g

ZARZĄD KLUBU

Władze Klubu

Zarząd 2023/2024

Prezydent:                                  Bartłomiej Kisielewski

Past Prezydent:                         Tomasz Zientarski

Prezydent Elekt:                         Janusz Malinga                       

Sekretarz:                                   Janusz Potępa

Skarbnik:                                    Krzysztof Boligłowa

Oficer ds. informacji (CICO):     Andrzej Sułkowski

Strażnik godła:                           Jan Wrana

Członek:                                      Jan Duidek

Członek:                                     Marcin Mytar

Członek:                                      Jarosław Pająk

Komisja Rewizyjna 2023/2024

Przewodniczący:         Zdzisław Lalowicz

Członek:                          Wacław Obłoza

Członek:                          Henryk Sobański

Komisja Członkowska 2023/2024

Przewodniczący:   Jerzy Nowakowski 

Członek:                    Jerzy Koblański

Członek:                    Zbigniew Leyko

Oficer Klubu ds. Wymiany Młodzieży (Youth Exchange Officer - YEO)

 Bartłomiej Kisielewski

Główne projekty Rotary

Polio

Rotary is a leading partner in the Global Polio Eradication Initiative. With help from our partners, the Bill & Melinda Gates Foundation, the World Health Organization, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, and UNICEF, we’ve made the world 99.9 percent polio-free.

Link do stron Rotary

LOGO rotary