g

STATUS PRAWNY

RC Kraków Wawel - STATUS

RC Kraków Wawel jest elementem struktury międzynarodowej organizacji – światowego stowarzyszenia Klubów ROTARY pod nazwą ROTARY INTERNATIONAL, w ramach której posiada ID 50497 i należy do Dystryktu 2231 Poland.

Pomimo międzynarodowego charakteru, działalność naszego klubu prowadzona jest w ramach określonych przez normy prawa polskiego.

RC Kraków Wawel jest stowarzyszeniem o formalnej nazwie Stowarzyszenie „ROTARY KLUB KRAKÓW WAWEL”, utworzonym i działającym zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami), zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 93448.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia, nasz klub może używać angielskiej nazwy ROTARY CLUB KRAKÓW WAWEL oraz skrótu RC KRAKÓW WAWEL.

WŁADZAMI KLUBU SĄ:

Kadencja władz trwa 1 rok klubowy, tj. od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Klub reprezentuje na zewnątrz oraz nim kieruje Prezes Zarządu, tytułowany Prezydentem Klubu. Analogicznie: tytuł Past Prezydent przysługuje byłemu prezesowi a tytuł Prezydent Elekt – członkowi wybranemu na funkcję prezesa, oczekującemu na przekazanie mu przez poprzednika tzw. służby.

RC Kraków Wawel jest członkiem Stowarzyszenia FEDERACJA POLSKICH KLUBÓW ROTARY DYSTRYKTU 2230 ROTARY INTERNATIONAL.

 

LOGO rotary