektory – rejestrację oraz dwa stanowiska do poboru krwi/osocza. Pojazd wyposażono w specjalne odchylane fotela dla krwiodawców, lodówkę, dwie wagomieszarki z walizami transportowymi, agregat prądotwórczy, szereg specjalnych szafek i schowków do przechowywania sprzętu i dokumentacji medycznej. Dokonano także wielu przeróbek i uzupełnień instalacji elektrycznej i klimatyzacji oraz układów sterowania. Całość zaprojektowano bardzo funkcjonalnie i starannie wykonano.

12 września 2022 r. dokonaliśmy odbioru technicznego w zakładzie w Radomiu, a 26 września 2022 r. został podpisany, w Kancelarii Notarialnej Joanna Greguła, Tomasz Kot, Joanna Gągała-Zając, przy ul. Topolowej 11 w Krakowie, akt przekazania w formie darowizny wyżej opisanego pojazdu, o wartości 812 tys. zł, Przedsiębiorstwu Niekomercyjnemu „Przykarpackie Obwodowe Centrum Służby Krwi” Rady Obwodu Iwano-Frakowskiego. Podpisy złożyli prezydent i sekretarz RC Kraków Wawel w osobach Tomasz Zientarski i Janusz Potępa oraz dyrektor centrum Ihor Dozhdzhaniuk – w obecności kilkuosobowej delegacji z RC Lviv Ratusha.

Formalnie, po odprawie celnej w Radomiu przez Agencję Celną „AKSYD”, pojazd został dostarczony przez producenta do przejścia granicznego w Budomierzu i tam – nie bez trudności (5 godzin zabiegów) przekazany stronie ukraińskiej. Uczestniczył w tym, oprócz kilku członków naszego klubu oraz rotarian z Lwowa i dyrektora Centrum Krwi, także gubernator naszego dystryktu Kol. Piotr Jankowski. Były to dla wszystkich chwile wzruszenia i wielkiej satysfakcji.

Nasz „krwiobus”, jak go w skrócie nazwaliśmy, niemal z marszu został włączony do działań prowadzonych przez Centrum Krwi w Ivano-Frakivsku. Jego uroczyste oddanie do użytku, zaplanowane przez dyrekcję centrum, w którym mieliśmy być specjalnymi gośćmi, niestety zostało odwołane z uwagi na zagrożenie ostrzałem prowadzonym przez Rosję. Mamy jednak nadzieję, że ten pojazd będzie w pełni i długo wykorzystywany, a wielu mieszkańcom Ukrainy, w tym jej obrońcom, krew w nim pobrana uratuje życie.