g

CZŁONKOWIE KLUBU

Członkowie czynni

Battek Andrzej
Urodzony w Krakowie. Żonaty, żona Barbara. Dwóch dorosłych synów Wojciech 36, Jakub 33 i córka Karolina 26.
Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana Sobieskiego oraz Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej na AGH w Krakowie.
Aktywność zawodowa:
– projektowanie przedsiębiorstw przemysłowych,
– działalność handlowa (specjalizacja – tworzenie sieci handlowych),
– działalność deweloperska,
– współpraca przy projektach z dziedziny ochrony środowiska (hydrologia i ochrona powietrza),
– pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
– wprowadzenie firm zagranicznych do Polski,
– zarządzanie nieruchomościami.
Pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego dalej aktywny właściciel firmy prywatnej. Współwłaściciel w spółkach z o.o. pełniący w tych firmach funkcje Prezesa lub Vice Prezesa Zarządu.
Zainteresowania:
– myślistwo (Prezes koła “Knieja”, członek Okręgowej Rady Łowieckiej),
– podróże,
– sport (już tylko kibicowanie).
Boligłowa Krzysztof Jan

Urodzony 28.03.1953 roku.

Żona  Elżbieta. Syn Dominik.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej.

Aktywność zawodowa w budownictwie i nieruchomościach.

Obecnie na emeryturze.

Zainteresowania: muzyka jazzowa i poważna, literatura, film, sztuki piękne.

Uprawiane sporty: narciarstwo, golf.

Miłośnik turystyki, szczególnie samochodowej.

Buczek Jerzy

Urodzony 15 czerwca 1950 r. w Krakowie. Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. W 1972 ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Żonaty z Barbarą od 1975 r, jest ojcem dwójki dzieci córki Ewy oraz syna Jana. Dziadek Jakuba 10 lat i Wiktora 5 lat. Od 1972 roku współwłaściciel a od 1994 roku właściciel rodzinnej piekarni założonej przez swojego ojca Jana w 1945 r. W latach 1980-1990 był sekretarzem Zarządu Cechu Rzemiosł spożywczych w Krakowie. Wykształcił ponad 100 uczniów w zawodzie piekarza i cukiernika, większość z nich po dzień dzisiejszy stanowi podstawowy zespół produkcyjny w przedsiębiorstwie. Odznaczony m.in. Platynowym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego oraz uhonorowany Krakowskim Dukatem przez Izbę Przemysłowo Handlową.

Prowadzi działalność charytatywną dla hospicjum „Alma Spei”, Fundacji Brata Alberta oraz sponsoruje szereg imprez charytatywnych organizowanych przez Domy Dziecka oraz organizacje dobroczynne. Amatorsko gra w tenisa oraz uprawia narciarstwo , interesuje się historią Krakowa.

Buła Piotr

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Buła – Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, były Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – studia podyplomowe oraz MBA, Senior Research Professor in Department of Business Management, College of Business and Economics, University of Johannesburg (RPA). Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Grand Valley University (USA).

Od 1 września 2020 Prorektor ds. Projektów i Współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Autor lub współautor ponad 120 publikacji naukowych, badań naukowych i projektów wdrożeniowych oraz 50 publikacji prasowych i wypowiedzi eksperckich. Autor wielu analiz i publikacji z zakresu doradztwa gospodarczego realizowanych na rzecz przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Posiada certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2.

Posiada doświadczenie związane z udziałem w organach nadzorczych spółek handlowych i administracyjnych. Ostatnio m.in. Członek Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019–2020 przy Kancelarii Prezydenta RP (od 05.2019), Wice przewodniczący Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Kraków Balice (od 04.2019). Wieloletnie doświadczenie biznesowe w  działalności konsultingowej w zakresie strategii, systemów wynagradzania, audytu wewnętrznego, logistyki oraz nadzoru korporacyjnego. Certyfikowany przez PRINCE 2.

Uczestnik konferencji i seminariów z zakresu procesów i procedur związanych z akredytacjami międzynarodowymi od 2012 r. m.in.: EPAS Accreditation Seminar (Bruksela, Belgia), EQUIS Accreditation Seminar „How do Governance, Leadership and Strategy make a difference in the Quality of Business Schools?” (Bruksela, Belgia), EPAS Accreditation Seminar (Berlin, Niemcy) oraz konferencji w Chinach, Wietnamie, Portugalii i wielu krajach świata. Obecnie po akredytacji PRT dla programu Executive MBA i akredytacji EPAS. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi m.in. w: USA, RPA, Szwecja, Niemcy, Francja, Portugalia, Mołdawia, Ukraina, Kazachstan oraz Azja.

Odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Odznaczony medalem Honoris Gratia dla zasłużonych dla Miasta Krakowa przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Za zasługi na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Akademii Ekonomicznej w Kiszyniowie oraz został uhonorowany medalem Mołdawskiej Akademii Nauk. Odznaczony medalami Lwowskiego Instytutu Bankowości Uniwersytetu Bankowości za wieloletnią współpracę naukową i dydaktyczną. Uhonorowany wyróżnieniem St. Gallen Business School ze Szwajcarii za wieloletnią współpracę dydaktyczno-naukową w zakresie organizacji programów MBA.

Dudek Jan

Urodzony 8.06.1955 r. Żonaty.
Wspólnik Zarządzający w: Hydrosolar sp. z o.o. spółka komandytowa w Krakowie i HBH sp. z o.o. spółka komandytowa w Poznaniu, handel hurtowy technika grzewcza, sanitarna, instalacyjna i sieci zewnętrzne.
Past prezydent RC Kraków – Wawel. członek Komitetu Międzykrajowego  D – 2230 Polska -Niemcy.
Trzykrotnie odznaka Paul Harris Fellow.
Języki: niemiecki, angielski
Hobby: narty, golf

Dudek Wojciech

Wojciech Dudek, ur. 04.01.1960.

Żonaty, troje dorosłych dzieci.

Doktor nauk medycznych, specjalista ginekolog- położnik. Od kilkunastu lat zastępca dyrektora ds. medycznych i ordynator oddziału ginekologiczno- położniczego w Myślenicach. Członek zarządu i aktualny v-ce przewodniczący Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

 

Pasje – podróże (studia podyplomowe CM UJ  Kraków “Medycyna ekstremalna i medycyna podróży”), nurkowanie (studia podyplomowe UW Warszawa “Archeologia podwodna”), narciarstwo (dawno temu – pomocnik instruktora PZN), motocykl – wszędzie, gdzie się da.

Kisielewski Bartłomiej

Architekt, partner w biurze architektonicznym Horizone Studio. Członek honorowy PLGBC. W latach 2014-2020 był członkiem zarządu PLGBC Polish Green Building Council odpowiedzialnym za rozwój stowarzyszenia, a od 2020r. zasiada w Radzie Doradczej PLGBC. Od 1996r. pracuje jako architekt, a w kręgu jego zainteresowań są nowoczesne budynki zielone, przyjazne ludziom i środowisku. W latach 1996-1997 pracował w Berlinie w biurze Takamatsu + Lahyani Architects Associates, następnie w Pysall Ruge Architekten. W okresie 1998-2002 pracował jako projektant w Biurze Architektonicznym DDJM w Krakowie, przy licznych obiektach komercyjnych, biurowych i mieszkaniowych. W latach 2002-2009 był architektem prowadzącym oraz project partner’em w biurze Pysall Ruge Architekten w Berlinie. Brał udział w projektowaniu takich budynków jak Ambasada Kanady w Berlinie, budynek biurowy LTD_1 w Hamburgu czy projekt dworca głównego w Doha w Katarze. Współautor m.in. nowego budynku Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, za który został nominowany wraz z Pysall Ruge Architekten do europejskiej nagrody Miesa van der Rohe. W 2009 r. wraz ze wspólnikami założył biuro architektoniczne Horizone Studio w Krakowie. Jest współautorem takich projektów jak biurowiec Ericpol w Łodzi (nagroda SARP na najlepszy budynek biurowy zrealizowany w Polsce w 2015 r.), zespół budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie czy zespół Textorial Park 2 w Łodzi.

Koblanski Jerzy

Urodzony 29.06.1947 r. w Piastowicach. Członek RC Kraków Wawel od 1997 roku.

Żona Henryka, synowie Jerzy i Wiktor.

Notariusz, prowadzi prywatną Kancelarię Notarialną.

Zainteresowania; przyroda – życie ptaków, antropologia.

Lalowicz Zdzisław Tadeusz

Prof. dr hab. Zdzisław Lalowicz, fizyk, pracownik naukowy, profesor zwyczajny, miejsce pracy: Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie.

Urodzony 11.03.1945 r. w Przemyślu, absolwent LO w Przemyślu w 1963 r., 1963-68 student Wydziału Fizyki UJ, 1974 doktor, 1974-75 stażysta podoktorski na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver w Kanadzie, 1985-87 stypendysta Fundacji Humboldta, staże naukowe w Belgii, Finlandii, Kanadzie i Niemczech, 1995 doktor habilitowany w Instytucie Fizyki Jądrowej, od 1968 kolejno asystent, starszy asystent, adiunkt, docent i profesor w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie.

wyjaśnienie efektów kwantowej rotacji grup metylowych i jonów amonowych w widmach magnetycznego rezonansu jądrowego.. P.: m.in. Rotational Tunnelling of CD3 Groups in Molecular Crystals as Studied by NMR Spectra, Deuteron NMR Study of the Diverse Mobility of the Ammonium Ions in the Ordered Phase of (ND4)2PtCl4.

Żona Małgorzata z d. Bartosik, prawnik, prezes Desy, synowie; Mateusz – ekonomista oraz Janusz – prawnik. Rodzice: Tadeusz i Paulina z d. Śliwińska, dziadek Adolf Lalowicz, dr prawa na Uniwersytecie Wiedeńskim, właściciel ziemski.

Odznaczenia; Złoty Krzyż Zasługi, Honoris Gratia, Indywidualna Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Medal Paula Harrisa

Członek RC Kraków Wawel od 1998 r., Prezydent Klubu w latach 2008-2009, Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Zainteresowania: tenis, podróże, ogrodnictwo.

Leyko Zbigniew Andrzej
Loegler Romuald Maksymilian

Dr inż. architekt, prowadzący działalność zawodową jako projektant i dydaktyk, jest również wydawcą miesięcznika Architektura & Biznes oraz wykładowcą na wyższych uczelniach m.in. na Politechnice Białostockiej, Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, Politechnice Lubelskiej…

Członek Saksońskiej Akademii Sztuki (Sächsische Akademie der Künste); praca w Jury konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych; jest laureatem wielu konkursów krajowych (ok.80-ciu) i zagranicznych (ok.10-ciu) w tym dla wielu prestiżowych budynków użyteczności publicznej jak np. Biblioteka Jagiellońska, Filharmonia w Łodzi, Opera w Krakowie, Nordbahnhof w Berlinie.

Wśród realizacji znajdują się również obiekty dydaktyczne wyższych uczelni, szkół średnich, banków, kościołów, obiektów usługowych i zespołów mieszkalnych.

Wielokrotnie publikowany w krajowych i zagranicznych czasopismach, publikacjach książkowych w tym w „Światowy Atlas Architektury”, „Encyklopedia Architektury Europejskiej” (Paryż), „Spis Architektów Świata” (Japonia), „Domus”, „Bauwelt”, “Arkitektiilehti”,  „Deutsches Architektenblatt”, „Architektura i Biznes” i inne.

Uczestnik indywidualnych i zbiorowych wystaw krajowych i zagranicznych (m.in. Korea, Wenecja, Drezno, Berlin, Paryż itp.); jest również laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych za całokształt twórczości lub za pojedyncze realizacje jak np. Nagroda Honorowa SARP, Nagroda Fundacji Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. im. Fritza Schumachera – Hamburg, Nagroda Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia, nagrody za najlepsze realizacje i inne.

Malinga Janusz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Michalak Marek Andrzej

Muzyk jazzowypuzonista i kompozytor, członek zespołu Jazz Band Ball Orchestra, założyciel Mishaluck Band, współzałożyciel Old Metropolitan Band. Zdobywca wielu nagród, m.in. Złotej Tarki w kategorii indywidualnej w 1975 i 1976 roku. Juror w konkursach jazzowych, m.in. Jazz Juniors oraz pedagog jazzowy. Kompozytor i muzyk Piwnicy pod Baranami, autor piosenek dla Małgorzaty Kościelniak.

Nowakowski Jan Jerzy

Jerzy Nowakowski urodził się 1 stycznia 1947 roku w Przemyślu. Liceum Sztuk Plastycznych ukończył w Jarosławiu w 1965 roku, a w latach 1965-1971 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie . Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni docent Wandy Ślendzińskiej w 1971 roku.

W listopadzie 1971 roku został asystentem prof. Stefana Borzęckiego w pracowni I r. W latach 1977-1985 prowadził warsztaty rzeźby w metalu i medalierstwa a od 1985 roku pracownię rzeźby dla I roku Wydziału Rzeźby. W roku 1998 Rada Wydziału Rzeźby powierzyła mu prowadzenie pracowni dyplomującej. Tytuł profesora z rąk Prezydenta RP Lecha Wałęsy otrzymał w 1994 r.

W latach 1981-1984 i 1987-1990 był prodziekanem Wydziału Rzeźby a w latach 1990-1996 był dziekanem Wydziału Rzeźby, a w latach 2005-2008 prorektorem do spraw studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 Od ukończenia studiów (1971 r.) nieprzerwanie zajmuje się rzeźbą i medalierstwem, również maluje. Rezultaty tej pracy pokazywał na wielu wystawach w kraju i za granicą, na wystawach indywidualnych (39 prezentacje) w tym duża retrospektywna wystawa; ”We Dwoje” wraz z żoną Krystyną, rzeźby i medalierstwa w Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie w 2004 r., oraz w BWA w Rzeszowie w 2009 r. i 2010 w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. oraz wystawa pt. ”Medaloteka” w Centrum Rzeźby Polskiej w Oroński w Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu oraz na wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.. Prace Nowakowskiego były nagradzane i wyróżniane na wielu konkursach i wystawach., m. in. Na wystawie „Rzeźba Roku Polski Południowej-77 w Krakowie- „Grand Prix”, na V Międzynarodowym Biennale Rzeźby ku czci Dantego w Rawennie – Złoty medal -1981, na wys. Ochrona środowiska w Szczecinie-nagroda Wojewody – 1990.Jest autorem realizacji wielu medali m. in. Kraków Europejskie miasto Kultury-2000. Od roku 1975 bierze udział w Międzynarodowych sympozjach i wystawach medalierstwa FIDEM .w Krakowie, Budapeszcie, Lizbonie, Florencji, Sztokholmie, w Helsinkach, Kolorado Springs, w Hadze, Paryżu, Seixal-Lizbona. Rzeźby, medale, prace malarskie znajdują się w zbiorach muzealnych, galeriach oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, posiadają je m.in.: Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, British Museum w Londynie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Dantego w Rawennie, Muzeum Puszkina w Moskwie, Bode Muzeum w Berlinie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Etnograficzno-Historyczne w Chojnicach, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Nowym Jorku, Światowe Centrum Intelektualne „OLIMPOS” w Grecji, Zbiory Galerii Miasta Bergkamen, Zbiory Galerii Miasta Söllvesborg i Karsham (Szwecja), Zbiory Galerii Wydziału Rzeźby i Muzeum ASP w Krakowie.

Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, należy do Stowarzyszenia Twórczego „POLART” w Krakowie, do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz do Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Za twórczość rzeźbiarską otrzymał nagrodę Miasta Krakowa w 1985 r., a w roku 2004 otrzymał „Złoty Laur” za „Mistrzostwo w Sztuce rzeźbienia” przyznany przez Fundację Kultury Polskiej- Filię krakowską. W 2009 roku na Salonie malarstwa i rzeźby ZPAP Okręgu Krakowskiego otrzymał nagrodę w dziedzinie rzeźby „ ZŁOTĄ RAMĘ”, a  w roku 2010 został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Srebrnym Medalem zasłużony Kulturze” Gloria Artis”. W roku 2013 za długoletnią pracę pedagogiczną , działalność artystyczną i społeczną został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Członek Clubu Rotary Kraków – Wawel od 1997 r.(rok założenia). Prezydent Clubu Kraków –Wawel w latach 2013/2014.

Obłoza Wacław

Urodzony 6.09.1958 r. w Jarosławiu.

W ROTARY Klub Kraków – Wawel od 2001 roku, przez 2 kadencje skarbnik Klubu, a w kadencji 2010 -2011 Prezydent Klubu. W 2012 roku wyróżniony odznaczeniem rotariańskim PAUL HARRIS FELLOW.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego : magister ekonomii oraz studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Obecnie na emeryturze. Przez ponad 30 lat związany był z bankowością, między innymi jako Dyrektor w Departamencie Zarządzania Nieruchomościami Banku Pekao S.A. 

Posiada uprawnienia trenera koszykówki, kiedyś  aktywny zawodnik.

Żonaty, dwoje dorosłych dzieci (córka i syn).

Moje pozazawodowe zainteresowania to muzyka klasyczna i rockowa, sport, staram się być na bieżąco z filmem i literaturą, uwielbiam podziwiać malarstwo i rzeźbę.
Lubię podróżować, zwiedzać miasta bez przewodnika, chodzić jako kibic na zawody sportowe, a czasami zaszyć się gdzieś w ciszy na łonie natury.

Obłoza Wacław

Urodzony 6.09.1958 r. w Jarosławiu.

W ROTARY Klub Kraków – Wawel od 2001 roku, przez 2 kadencje skarbnik Klubu, a w kadencji 2010 -2011 Prezydent Klubu. W 2012 roku wyróżniony odznaczeniem rotariańskim PAUL HARRIS FELLOW.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego : magister ekonomii oraz studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od ponad 30 lat związany z bankowością, aktualnie Dyrektor w Departamencie Zarządzania Nieruchomościami Banku Pekao S.A.

Posiada uprawnienia trenera koszykówki, kiedyś  aktywny zawodnik.

Żonaty, dwoje dorosłych dzieci (córka i syn).

Moje pozazawodowe zainteresowania to muzyka klasyczna i rockowa, sport, staram się być na bieżąco z filmem i literaturą, uwielbiam podziwiać malarstwo i rzeźbę.
Lubię podróżować, zwiedzać miasta bez przewodnika, chodzić jako kibic na zawody sportowe, a czasami zaszyć się gdzieś w ciszy na łonie natury.

Potępa Janusz

Urodziłem się 17 września 1955r. w Sławkowie, malowniczym XII-wiecznym miasteczku położonym niedaleko Olkusza, do którego drogę wskazuje od ponad 7 wieków ulica Sławkowska w Krakowie. I może właśnie dlatego, całe dorosłe życie związałem właśnie z Krakowem, gdzie ukończyłem studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki w Akademii Górniczo-Hutniczej i gdzie mieszkam od 1975 r. Tutaj też poznałem moją żonę Mirosławę i tu też przyszły na świat moje dzieci; dziś 18-to letnia już Aleksandra i 10-cio letni Janusz Jr. Posługuję się swobodnie językiem angielskim, dobrze rosyjskim i znam podstawy języka szwedzkiego.

Działalność rotariańska:

Jestem Członkiem Czarterowym RC Kraków-Wawel od 21 czerwca 1997 roku i vice Prezydentem pierwszej kadencji 1997-98. Przez kolejne lata zajmowałem się przede wszystkim obsługą grup GSE odwiedzających Kraków. Okres pracy w Warszawie związał mnie z Klubem RC Warszawa-Stare Miasto i wspólnie z kolegami z tego klubu promowaliśmy Dystrykt 2230 podczas House of Friendship na Konwencji w Barcelonie w czerwcu 2002 roku. W kolejnych latach angażowałem się w działalność na szczeblu Klubu i Dystryktu:

2004-2005 – Przewodniczący Podkomitetu Programów Rocznych (APF)

2005-2006 – Asystent Gubernatora i Przewodniczący Podkomitetu ds. Funduszu Stałego

2006-2009 – Przewodniczący Podkomitetu ds. Grantów

2007 – Paul Harris Fellow

2009-10 – Prezydent Klubu RC Kraków-Wawel

2009-2012  – Przewodniczący Komitetu Dystryktalnego Rotary Foundation

2013-14 – Gubernator Elekt

Uczestniczyłem w następujących Konwencjach i Instytutach Strefowych RF:

2002 – Barcelona (promocja naszego Dystryktu przez prezentację na stoisku)

2006 – Kopenhaga (promocja naszego Dystryktu przez prezentację na stoisku)

2009 – Warszawa (przewodniczyłem sesji dotyczącej prezentacji grantów naszego Dystryktu, byłem odpowiedzialny za zorganizowanie pobytu w Warszawie General Managera Rotary Foundation Johna Osterlunda)

2010 – Aalborg, Dania (gdzie byłem współorganizatorem stoiska Dystryktu 2230, na którym w ramach House of Friendship, prezentowaliśmy propozycje Matching Grantów)

Inne pola mojej aktywności rotariańskiej to:

2004 – byłem członkiem Komitetu Organizacyjnego obchodów 70-lecia Rotary w Krakowie oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego przygotowującego pamiątkowy album i autorem kilku artykułów

2008 – zostałem wybrany Liderem Grupy GSE na wymianę z Dystryktem 9710 (New South Wales, Australia)

2010 – jestem koordynatorem projektu wymiany uczniów gimnazjum z Krakowa i Idar-Oberstein (Niemcy)

– przez wiele lat współpracowałem takimi pismami rotariańskimi takimi jak Herold Rotariański i Świat Rotary, a obecnie z Rotarianinem

– byłem współorganizatorem wielu imprez rotariańskich, a w tym Seminariów Rotary Foundation (2004-2010), Konferencji Dystryktalnych w Krakowie (2005 i 2006), uroczystych obchodów 70-lecia RC Kraków i Rotary w Krakowie (2004), 10-lecia RC Kraków Wawel (2007) i in.

– byłem współorganizatorem imprez charytatywnych organizowanych przez RC Kraków-Wawel

– współuczestniczyłem też przy realizacji większości z 12-tu Matching Grantów, zrealizowanych przez nasz Klub.

Działalność zawodowa:

Po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę na Politechnice Krakowskiej w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, a później w SBU „Student-Service”. W 1990 roku spróbowałem sił w działalności prywatnej zakładając firmę Univel, która działa do dziś zajmując się doradztwem w biznesie i zarządzaniem. W latach 1993-95 byłem współtwórcą jednej z pierwszych prywatnych sieci kurierskich w Polsce, Masterlink Express, która współpracowała z takimi gigantami jak Federal Express, UPS, DHL, TNT, RGW Express i in. W 1995 zostałem udziałowcem firmy Masterlink Express Sp. z o.o., obecnie będącej częścią sieci DPD. W latach 1999–2002 pracowałem w strukturach Holdingu Poczty Szwedzkiej, a w latach kolejnych współpracowałem z takimi firmami jak Hill International, Europejskie Centrum Tłumaczeń, Drukarnia Perfekt, Cracow Financial Services i in. Od 2006 roku pełnię funkcję Prezesa Zarządu Krakowskiej Grupy Inwestycyjnej, a od czerwca br. również Prezesa Zarządu firmy Cash Fast Services, której jestem głównym udziałowcem.

Zainteresowania:

Komputery, fotografowanie i grafika komputerowa, nowoczesne technologie, motoryzacja, szachy, tenis stołowy, narty, jazda na rowerze, podróże.

Skarbek Tadeusz Jan

Dr inż. Tadeusz Skarbek – Kanclerz Uniwersytetu Jagielońskiego

Sobański Henryk
Stanek Ryszard
Ryszard Stanek – urodzony w 1952 roku, wykształcenie wyższe.
Przedsiębiorca, swoje doświadczenie budował prowadząc kolejne firmy. Obecnie rozwija branżę hotelarsko – turystyczną ukierunkowaną na turystykę w najpiękniejszych rejonach Małopolski. Właściciel Ośrodka Wczasowo – Wypoczynkowego “Zawojanka” w Zawoi oraz Domu Spokojnej Starości “Arcadia”. Prezes Fundacji “Arcadia”. Członek Klubu Rotary Kraków – Wawel od 2007 roku. Za swoją działalność charytatywną został uhonorowany nagrodą Paula Harrisa.
Hobby: narty, polityka, teatr, muzyka
Sułkowski Andrzej

Rocznik 1951. Absolwent I LO im. K. Brodzińskiego w Tarnowie. W latach 1968 – 1974 studia na Wydziale Metalurgii AGH w Krakowie i działalność w ZSP. Po półrocznej praktyce w Preussag Boliden-Blei GmbH w Nordenham (Niemcy) i stażu w Ośrodku Obliczeniowym Huty im. Lenina w Krakowie, studia doktoranckie w Politechnice Krakowskiej. Od roku 1979 pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej w Instytucie Materiałoznawstwa i Technologii Metali, obecnie – Inżynierii Materiałowej. Dr nauk technicznych, specjalista w zakresie wybranych obszarów obróbki plastycznej metali, materiałoznawstwa oraz metalurgii proszków, a także metodyki badań – w szczególności teorii eksperymentu (ang. Design of Experiment) i zastosowań metod statystycznych w technice. Od roku 1995, po ukończeniu francusko-polskiego studium ENASS/CEFFIC, pod egidą La grande école de l’assurance w Paryżu, także działalność dydaktyczna z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, m.in. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni, Wyższej Szkole Ubezpieczeń w Kielcach i Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Współzałożyciel Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, były dziekan i prorektor tej uczelni.
W działalności poza uczelnianej pełnione funkcje: v-ce prezes Inżynierskiej Spółdzielni Pracy CERMET, Prezes CENMED S.A., Prezes Sp. z o.o. Edukacja Ekonomiczna, a także współzałożyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik.
Żonaty, dwóch synów, czterech wnuków.

Formy relaksu: włóczenie się po świecie, obcowanie ze sztuką, dobra muzyka, kontakt z przyrodą w każdej postaci.

Warian Jan
Wcisło Marek

Urodzony w Krakowie 12.10.1948r. Absolwent II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, wydz. Metali Nieżelaznych. Doktor Nauk Technicznych, dysertacja w temacie metalurgii cynku i ołowiu. Żonaty od 1976r z Ewą z d. Garda, córka Marta (1980), wnuczka Klaudia  (2001), wnuk Maksymilian (2008). Współwłaściciel i v-ce Prezes biura projektów “Biprowumet”  Sp z o.o. w Krakowie, rozpoczął w nim pracę w 1976r od stanowiska st. asystenta projektanta do generalnego projektanta. Nagroda Ministra Gospodarki za projekt roku 2008 “Galwanizernia z oczyszczalnią ścieków z zamkniętymi procesami technologicznymi” dla WSK Świdnik. Złoty medal za długoletnią służbę nadany przez Prezydenta RP w 2012r. Współtwórca i radny Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały m. Krakowa i v-ce  Przewodniczący Rady w latach 1991-1997. Współzałożyciel klubu RC Kraków-Wawel, prezydent w latach 2003/2004, asystent Gubernatora 2004/2006 i obecnie,
odznaczony medalem Paula Harrisa, członek Europejskiego Komitetu ISFR  (International Ski Fellowship of Rotarians). Wciąż aktywny narciarz, koszykarz i okazjonalnie pływak. Piłka nożna to już historia – prawy pomocnik Bridgeport White Eagles, v-ce mistrza stanu Connecticut (USA) 1986/1987. Poza sportem pasjonuje się muzyką, historią, geografią, podróżami, członek National Geographic Society od 1997r.

Wolicki Stanisław

Stanisław Józef Wojciech  Wolicki ur. 15.04.1950 r. w Nisku woj. podkarpackie. Absolwent LO Nr. 44 w Stalowej Woli 1968 r. i  Wydziału Prawa UJ 1974r. Od 1974r. w różnych jednostkach organizacyjnych cywilnych i wojskowych Prokuratury RP. Ostatnio zajmowane stanowisko to Szef Wydziału Kadr i Szkolenia Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie – do 31 stycznia 2004r. W latach 2004 do 2010r. adwokat w okręgu właściwości Rady Adwokackiej w Krakowie. Aktualnie pułkownik WP w stanie spoczynku, emerytowany prokurator RP. Żonaty, dwie dorosłe córki. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Języki obce – angielski słabo. Zainteresowania – muzyka filmowa, motoryzacja, sport.

Wrana Jan

Urodzony w Krakowie 02.12.1946. Wstąpił do RI Klub Warszawa-Centrum w 1996 r. Współ-inicjator powstania Klubu RI Kraków-Wawel. Prezydent Charterowy Klubu Kraków-Wawel 1997/98. Inicjator udziału członków klubu w spotkaniu bilateralnym polskich i niemieckich rotarian w Radzeburgu (Niemcy) w 1997 r. Inicjator wyjazdu rotarian na Hawaje, spotkanie w klubie RI na Hawajach w Honolulu w 1998 . Prezydent Klubu Kraków-Wawel 1998/99. Wspiera powstanie Klubu RI Kraków-Wanda w 1999 r. Sekretarz Klubu 1999/00, 2000/01, 2001/02 Asystent Gubernatora 2002/03.  Gubernator Elekt RI Dystryktu 2230 2003/04. Inicjator powstania klubów krakowskich, RC Kraków-Wyspiański, RC Kraków Centrum w 2006 r. Gubernator Dystryktu RI D-2230 (dwukrotnie) 2004/05, 2005/06 Podejmuje w Krakowie Prezydenta Elekta RI W.B. Billy Boyd’a z małżonką w 2005, oraz Prezydenta RI 2005/2006 Carla-Wilhelma Stenhammer’a w Kijowie w 2006r. Inicjator rozwoju Dystryktu poprzez wydzielenie samodzielnych Dystryktów RI D-Polska, oraz RI Dystrykt Białoruś-Ukraina (Decyzja Zgromadzenie Dystryktu w 2005 w Krakowie, Biuro Zarządu RI zatwierdził ten rozwój w styczniu 2014 od 2016r , D-2031, D-2032.. Inicjator powstania nowych klubów w Dystrykcie oraz wręcza Karty (14); RC Leszno 2005, RC Lublin Stare Miasto 2005, RC Donieck „Common Way” 2005, RC Lubny 2005, RC Mogilev 2005, RC Oświęcim 2005, RC Uzghorod Skała, RC Kraków-Centrum 2006, RC Warszawa-Sobieski 2006, RC Kharkiv-City 2006, RC Szczecin-Multinationa 2006, RC Kharkiv-Mryja 2006, RC Kiyev-Multinational 2006, RC Chernihiv 2006, oraz klubów Rotaract; Rotaract Wrocław 2004, Rotaract Brześć 2004, Rotaract Mińsk 2005. Inicjator I-szego bilateralnego spotkania w Pałacu Livadi w Jałcie 2006, inicjator wymiany GSE Dystryktów D-2230 oraz D-9780 (Polska-Australia), opiekunem grupy GSE był obecny Gubernator 2013/14 Janusz Potępa. Bierze aktywny udział w grupie 5 Dystryktów w publikacji „Rotary and next Europe a renaissance challenge” CELEBRATE ROTARY 2004/05 wydanej w Wiedniu 2005 (wystąpienia w Alpbach – Austria), Kijowie oraz Wiedniu. Przedstawiciel Prezydenta RI na Konferencji Dystryktu D-2410 w Rydze (Łotwa). 21.10.2006. Trener Dystryktu D-2230 2006/07/08, Koordynator Strefy 16 RI 2006/07 „Literacy Resource Group”, oraz Koordynator Strefy 16 2008/09/10 “Water Resource Group”,Koordynator ICC Polska D-2230 2012/13, 2013/14, 2014/15. Odznaczony dwukrotnie “Paul Harris Fellow” 2003 (przez DG Pavlo Kashkadamova oraz 2010 (przez DG Tadeusza Płużyńskiego),Honorowy członek Klubu RI Lublin-Centrum 2006. oraz RC Zamość Ordynacki 2019.

Studia na Wydziale Architektury PK ukończone w 1971. Związany z Politechniką Lubelską od 2005 roku, początkowo jako adiunkt. Od roku 2016 dr hab. inż. arch. profesor uczelni PL, od roku 2008 organizator i Kierownik Samodzielnej Pracowni Architektury (w randze Katedry) na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Obecnie w Katedrze Architektury Współczesnej, Kierownik Zakładu Projektowania Architektury. Jest autorem prac studialnych, analiz projektowych, głównym projektantem projektów i realizacji w regionach odmiennych kulturowo. Autor 4. monografii, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, powoływany na recenzenta w Komisjach ds. stopni naukowych; dr hab. architekta oraz dr inż. architekta, autor kilkudziesięciu publikowanych artykułów i rozdziałów w monografiach oraz wystąpień na Konferencjach Naukowych krajowych i międzynarodowych. Promotor ok. 200. prac dyplomowych. Realizował projekty nie tylko w naszym kraju, ale także w Libii, Kuwejcie, Rosji i Niemczech. Był wieloletnim konsultantem i ekspertem Firmy Konsultingowej „Wadeco” – Warsaw Development Consortium. Architekt wiodący dla projektu oraz koordynator realizacji WICA „Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury – Wydziału Budownictwa i Architektury, obiektu/miejscu kształcenia architektów w Lublinie. Wielokrotnie nagradzany przez Rektora Uczelni oraz odznaczony: za działalność dydaktyczno-naukową – Medalem Edukacji Narodowej w 2013 r. oraz za projekty i realizacje; Realizacja Roku 2003, Realizacja Roku II-gie miejsce 2004, Realizacja Roku – Złota Kielnia 2013 oraz „Kryształowa cegła 2013”., odznaczony “Medalem 700 lat Miasta Lublina” przez Prezydenta Miasta Lublina dr Krzysztofa Żuka w 2017 r.

Od roku 2015 inicjator i organizator cyklu Konferencji Naukowych “Synergia w architekturze” oraz Warsztatów Studenckich, Ostatnia zorganizowana wspólnie z RC Zamość Ordynacka Międzynarodowa Konferencja z zaproponowanym tematem “Synergia w Architekturze. Poszanowanie Dziedzictwa” z organizacją Międzynarodowych Warsztatami Studenckimi “Rewitalizacja Pałacu Zamoyskich na Centrum Kongresowo-Hotelowe” była czwartą pod patronatem UNESCO w porozumieniu z Rotary International serii “UNESCO Historic Cities, Heritage of Peace” w dniach 26-28 kwietnia 2019 w Zamościu.

Zalasiński Przemysław
Zeman Łukasz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Zientarski Tomasz

Urodzony w 1981 roku w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbył aplikację adwokacką w krakowskiej Izbie Adwokackiej i zdał egzamin adwokacki, po którym został wpisany na listę adwokatów. Wykonuje zawód adwokata w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej. Ukończył także kurs Stałego Mediatora Sądowego, zorganizowany przez Małopolskie Stowarzyszenie Mediacji w Krakowie, szkolenie i trening Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów, uzyskując kwalifikacje mediatora. Należy do Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Krakowie. Jego pasją jest jazda na motocyklu, strzelectwo sportowe, windsurfing.

Członkowie honorowi

Leszek Balcerowicz

dr hab. Leszek Henryk Balcerowicz – polityk i ekonomista, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów w rządach Tadeusza Mazowieckiego (1989–1991), Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991) i Jerzego Buzka (1997–2000), poseł na Sejm III kadencji (1997–2000), prezes Narodowego Banku Polskiego (2001–2007). Drugi przewodniczący Unii Wolności (1995–2000). Założyciel i przewodniczący rady think tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Działalność pozapolityczna
W latach 1992–2000 przewodniczył radzie naukowej Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). We wrześniu 2007 stanął na czele założonej przez siebie fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.
W czerwcu 2008 został przewodniczącym rady nadzorczej europejskiego think tanku Bruegel. W październiku tego samego roku został wiceprezydentem International AtlanticEconomicSociety oraz członkiem grupy roboczej mającej szukać sposobów wyjścia z kryzysu ekonomicznego. Powołany również w skład kapituły ustanowionej w 2013 Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej.
W kwietniu 2016 mianowany przedstawicielem prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki w gabinecie ministrów Ukrainy, a także jego doradcą i współprzewodniczącym – wraz z Ivanem Miklošem – grupy doradców strategicznych do spraw reform.
Ordery i odznaczenia
• Order Orła Białego (2005)
• Krzyż Wielki Orderu Zasługi (Chile, 2000)
• Order Krzyża Ziemi Maryjnej II klasy (Estonia, 2014)
Tytuły doktora honoris causa:
1993: Uniwersytet w Aix-en-Provence (Francja)
1994: University of Sussex w Wielkiej Brytanii
1996: DePaul University w Chicago (USA)
1998: Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu[46], Abertay University, Staffordshire University w Wielkiej Brytanii
1999: Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja)
2001: Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy)
2002: Uniwersytet del Pacifico w Limie (Peru), Uniwersytet AlexandruIoanCuza w Jassach (Rumunia)
2004: Uniwersytet im. Georga Mercatora w Duisburgu (Niemcy)
2006: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański
2007: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2008: Uniwersytet Warszawski[49], Uniwersytet Nowej Południowej Walii w Sydney
2010: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2015: Universidad Francisco Marroquín w Gwatemali

Pałecki Krzysztof Janusz

Prof. zw. dr. hab. Krzysztof Pałecki – profesor nauk prawnych, były Kierownik Katedry Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ. Profesor emeritus.
Uczestnik, koordynator, kierownik wielu badań empirycznych, w tym m.in. dotyczących świadomości prawnej społeczeństwa polskiego, funkcjonowania instytucji prawnych (zwłaszcza stosujących prawo) i politycznych, polityki prawa, kultury prawnej i politycznej, elit politycznych, procesów demokratyzacji i tranzycji ustrojowej, procesów podejmowania decyzji prawnych. Do najistotniejszych prac badawczych, w których brał udział w ostatnim czasie, zaliczyć należy: badania nad „Społecznymi opiniami o funkcjonowaniu NSA” (1996), badania nad „Przemianami aksjologicznymi w prawie pozytywnym i praktyce wymiaru sprawiedliwości (1998), badania dotyczące opinii społeczeństwa polskiego na temat funkcjonowania sądów (2003), badania polsko – szwedzkie nad „Wpływem doktryn prawnych na praktykę stosowania prawa” oraz badania „StressingLegalDecision” (2004) oraz badania prowadzone przez stowarzyszenie Global Development Network p.t. „BridgingResearch and Policy” (od 2004).
Jest członkiem wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych /IPSA/ (Wiceprezydent, 1997 – 2000), Komitetu Badawczego Socjologii Prawa Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego /ISA/, Komitetu Nauk Politycznych PAN (obecnie wiceprzewodniczący, wcześniej członek zarządu, oraz w latach 1998-2004, Przewodniczący), członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (prezes, 1991 – 1994, wiceprezes, 1997 – obecnie), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członkiem Governing Body, Global Development Network, współzałożycielem i członkiem Zarządu Central EuropeanPolitical Science Association /CEPSA/, a także Koordynatorem Regionalnym Central-EasternEuropeanUniversities Network /CEEUN /. Jest również członkiem redakcji „PolishPolitical Science Yearbook” (Redaktor Naczelny, 1999-2004) oraz członkiem komitetów redakcyjnych „International Political Science Review” i „Central EuropeanPolitical Science Review”, „TransitionStudiesReview” i innych.
Past President RC Kraków Wawel

Jan Widacki

Prof. zw. dr hab. Jan Widacki – prawnik i dyplomata, adwokat, profesor nauk prawnych, autor kilkunastu książek i około 300 artykułów naukowych.
Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, kierownik Katedry Kryminalistyki, Kryminologii i Nauki o Policji w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jest członkiem: Komisji Nauk Prawnych PAN Oddział w Krakowie ( v-przewodniczący), Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Towarzystwa Kryminologicznego im. S. Batawii, Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Polskiego Stowarzyszenia Badań Poligraficznych, American PolygraphAssociation, The British and EuropeanPolygraphAssociation, International Society of PolygraphExaminers, UkrainianPolygraphAssociation (członek honorowy), EuroasiaticPolygraphAssociation (członek honorowy).
Działalność publiczna:
1990-1992 wiceminister Spraw Wewnętrznych
1992-1996 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie
2007-2011 poseł na Sejm RP
Odznaczenia polskie: Krzyż Oficerski OOP, Krzyż kawalerski OOP,
Medal Komisji Edukacji Narodowej ( i inne);
Odznaczenia obce: Krzyż Komandorski Orderu Wielkiego księcia Giedymina z Gwiazdą (Litwa)
Order Gwiazdy Dyplomacji (komandoria) ( Litwa)
Order Zasługi dla Wilna i Narodu (I Klasa) (Litwa) i inne.
Past President RC Kraków Wawel

Koledzy, którzy odeszli na wieczną służbę

Roman Banaszewski

Banaszewski Roman

Knapik Jerzy

Knapik Jerzy

Misiak Gabriel

Marian Noga

Noga Marian

Sieńkowski Tadeusz

Skolicki

Skolicki Zbigniew

Szumlański

Szumlański Tadeusz

Suszczyński Janusz

Zaangażuj się!

Membership

Join Rotary and the more than 1.2 million members who are actively changing lives locally and internationally.

Clubs

With 35,000 clubs around the world, it’s easy to find a club that fits your passion and purpose.

Projects

Rotary members are helping others in communities around the world every day through thousands of service projects.

LOGO rotary
Marek Wyczółkowski

Wyczółkowski Marek