g

ZARZĄD KLUBU

Władze Klubu

Prezydent:                                  Henryk Sobański

Past Prezydent:                            Jerzy Koblański

Prezydent Elekt:                           Andrzej Battek

Sekretarz:                                     Tadeusz Skarbek

Skarbnik:                                       Krzysztof Boligłowa

Oficer ds. informacji (CICO):        Andrzej Sułkowski

Mistrz ceremonii:                         Marek Wcisło

Członek:                                        Bartosz Kisielewski

Członek:                                        Marek Filipowicz

 

Przewodniczacy                             Janusz Pałka

Członek                                          Wacław Obłoza

Członek                                          Zdzisław Lalowicz

Przewodniczący:     Jerzy Nowakowski 

Członek:                   Zbigniew Leyko

Członek:                   Jan Dudek

 Bartłomiej Kisielewski

 • 1997/1998 – Jan Wrana
 • 1998/1999 – Jan Wrana
 • 1999/2000 – Marian Binkowski
 • 2000/2001 – Krzysztof Pałecki
 • 2001/2002 – Jan Widacki
 • 2002/2003 – Marek Wcisło
 • 2003/2004 – Janusz Tatomir
 • 2004-2005 – Jan Dudek
 • 2005-2006 – Janusz Suszczyński †
 • 2006-2007 – Krzysztof Boligłowa
 • 2007-2008 – Marian Noga †
 • 2008-2009 – Zdzisław Lalowicz
 • 2009-2010 – Janusz Potępa
 • 2010-2011 – Wacław Obłoza
 • 2011-2012 – Zbigniew Leyko
 • 2012-2013 – Marek Michalak
 • 2013-2014 – Jerzy Nowakowski
 • 2014-2015 – Andrzej Sułkowski
 • 2015-2016 – Tadeusz Skarbek
 • 2016-2017 – Janusz Kahl
 • 2017-2018 – Andrzej Tekiel
 • 2018-2019 - Romuald Loegler
 • 2019-2020 - Jerzy Koblański

Główne projekty Rotary

Polio

Rotary is a leading partner in the Global Polio Eradication Initiative. With help from our partners, the Bill & Melinda Gates Foundation, the World Health Organization, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, and UNICEF, we’ve made the world 99.9 percent polio-free.

Link do stron Rotary

LOGO rotary