g

BIEŻĄCE DZIAŁANIA

Bieżące działania Klubu ROTARY KRAKÓW WAWEL

Po wybuchu pandemii wywołanej przez wirus Covid-19 szczególnie potrzebny okazał się sprzęt umożliwiający pomoc medyczną w przypadku zaatakowania płuc przez chorobę. Problem ten pojawił się nagle nie tylko w Polsce, ale w większości krajów świata. Dlatego szybki zakup potrzebnej aparatury okazał się szczególnie trudny. Dzięki akcji zainicjowanej przez  kierownictwo Dystryktu Rotary w Polsce, przy współpracy z klubem RC Reymont w Łodzi,  udało się w relatywnie krótkim czasie uzyskać możliwość zakupu przez kluby Rotary kilku sztuk aparatów do tlenoterapii. W ramach tej akcji nasz klub zakupił w firmie Fisher & Paykel Healthcare GmbH w Niemczech, dla Szpitala przy ul. Kronikarza Galla 25 w Krakowie, zestaw aparatury do tlenoterapii model  AIRVO2SET  o bardzo wysokiej wydajności –  wraz z pełnym wyposażeniem. Wybór podyktowany został szczególnie korzystnymi parametrami tego sprzętu, rekomendowanego przez prof. Waldemara Wachała – członka RC Reymont w Łodzi. Między innymi eksponuje on w rekomendacji n.w. cechy urządzenia i terapii możliwej przy jego wykorzystaniu: … zastosowanie wysoko-przepływowej tlenoterapii, która zapewnia wysoki przepływ gazów w ogóle oraz możliwość uzupełniania składu mieszaniny oddechowej tlenem o przepływie do 70 l/min. (co przekłada się na podanie 100% tlenu). Dodatkowo mieszanina oddechowa w tej technice ma temp. 37 st. C i 100% wilgotność. Dysponując takim rozwiązaniem u chorych, u których występują zaburzenia natlenienia – możliwe będzie uniknięcie wentylacji mechanicznej z koniecznością protezowania dróg oddechowych (przez intubację) i podjęcie sedacji w warunkach oddziału intensywnej terapii.

Ponadto, jak zapewnili nas przedstawiciele szpitala, panowie doktorzy Krzysztof Kosowski i Zbigniew Żyła zakupiony sprzęt ma charakter uniwersalny i będzie stanowił cenną pomoc w przypadku leczenia wielu ciężkich schorzeń.

Wraz z innymi krakowskimi klubami Rotary podjęliśmy przygotowania do realizacji ambitnego projektu obejmującego tzw. park sensoryczny w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie dla rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej dzieci – pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. Po zapoznaniu się z obiektem i jego otoczeniem klub podjął się opracowania nowej koncepcji zagospodarowania otoczenia budynku, w tym usytuowania parku sensorycznego i powiązania go z samym obiektem. Zadanie, od strony merytorycznej, przyjął na siebie Prezydent Klubu Kol. dr inż. arch. Romuald Loegler.

Od kilku lat i również w tym roku wspieramy finansowo projekt realizowany przez RC Zamość Ordynacki, w ramach którego część wakacji spędzają w Polsce dzieci z Ukrainy, których rodzice zginęli lub zostali ciężko poszkodowani w trakcie działań wojennych. Jak pisze ich opiekunka ze strony ukraińskiej „Po takich wstrząsających przeżyciach trudno im było uporać się ze swoimi emocjami, , odgłosami wojny jakie na zawsze pozostaną w ich pamięci, pamięci wojny, która bezpośrednio dotknęła ich rodziny”. W ten sposób polscy Rotarianie starają się ułatwić im powrót do normalności i przywrócić dziecięcą radość, na ile to jest możliwe. Niezależnie od pomocy finansowej spotykamy się z tymi dziećmi w Krakowie i zawsze są to dla nas bardzo wzruszające chwile.

Trwają starania zmierzające do kontynuacji projektu z roku 2018 na rzecz Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie. Przygotowywany grant dotyczy zakupu profesjonalnego wyposażenia dodatkowego skanera OS12002 Advanced, które ma umożliwić skanowanie dużych formatów (do A1) pod katem 90o. Sądzimy, że oprócz naszego klubu i klubu RC Lwow Ratusha finansowego wsparcia udzieli – jak poprzednio – także zaprzyjaźniony z nami klub RC Idar-Oberstein z Niemiec.

Główny projekty Rotary

Polio

Rotary is a leading partner in the Global Polio Eradication Initiative. With help from our partners, the Bill & Melinda Gates Foundation, the World Health Organization, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, and UNICEF, we’ve made the world 99.9 percent polio-free.

LOGO rotary