g

O ROTARY

Kilka słów o ROTARY

Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, założoną w 1905 roku w Chicago. Główną zasadą jej członków jest „służba na rzecz innych ponad własną korzyść”, realizowana poprzez promowanie wysokich norm etycznych w każdym zawodzie, pracę na rzecz społeczności lokalnych, świadczenie pomocy humanitarnej oraz aktywny udział w budowie dobrej woli i pokój na świecie.

Rotary jest jedną z największych organizacji na świecie, działającą w 166 krajach. Organizacja posiada 32 000 klubów, w których skupia ponad 1,2 milion członków. Rotary jest stowarzyszeniem apolitycznym i areligijnym.

Do naszej organizacji należą ludzie, którzy osiągnęli sukces w swojej profesji, a swoim doświadczeniem pragną dzielić się z innymi. Wśród Rotarian jest wielu wybitnych naukowców, ludzi kultury i sztuki, polityków, nauczycieli oraz przedsiębiorców.

Link do stron Rotary

Główne projekty Rotary

Polio

Rotary is a leading partner in the Global Polio Eradication Initiative. With help from our partners, the Bill & Melinda Gates Foundation, the World Health Organization, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, and UNICEF, we’ve made the world 99.9 percent polio-free.

LOGO rotary