g

KRÓTKA HISTORIA ORGANIZACJI

Historia ROTARY

1905 – W gabinecie nr 711 w Unity Building w Chicago odbywa sie pierwsze spotkanie Rotary (oczywiście wtedy jeszcze nazwa Rotary nie istnieje). Autor idei i inicjator spotkania prawnik Paul Harris marzy o stworzeniu koleżeńskiego kręgu ludzi reprezentujących różne zawody i branże, którzy będą wspólnie działać na rzecz innych. Na pierwszym spotkaniu obecni są czterej członkowie, lecz szybko dołączają do nich kolejni i powstaje pierwszy klub Rotary (od słowa rotacja, oznaczajacego zmianę miejsca spotkań jak I władz klubu)

1907 – Rotary rozpoczyna swoje pierwsze akcje na rzecz lokalnych społeczności. Duchownemu, któremu padł koń, klub funduje nowego, dzięki czemu może on znów dojeżdżać do wiernych. Jednak prawdziwą wdzięczność mieszkańców Chicago przynosi rotarianom postawienie pierwszego publicznego szaletu w pobliżu chicagowskiego ratusza.

1908 – Powstaje drugi klub rotariański w San Francisko (California)

1910 – Ruch Rotary liczy już 16 klubów i 1500 członków.

1910 – W Chicago odbywa się pierwsza Konwencja Narodowego Stowarzyszenia Klubów Rotary. Założyciel ruchu Paul Harris zgadza się zostać prezydentem Stowarzyszenia. Będzie nim przez dwa lata. Na Konwencji pada słynne zdanie, które stanie się jednym z dwóch mott Rotary: „He profits most, who serves best” (Ten korzysta najwiecej, kto najlepiej służy).

1911 – Ukazuje się pierwszy numer oficjalnego magazynu RI „The National Rotarian”, przekształcony następnie w „The Rotarian”

1917 – Szósty prezydent RI Arch C. Klumph ogłasza utworzenie Rotary Endowment Fund, którego rolą będzie gromadzenie środków na finansowanie projektów w kierunku czynienia dobra na świecie. Koledzy reagują tyleż entuzjastycznie, co oszczędnie. Pierwsza darowizna na rzecz Funduszu wynosi 26,50 USD, a przez pierwsze sześć lat zebrano zaledwie 700 USD. W 1928 r. Endowment Fund zostaje przekształcony w Rotary Foundation. Do dzis wpłaty przekroczyły 1,5 mld UDS (p. również: Rotary Foundation).

1924 – W urzędzie patentowym USA zostaje zarejestrowany oficjalny emblemat Rotary: koło zębate z 24 zębami, 6 szprychami i rowkiem klinowym.

1939 – W okupowanych przez Niemcy i Związek Radziecki krajach Rotary przestaje działać. Rok później Zarząd RI cofa klubom w tych krajach karty członkowskie (p. również: Historia Rotary w Polsce).

1943 – RI oficjalnie przyjmuje tzw. „moralny kompas Rotary” – złożony z 24 słów „Test 4 pytań” (p. również: Test 4 pytań).

1945 – Podczas konferencji założycielskiej ONZ, w uznaniu dotychczasowych zasług Rotary International otrzymało status doradczy.

1947 – Śmierć Paula Harrisa. Na jego cześć Rotary ustanawia program stypendialny, dziś noszący nazwę Stypendium Ambasadorskiego. W pierwszym roku działania ze stypendium skorzystało 18 studentów, do dziś jest ich kilkadziesiąt tysięcy.

1957 – Ustanowiona zostaje oznaka Paul Harris Fellow – najwyższe rotariańskie oznaczenie.

1978 – Rusza program 3 x H czyli Health, Hunger, Humanity (Zdrowie, Głód, Humanitaryzm), majacy na celu działania na rzecz zdrowia, walki z głodem, poprawę warunków społecznych, humanitarnych i kulturalnych w najbardziej zaniedbanych regionach świata. Pierwszą akcją przeprowadzona w ramach tego programu były szczepienia 6 milionów dzieci na Filipinach przeciwko chorobie Heine-Medina. Dało to początek przyszłemu programowi PolioPlus.

1985 – Rotary ogłasza program PolioPlus i stawia sobie za cel zaszczepienie wszystkich dzieci na świecie przeciwko skutkom tej choroby. Do tej pory zaszczepono ponad milliard dzieci.

1989 – Rada Legislacyjna RI przegłosowuje usunięcie ze statute zwrotu „only for men” („tylko dla mężczyzn”), co otwiera kobietom drogę do członkostwa w Rotary. Po 15 latach co ósmy rotarianin jest kobietą.

1989 – W Polsce po zmianie systemu polityczno-gospodarczego powstają nowe i reaktywują się przedwojenne Kluby Rotary.

Twórca Rotary

Twórca Rotary Paul Harris (ur. 19 kwietnia 1868, Racine, Wisconsin, USA - zm. 27 stycznia 1947, Beverly, Chicago, Illinois, USA)

LOGO rotary