RC KRAKÓW WAWEL DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY

W dniu 09.09.2022 r. został zaakceptowany wniosek RC Kraków Wawel i przyznano nam dofinansowanie z puli Disaster Response Fund Rotary Foundation kwotę 12.500 PLN na realizację projektu nr DRG 090841. Klub zobowiązał się do powiększenia tej puli o kwotę 1500 PLN ze środków własnych. W efekcie łączna pula środków na realizację projektu wyniosła 14.000 zł.
Dużym wyzwaniem był wymóg zrealizowania wszystkich zadań do końca września 2022 r. Mimo pewnych nieprzewidywanych wcześniej trudności projekt zrealizowaliśmy w terminie. Objął on następujące zadania (w nawiasie realizatorzy):
1) Wyjazd 8 uczniów ukraińskich ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 w Krakowie im. Uniwersytetu Jagiellońskiego na tzw. zieloną szkołę do Rabki (Marek Wcisło).
2) Wyjazd do Wieliczki i zwiedzenie Kopalni Soli (w tym obiad pod ziemią) przez 54 osoby, tj. dzieci ukraińskie z opiekunami ukraińskimi z różnych ośrodków zakwaterowania w powiecie wielickim (Tomasz Zientarski, Andrzej Sułkowski i Wacław Obłoza).

3) Zwiedzenia z przewodnikiem Krakowa przez 22 osoby, tj. dzieci ukraińskie z opiekunkami z Ukrainy, przebywające w ośrodkach w miejscowościach Czyżów, gm. Gdów i Jodłowa, gm. Rzezawa. Pobyt w Krakowie obejmował także obiad i zakup przez każde dziecko pamiątki lub zabawki (Andrzej Sułkowski, żona członka RC Kraków Wawel Jarosława Pająka, pani Irena Pająk).

4) Dofinansowanie żywienia dzieci i młodzieży ukraińskiej z ośrodka w Czyżowie (Jarosław Pająk).
5) Zakup obuwia i odzieży zimowej oraz środków czystości dla dzieci ukraińskich z ośrodka w miejscowości Kwapinka, gm. Raciechowice (Andrzej Sułkowski).
6) Zakup obuwia i odzieży zimowej oraz pomocy szkolnych dla dzieci i młodzieży spośród uchodźców z Ukrainy przebywających w ośrodku w miejscowości Książ Wielki (Andrzej Battek).

PROJEKT „Kultura Futura Świt”
W ramach grantu DRG0908041 współfinansowaliśmy projekt pn. „Kultura Futura Świt”, realizowany przez Fundację AYA. W ramach tych działań dzieci ukraińskie przebywające w Polsce były aktywizowane poprzez szereg działań o charakterze artystycznym oraz uczestniczyły w kilku imprezach integracyjnych.
Między innymi:
W dniu 27.08.2022 r. dzieci z Ukrainy uczestniczyły w rejsie po Wiśle. Towarzyszył im nasz prezydent. Dla tych dzieci zorganizowano także zwiedzanie Wawelu i podziemnego Muzeum Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego w Krakowie.

14.10.2022 r. w Pawilonie Wyspiańskiego przy placu Wszystkich Świętych w otwarciu wystawy rysunków dzieci z Ukrainy pt. “Dom marzeń” wzięli udział Koledzy (alfabetycznie): Marek Wcisło, Jan Wrana i Tomasz Zientarski – prezydent (zdjęcia poniżej). Kol. J. Wrana, jako reprezentant SARP, uczestniczył także w wernisażu wystawy prac architektów ukraińskich.

Warto dodać, że rotaractorzy z RAC Kraków Wawel także uczestniczą w projekcie Kultura Futura „ŚWIT”. M.in. w niedzielę 2 października 2022 r. przez ponad 2,5 godziny bawili się z młodzieżą na matach tanecznych i VR.

Projekt „POMOC UKRAINIE”

Wkrótce po napływie do Polski pierwszej fali uchodźców z Ukrainy przystąpiliśmy do realizacji projektu “Pomoc Ukrainie”. Obejmował on:
1. Przekazania sprzętu komputerowego do szkół i gmin
2. Wsparcie finansowe dla uczniów z Ukrainy (zielone szkoły, wycieczki, wyżywienie)

Ad. 1
Dzięki kontaktom z klubami Rotary w Paryżu otrzymaliśmy od francuskiej firmy sprzęt komputerowy w liczbie:

  • 50 szt – komputery stacjonarne oraz duże i małe klasyczne laptopy, a także typu All in 1,
  • 43 – monitory.

Sprzęt ten przywieziony został naszym kosztem z Paryża, Koszyc i Chorzela.

  • 40 kompletów klawiatur i myszek dokupiliśmy w ramach uzupełnienia sprzętu.

Oprogramowanie podstawowe komputerów wykonano nieodpłatnie.
Sprzęt przekazano wybranym instytucjom w liczbie zależnej od liczby dzieci z Ukrainy.

Lista obdarowanych:

1Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie9 stacji + 9 monitorów + klawiatura i myszki
2Szkoła Podstawowa nr 25 w Krakowie4 komputery typu All in 1
3Społeczne LO Da Vinci w Krakowie10 stacji + 10 monitorów + klawiatura i myszki
4I LO w Krakowie6 dużych laptopów + 6 monitorów
5X LO w Krakowie3 małe laptopy + 4 monitory + klawiatura i myszki
6Gmina Książ Wielki8 małych laptopów + 8 monitorów + klawiatura i myszki
7Gmina Rzezawa6 małych laptopów + 6 monitorów + klawiatura i myszki
8Fundacja z Krakowa opiekująca się dziećmi z Ukrainy2 komputery typu All in 1

Projekt zrealizowaliśmy wspólnie z RC Kraków, którego Past Prezydent Piotr Metzler wykonał nieocenioną pracę przy organizacji transportu, magazynowania, przeglądu technicznego sprzętu oraz częściowo dostaw do szkół.

Ad. 2

Nasza pomoc w tym zakresie objęła różne jednostki i zadania, a jej łączny koszt, to 17 tys. zł.
Poniżej jednostki i sfinansowane przez nas zadania w nich realizowane:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Książu Wielkim (12 uczniów)
a) wycieczka do Chęcin i Kielc
b) wycieczka do Śląskiego ZOO

2) Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie (50 uczniów)
a) zakup książek i materiałów szkolnych
b) “Zielona Szkoła” w Krościenku nad Dunajcem

3) Szkoła Podstawowa nr 25 w Krakowie (20 uczniów) – wyżywienie

4) Szkoła podstawowa nr 31 w Krakowie (25 uczniów) – wyżywienie

5) Szkoła Podstawowa w Kaszowie (14 uczniów) – “Zielona Szkoła” w Rabce

6) X LO w Krakowie (20 uczniów) – Wycieczka do Warszawy

7) Fundacja opiekująca się dziećmi ukraińskimi w Krakowie (30 dzieci) – zwiedzanie Wawelu (matki z dziećmi)

Kilka dowodów wdzięczności: