g

ZARZĄD KLUBU

Władze Klubu

Zarząd 2022/2023

Prezydent:                                   Tomasz Zientarski

Past Prezydent:                          Andrzej Battek

Prezydent Elekt:                          Bartłomiej Kisielewski                            

Sekretarz:                                     Janusz Potępa

Skarbnik:                                      Krzysztof Boligłowa

Oficer ds. informacji (CICO):       Andrzej Sułkowski

Strażnik godła:                             Jan Wrana

Członek:                                        Jan Dudek

Członek:                                       Marek Wcisło

Komisja Rewizyjna 2022/2023

Przewodniczący:       Zdzisław Lalowicz

Członek:                        Bogusław Kaczmarek

Członek:                        Wacław Obłoza

Komisja Członkowska 2022/2023

Przewodniczący:   Jerzy Nowakowski 

Członek:                    Jerzy Koblański

Członek:                    Zbigniew Leyko

Oficer Klubu ds. Wymiany Młodzieży (Youth Exchange Officer - YEO)

 Bartłomiej Kisielewski

Główne projekty Rotary

Polio

Rotary is a leading partner in the Global Polio Eradication Initiative. With help from our partners, the Bill & Melinda Gates Foundation, the World Health Organization, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, and UNICEF, we’ve made the world 99.9 percent polio-free.

Link do stron Rotary

LOGO rotary