AKTUALNOŚCI

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 03 stycznia 2021 roku zmarł nasz Przyjaciel i Serdeczny Kolega, współzałożyciel Klubu Rotary Kraków Wawel i jego członek od 24 lat, Profesor Roman Banaszewski, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Był wybitnym  grafikiem, rysownikiem, malarzem, projektantem graficznym. Był cenionym nauczycielem akademickim – wychowawcą szeregu artystów.
Roman Banaszewski urodził się w 1932 r. w Janikowie. W latach 1954 – 59 studiował malarstwo i grafikę w ASP  w Krakowie. Dyplom ( 1959) otrzymał w pracowni litografii pod kierunkiem prof. Konrada Srzednickiego oraz w pracowni plakatu pod kierunkiem doc. Macieja Makarewicza. W 1961 roku rozpoczął pracę dydaktyczną jako asystent na Wydziale Architektury Politechniki w Krakowie. Od roku 1969 równolegle z pracą na PK, prowadził zajęcia z podstaw komunikacji wizualnej na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. W roku 1975 po przewodzie  na stanowisko docenta objął  prowadzenie Pracowni Typografii, oraz drukarni na Wydziale Grafiki ASP. W 1987 otrzymał tytuł naukowy profesora. Dwukrotnie był kierownikiem Katedry Projektowej na Wydziale Grafiki. W latach 1987 – 1990 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich w ASP. W roku 1988 roku przebywał w Fachhochschule w Münster, prowadząc wykłady i ćwiczenia z typografii w charakterze profesora gościnnego. Do emerytury prowadził na Wydziale Grafiki pracownię dyplomującą Projektowanie Grafiki Książki i Typografii.
Po ukończeniu pracy w ASP prowadził zajęcia w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole  Technik Komputerowych na Wydziale Sztuki Nowych Mediów.
Od ukończenia studiów nieprzerwanie zajmował się grafiką warsztatową, rysunkiem, malarstwem i projektowaniem graficznym, rezultaty tej pracy pokazywał na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Utrzymywał stałą współpracę z galeriami w Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych. Prace Profesora Romana Banaszewskiego znajdują się w zbiorach muzealnych, galeriach oraz w kolekcjach prywatnych m. in. Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Muzeum Ziemi Bydgoskiej, Muzeum Pomorskim w Gdańsku, Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, Muzeum w Łodzi, Galerii Sztuki „22”w Oslo, Pratt Institiute w Nowym Jorku, w Gabinecie  Grafiki w Genewie, Muzeum Miejskim w Tokio, Bibliotece Kongresowej w Waszyngtonie, w Stowarzyszeniu Nowa Darmstadzka Secesja w Darmstadt, w Hessisches Parlamenthaus w Bonn, w Galerii Art.&Design w Burgfelgen.
Brał udział w krajowych i międzynarodowych plenerach artystycznych m. in. w Mikołowie, w Darmstadt – Niemcy, w Mirabel – Francja, w San Jose de la Esguina – Argentyna.
Za działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymał szereg nagród i odznaczeń, m.in. Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, „Złoty Laur” Fundacji Kultury Polskiej za mistrzostwo w sztuce w roku 2001. Zawsze był gotów do pomocy innym i wsparcia potrzebujących. Wielokrotnie przekazywał swoje wyjątkowe prace na aukcje charytatywne organizowane przez środowisko krakowskich rotarian. Za działalność na polu Rotary International został nagrodzony odznaką Paul Harris FellowWyróżniała go kultura osobista, szczerze przyjazny stosunek do ludzi, empatia i otwartość na potrzeby innych oraz gotowość pomocy. Ostatnią akcją charytatywną z Jego inicjatywy była zorganizowana w trakcie pogrzebu i uzupełniająco w klubie, zbiórka pieniędzy na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. W efekcie przekazaliśmy do hospicjum 3050 zł.

Romku! Będzie nam bardzo brakować Twojego ciepłego uśmiechu, dobrej energii i optymizmu; na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci,
                                                  przyjaciele z RC Klubu Kraków Wawel

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Uroczystość w Krakowie z inicjatywy i z udziałem członków Rotary

W dniu 6 lipca 2020 roku odbyła się w Krakowie uroczystość nadania rondu  w ciągu ul. Mirowskiej przy wjeździe na IV obwodnicę imienia Prezydenta USA Herberta Hoovera. W wydarzeniu udział wzięli prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, konsul generalny USA w Krakowie Patrick T. Slowinski oraz członkowie Rady Miasta Krakowa, a także przedstawiciele naszego klubu, m.in. prezydent Kol. Henryk Sobański i pastgubernator dystryktu Kol. Jan Wrana.

Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta Krakowa 26 lutego 2020 r. Inicjatorem nadania nazwy było Towarzystwo Jana Karskiego, wielkiego Polaka i patrioty, przyjaciela ruchu Rotary. Starania w tej sprawie podjęli rotarianie z Lublina wraz z naszym kolegą Janem Wraną.

Herbert Hoover urodził się 10 sierpnia 1874 r. w West Branch (Iowa), zmarł 20 października 1964 r. w Nowym Jorku. Funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki pełnił w latach 1929 – 1933.

Zdobytą pozycję zawodową i polityczną, często także swój majątek, Hoover wykorzystywał dla najszczytniejszych celów – ratowania milionów ludzi od głodu panującego w Europie po I i II wojnie światowej. Na swojej drodze spotykał wielu ludzi, którzy mając wpływ na bieg historii, wspierali go w tej misji. Należał do nich Ignacy Jan Paderewski, światowej sławy pianista i kompozytor, ideowy przywódca Polonii amerykańskiej, premier rządu RP w 1919 r., z którym Hoovera łączyła wieloletnia przyjaźń oraz współpraca na rzecz odrodzenia państwa polskiego i jego odbudowy z wojennych zniszczeń. Między innymi w trakcie spektakularnej akcji jaka był zorganizowany przez niego pn. „Obiad Nieobecnego Gościa”, który odbył się 29 grudnia 1920 r. w Hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku, pozyskał 3 miliony dolarów (2 miliony dołożył obecny na obiedzie John D. Rockefeller jr.), które przeznaczono na pomoc medyczną i żywność dla dzieci z Polski, ratując je od głodu i tyfusu. W szczytowym momencie akcji pomocy dla Polski, zainicjowanej i kierowanej przez Herberta Hoovera, dożywianych było ponad 1,3 mln dzieci w trzech tysiącach miast i wsi.

(fragmenty tekstu pochodzą ze strony: https://krakow.naszemiasto.pl/amerykanski-prezydent-herbert-hoover-ma-swoje-rondo-w/ar/c1-7792390)

Przekazanie służby

W dniu 30 czerwca 2020 roku nastąpiło przekazanie służby w naszym klubie. W trakcie bardzo miłej uroczystości Kol. Jerzy Koblański – prezydent RC Kraków Wawel w kadencji 2019/20 – przekazał obowiązki i łańcuch prezydenta klubu Kol. Henrykowi Sobańskiemu, który będzie pełnił tę funkcję w kadencji 2020/21.

Pod adresem ustępującego prezydenta padło wiele ciepłych słów i podziękowań za bardzo owocną kadencję. Symbolicznym wyrazem wdzięczności była “skromna” butelka wina wręczona w imieniu wszystkich członków przez sekretarza klubu Kol. Tadeusza Skarbka.

Wśród zasług wymieniono m.in. integrację członków klubu i poszerzenie składu o byłych członków RC Kraków Wawel i w tym kontekście wyjątkowe wydarzenie jakim był “Bal prezydencki”. Szczególnym osiągnięciem Kol. J. Koblańskiego było zorganizowanie w okresie kadencji kilkunastu spotkań z ciekawymi osobami, w tym znaczącymi postaciami w polskim środowisku naukowym i kulturalnym, a na zakończenie z prezydentem Krakowa panem prof. Jackiem Majchrowskim. Wyrażono nadzieję, że kolejni prezydenci będą kontynuować ten trend, choć zapewne trudno będzie im pobić rekord Kol. Jerzego Koblańskiego, mimo, że na przeszkodzie realizacji wszystkich Jego planów co do guest speakerów stanął wirus Covid-19.

Kol. Henrykowi Sobańskiemu życzono owocnej prezydentury, przy aktywnej postawie i wsparciu wszystkich członków.

Formalne podsumowanie działalności klubu i jego Zarządu w minionej już kadencji oraz przedstawienie planów przez nowe władze klubu przewidziano na 14 lipca 2020 roku w trakcie Walnego Zebrania Członków Klubu.

 • Wigilia Naszego Klubu  17 grudnia 2019 odbył się tradycyjny wieczór wigilijny naszego Klubu. W jego ramach powitaliśmy na powrót w naszym gronie dwóch byłych członków Kol. Jacka Wojtynę oraz Kol. Wojciecha Dudka.
  Naszymi gośćmi, jak co roku, była młodzież z Placówki Opiekuńczo – WychowawczejSpokojna Przystań w Miękini z dwiema paniami z personelu placówki. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy pięknie śpiewanych kolędw wykonaniu młodzieży z Miękini, a…

 • Wigilia Wielu Narodów  W dniu 7 grudnia 2019 r. we Wrocławiu odbyła się Wigilia Wielu Narodów, coroczne spotkanie przedświąteczne przebywających w Polsce uczestników międzynarodowej wymiany młodzieży organizowanej przez ROTARY w ramach programu Rotary Youth Exchange Program. Wśród nich była dwójka tzw. “wymieńców”, znajdujących się pod opieką naszego klubu, a w szczególności Kolegi Bartka Kisielewskiego. .

 • Rotariańska Wymiana Młodzieży  Na początku października 2019 r. gościliśmy w klubie młodzież uczestniczącą w rotariańskim programie wymiany młodzieży. Przez pół roku przebywają w Polsce pod opieką rotarian i po ukończeniu kursu języka polskiego uczęszczają do polskich szkół średnich. W tym czasie mieszkają u rodziny polskiej, z której dziecko też uczestniczy lub uczestniczyło w tej wymianie, przebywając w innym kraju na analogicznych zasadach. Oprócz…

 • Obchody 15 lecia klubu RC Kraków Wyspiański  W sobotę 6 kwietnia kilkuosobowa delegacja naszego klubu, w salach
  Pałacu Czeczotki w Krakowie, uczestniczyła w uroczystych obchodach
  15 lecia klubu RC Kraków Wyspiański. Najpierw odbył się
  piękny koncert orkiestry złożonej z uczniów Państwowej Szkoły
  Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie, którą
  dyrygował osobiście Jego Magnificencja rektor Akademii
  Muzycznej w Krakowie prof. dr hab. Stanisław Krawczyński –
  Rotarianin, członek klubu Kraków Wyspiański. Po koncercie z wielką
  wprawą została…


AKTUALNOŚCI Rotary Polska

Aktualności Rotary International


20061103_IN_035

LOGO rotary