g

HISTORIA NASZEGO KLUBU

LOGO rotary

Historia Klubu ROTARY WAWEL

Z inspiracji rotarianina Mariana Binkowskiego, krakowskiego fotografa i członka klubu RC Warszawa Centrum oraz krakowskiego architekta Jana Wrany i także krakowskiego przedsiębiorcy Zbigniewa Engela powstaje idea stworzenia drugiego klubu Rotary w Krakowie. W kolejnych miesiącach dołączają do nich następni koledzy i pod koniec roku tworzy się grupa inicjatywna zdecydowana spełnić warunki narzucane przez Rotary International i doprowadzić do czarteru Klubu. Do grupy dołączają metalurg – Andrzej Adamski, menedżer – Billy Mays, handlowiec – Kazimierz Stec, fotografik – Krzysztof Niesporek, przedsiębiorca – Janusz Potępa, wydawca – Zbigniew Suszczyński i prawnik – Jacek Wojtyna. Grupa zaczyna spotykać się regularnie, w każdy wtorek w Restauracji Hawełka.

Prezydentem klubu w tej kadencji był Kol. Jan Wrana. W cotygodniowych spotkaniach uczestniczyło już 20 osób, którym spodobała się rotariańska idea służenia innym i postanowili realizować ją na co dzień. Zapadły decyzje o wyborze dla klubu nazwy „Wawel”, zgłoszeniu go do rejestracji w Rotary International oraz o wyborze daty czarteru. W dniu 05.06.1997 r. Klub Rotary Kraków-Wawel zostaje wpisany na listę Rotary International.

21.06.1997 r. odbywa się uroczysty czarter klubu zorganizowany w Filharmonii Krakowskiej. Wśród zaproszonych gości obecny ojciec duchowy odrodzonego ruchu rotarianskeigo w Polsce, Austarlijczyk Jack C. Ollson, który dla swoich przyjaciół rotarian z Krakowa przywozi kamień z góry Strzeleckiego oraz Gunnar Fjellander ze Szwecji, Presidental Extension Administartor for Poland, reprezentujący RI oraz dystrykt 2390, w którym, w przeddzień utworzenia nowego dystryktu, znajduje się Polska. Oprócz nich przyjechał przedstawiciel klubu sponsorującego z Rochester Hills, MI, USA, Ross Lindsay, który w darze dla klubu przywiózł dzwon rotariański. Drugi klub sponsorujący, RC Kraków, przekazał prezydentowi Klubu Kraków-Wawel Janowi Wranie łańcuch, insygnia władzy rotariańskiej, a gość z Niemiec, Richard Pyritz, wielki orędownik zbliżenia rotarian z Polski i Niemiec przywiózł zaproszenie do odwiedzenia swojego klubu w Ratzeburgu. Uroczystości czarterowe zakończył I Bal Rotariański w sali Warszawa Kopalni Soli w Wieliczce. 

Roraty Club Wawel jest ostatnim klubem wyczarterowanym w strukturach dystryktu 2390, gdyż zaledwie w tydzień później w Rotary International zostaje wydzielony nowy, polski dystrykt 2230, którego pierwszym gubernatorem zostaje wybrany Bohdan Kurowski z RC Olsztyn.  

Klub Kraków Wawel w pierwszym roku swojej działalności ukierunkował swoją działalność charytatywną na pomoc krakowskim szpitalom, ośrodkom opieki i szkołom poprzez wyposażenie ich w sprzęt niezbędny do wydajnego funkcjonowania. Drugim kierunkiem działania jest indywidualna pomoc dzieciom i młodzieży zarówno w leczeniu jak i w rozwoju i zdobywaniu wiedzy. Na miejsce co wtorkowych spotkań wybrana zostaje Restauracja Wierzynek przy Rynku Głównym. 

We wrześniu 1997 roku Klubu rozpoczyna intensywna działalność pomagając powodzianom z zalanych terenów województwa tarnowskiego.

Zostają nawiązanie kontakty z rotarianami z Niemiec, a członkowie Klubu udają się z pierwszą wizyta do Ratzeburga. R. Banszewski, J. Dudek, R. Loegler, J. Nowakowski, M. Wcisło i J. Wrana uczestniczą w 1-szym Polsko-Niemieckim Bilateralnym Spotkaniu Rotariańskim.  Z końcem roku następuje przekazanie daru z Fundacji z Holandii dla rodziców ciężko chorego dziecka oraz wspomożenie innej rodziny wychowującej dziecko z porażeniem mózgowym poprzez zakup żywności na Święta.

Na początku roku Klub organizuje I Charytatywny Bal Karnawałowy w nowo otwartej Piwnicy CK Browar. Dochód z balu przeznaczony jest na cele charytatywne w postaci dofinansowania Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 131 im. Św. Mikołaja w Krakowie przy ul Lubomirskiego. W lutym ego roku rozpoczynają działalność klubowe komisje polsko-holenderska i polsko- niemiecka. W marcu Klub wizytuje pierwszy gubernator dystryktu 2230 – Bohdan Kurowski. Miesiąc później następuje oficjalne przekazanie 6000 zł uzyskanych z Balu Rotariańskiego dla Szkoły podstawowej nr 131 im. Św. Mikołaja w Krakowie. W mauju 1998 roku w Krakowie przebywa grupa 5-ciu Anglików z dystryktu 1120 (Kent & East Essex) w ramach wymiany GSE reprezentujących sektor bankowy. Po wizycie w klubie kolegi rotarianina z Konga nawiązanie kontaktów z rotarianami w Demokratycznej Republice Konga co owocuje wizytą kolegi Janusza Tatomira w Kinszasie. 

W czerwcu odbywa się I Piknik Rotariański naszego Klubu zorganizowany w Dworku Białoprądnickim. W czasie pikniku odbyła się loteria fantowa, z której dochód przeznaczono na dofinansowanie zakupu noża chirurgicznego. Staraniem naszego kolegi Gabriela Misiaka, podczas prezentacji nowego modelu BMW 320 odbyła się aukcja dzieł sztuki. Dochód z niej przeznaczono również na dofinansowanie zakupu noża chirurgicznego dla Instytutu Onkologii w Krakowie.

W nowy rok rotariański 1998/99 wkraczamy po raz drugi pod kierownictwem prezydenta Kol. Jana Wrany. W lipcu w ramach wymiany GSE do Krakowa przyjeżdża grupa 5 Amerykanów z dystryktu 5950 (Minesota). Tym razem uczestnicy reprezentują szkolnictwo. Jesienią tegoż roku do Polski przyjeżdża Amerykański student R.Algeo, który w ramach wymiany młodzieżowej rozpoczyna roczne studia na UJ. Opiekę i utrzymanie przez cały ten czas zapewnia mu kolega Janusz Tatomir. W ramach działalności charytatywnej roztaczamy opiekę na Ośrodkiem Szkolno-Terapeutycznym dla Dzieci Autystycznych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Podgórze w Krakowie.

Z początkiem roku wizytę w klubie składa gubernator Alojzy Leszek Gzella. W marcu w ramach działalności charytatywnej roztaczamy opiekę nad Ilonką Horowską, która urodziła się z jedna nóżką krótszą i której rodzice walczyli o zebranie środków na wyjazd dziewczynki na operację do USA. Dzięki pomocy niemieckich klubów z Idar-Oberstein i Hamburg-Bergedorf pozyskujemy kwotę 3649 zł, za którą zakupujemy kamerę cyfrową Sony DCR TR 7000 i przekazujemy, jako pierwszy dar, dla Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego dla Dzieci Autystycznych przy ul. Wysłouchów. 

Obowiązki prezydenta pełnił Kol. Marian Binkowski. Na miejsce wtorkowych spotkań zostaje wybrana Restauracja „Na Wawelu”. Dzięki współpracy z holenderską Fundacją „De Westhoek Helpt Polen” uzyskujemy na cele charytatywne kwotę 7800 zł. Połowę z niej przekazujemy dla Ośrodka Szkolno-Terapeutycznego dla Dzieci Autystycznych w Krakowie. Za drugą połowę kwoty pozyskanej z Fundacji „De Westhoek Helpt Polen” zakupujemy bilety lotnicze dla Ilonki Horowskiej i jej matki na przelot do USA, gdzie w Shrine’s Hospital w Tempra na Florydzie miała się odbyć operacja przedłużenia nóżki Ilonki. Dofinansowujemy studia zagraniczne Marcina Cieńskiego z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W grudniu wraz z kolegami z klubu Idar-Oberstein z Niemiec przystępujemy do realizacji pierwszego matching grant’u jakim jest „Zakup inkubatorów i szczepionek przeciwko neuroinfekcjom dla Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie” o wartości 80 tys. zł.

W tej kadencji, jako prezydent, klubem kierował Kol. Krzysztof Pałecki. 

Treść w opracowaniu.

Prezydentem klubu w tej kadencji był Kol. Jan Widacki.  Od tego roku kolejnym miejscem spotkań jest Hotel Holiday Inn. Rozpoczynamy realizację trzeciego Matching Grant’u z pomocą klubu Habmurg-Bergedorf i klubu Gien z Francji. Planujemy zakupienie dla I kliniki Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego urządzenia do programowania i kontroli rozruszników serca.

Decyzją Zarządu Klubu nadano prof. Leszkowi Balcerowiczowi tytuł Honorowego Członka Klubu RC Kraków-Wawel. Uroczystość, podczas której Prezydent RC dokonał wręczenia dyplomu, odbyła się w salach Banku PKO S.A. przy ul. Szpitalnej. Kolega Janusz Tatomir, jako pierwszy członek klubu został uhonorowany medalem Paul Harris Fellow. W tym czasie Janusz Tatomir pełnił funkcję członka dystryktalnego podkomitetu Annual Giving. Wizytę w klubie składają Frantz Vockler i kol. Henk z partnerskiego klubu Hamburg-Bergedorf, który przyjechał na uroczystość wręczenia I Klinice Kardiologii UJ urządzenia do programowania rozruszników serca ERA 300 o wartości 10 tys. USD. Dzięki staraniom Richarda Pyritza w Karkowie odbywa się spotkanie młodzieży Niemiec, Ukrainy i Polski pod hasłem „Młodzież przeciwko ksenofobii”. Grupa gimnazjalistów z Ernst-Barlach-Gymnasium z Schonberga wraz z rówieśnikami z gimnazjum ze Lwowa oraz a gimnazjum Ojców Pijarów odbywa wspólne spotkania oraz wspólne wycieczki integracyjne do Oświęcimia, Kopalni Soli w Wieliczce i na terenie Krakowa. W czerwcu Klub wizytuje gubernator dystryktu 2230 Andrzej Ludek. W tym samym miesiącu odbywa się konwencja Rotariańska w Barcelonie, w której bierze udział kolega Janusz Potępa i w imieniu Prezydenta Jana Widackiego odbiera nagrodę dla RC Kraków-Wawel w kategorii klubów do 50 członków, który osiągnął najwyższy współczynnik przyrostu liczby członków w roku 2001/02 wśród klubów w swojej strefie.

Naszym prezydentem był Kol. Marek Wcisło.  Gościem klubu jest Józef Lassota, prezydent Krakowa w latach 1992-98.. Na kolejne spotkania klubowe zostają zaproszeni kandydaci starający się o fotel prezydenta miasta Krakowa a w tym przyszły elekt prof. Jacek Majchrowski. Jesienią, powódź zalewa tereny Niemiec i tym z pomocą spieszymy my. Na ręce kolegów rotarian z RC Ratzeburg przekazujemy 1000 EUR. Dzięki wsparciu ze strony Fundacji Dragana Sotirovicza i klubu z Beausoleil z Francji, za kwotę 1650 Euro zakupiliśmy wyposażenie dla Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego dla Dzieci Autystycznych w Krakowie przy ul. Szopkarzy 6. Jest to już kolejny dar dla Ośrodka, którym opiekujemy się od kilku lat. 03.12.2002r. Klub odwiedza gubernator dystryktu 2230 Pavlo Kaszkadamov. 

Zdecydowaną większością głosów rotarian z dystryktu 2230 Gubernatorem Nominatem na kadencję 2004/2005 zostaje Kol. Jan Wrana. Po raz kolejny zostają również wybrani do władz dystryktu koledzy Jan Dudek (komisja polsko-niemiecka) i Janusz Tatomir (skarbnik dystryktu i członek podkomitetu Annual Giving). Decyzja członków klubu odznakę Paul Harris Fellow otrzymuje Kol. Jan Dudek. W marcu wspólnie z klubem partnerskim Bordeaux-Quest z Francji rozpoczynamy realizację Matching Grant’u związanego z zakupem laparoskopu dla Szpitala im. Narutowicza. Gościem klubu jest marszałek Sejmiku Małopolskiego Janusz Sepioł. Miesiąc później startuje kolejny Matching Grant z klubem Hamburg-Brgedorf, tym razem dla Poradni Rehabilitacji I Kliniki Kardiologii Collegium Medicum UJ. Planujemy zakupienie dla nich sprzętu rehabilitacyjnego. W czerwcu decyzją Gubernatora dystryktu 2230, Pavlo Kaszkadamova, gubernator elekt Jan Wrana został uhonorowany odznaką Paul Harris Fellow podczas uroczystości 10- lecia klubu RC Lwów.

Klubem kierował prezydent Kol. Janusz Tatomir.  Gościem klubu jest Jerzy Salwa, prezydent m. Krakowa w latach 1982-1990. Również w sierpniu wizytę w klubie składa gubernator dystryktu 2230 Jerzy Karasiński. We wrześniu gościem klubu jest aktorka Anna Dymna, która zapoznaje nas z działaniem swojej fundacji „Pomimo wszystko”. Decyzją klubu odznakami Paul Harris Fellow zostają odznaczeni koledzy Roman Banaszewski i PP Marek Wcisło . Oznacza to, że liczba członków klubu posiadających to zaszczytne wyróżnienie wzrosła do 50. W listopadzie odbywa się kolejna uroczystość w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przekazujemy sprzęt rehabilitacyjny o wartosci 50 tys. zł zakupiony z grantu realizowanego wspólnie z kolegami z klubu Hamburg-Begedorf. Delegacja klubu w składzie J. Biskupski, K. Boligłowa, J. Dudek, Z. Lalowicz, J. Suszczyński, W. Szultk, M. Wcisło, i J. Wrana wyjeżdża na uroczystości związane z obchodami 40-lecia kluby RC Hamburg-Bergedorf. W czasie spotkania następuje podpisanie pierwszego w historii naszego klubu porozumienia partnerskiego z klubem RC Hamburg-Bergedorf. 

Na początku roku następuje przekazanie daru dla Szpitala im. Narutowicza w Krakowie, którym jest laparoskop o wartości 140 tys. zł. Jest to drugie tego typu urządzenie w Krakowie i będzie wykorzystywane na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Gościem klubu jest Konsul Generalny USA w Krakowie, który omówił stosunki polsko-amerykańskie w świetle historycznym, a także wojny w Iranie. 

W trakcie konferencji PETS, która odbyła się w Lublinie w marcu 2004 r., Gubernator Elekt Jan Wrana powołał do działań w komitetach dystryktu następujących kolegów z klubu: Johna Blizzarda (ICC Poland-England), Jana Dudka (ICC Poland-Germany), Mariana Nogę (DICO & Electronic Media), Krzysztofa Pałeckiego i Tadeusza Skarbka (District Conference), Janusza Potepę (Annual Giving), Zbigniew Suszczyński (ICC Poland-USA), Janusza Tatomira (Finance) oraz Marka Wcisło (Public Relations & Assistant Governors). W maju odbywają się uroczystości związane obchodami z 70-lecia ruchu Rotary w Krakowie.

Klubem kierował prezydent Kol. Jan Dudek. Klub w tej kadencji liczył 47 członków. W tym samym okresie funkcję gubernatora Dystryktu Rotary nr 2230 pełnił członek naszego klubu Kol. Jan Wrana.

W ramach międzyklubowej wymiany młodzieży z RC Ratzeburg klub zapewnił roczny pobyt i opiekę w Krakowie uczennicy z Ratzeburga Ingi Rauch. Głównym opiekunem został Kolega Marian Biel, a mieszkania zapewnili jeszcze Z. Lalowicz, M. Wyczółkowski, W . Szultk, J. Dudek i H. Sobański. Zorganizowano jej możliwość nauki w II LO w Krakowie im. Króla Jana III Sobieskiego.

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, kierowane przez członka RC Kraków Wawel Kol. Mariana Nogę, wygrało przetarg na komputeryzację Dystryktu i utworzyło dla jego potrzeb, stronę internetową. Osoba wyznaczona z każdego klubu rotariańskiego należącego do Dystryktu będzie mogła dostarczać do prowadzącego stronę informacje o klubie, a wszyscy członkowie uzyskają dostęp do informacji zawartych na tej stronie.

W październiku 2004 r. klub gościł delegację z RC Florencja – Wschód pod przewodnictwem Kol. Paolo Del Bianco oraz Kol. C. O. Bauera z RC Wuppertal-Sϋd. W grudniu 2004 r. w trakcie uroczystości jubileuszu 70-lecia Szpitala im. G. Narutowicza w Krakowie nasz klub został wyróżniony medalem pamiątkowym za pomoc dla tej placówce.

Również w grudniu 2004 został sfinalizowany grant związany z zakupem w Niemczech sprzętu medycznego z likwidowanego szpitala Czerwonego Krzyża W Lubece  dla potrzeb szpitali krakowskich. Główny ciężar finansowy wziął na siebie klub niemiecki RC Ratzeburg i RC Hamburg-Bergedorf. Transport zapewnił i sfinansował RC Kraków-Wawel. Sprzęt w postaci różnych cennych urządzeń i narzędzi chirurgicznych o wartości 328 tys. zł został przekazany na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera, Kliniki Ginekologii CMUJ, Szpitala im. G. Narutowicza, Szpitala im. Żeromskiego, Szpitala MSWiA oraz szpitala w Oświęcimiu.

Klub dostarczył do Domu Dziecka w Miękini pod Krakowem środki spożywcze na przyjęcie wigilijne, zaś członkowie klubu przekazali indywidualnie dary: Kol. Jerzy Mazgaj – lodówkę i odkurzacz, a Koledzy Zbigniew Suszczyński i Jerzy Nowakowski – książki. Także przed Świętami Wielkanocnymi klub przekazał paczki z podarunkami do Domu Dziecka w Miękini. W czerwcu 2005 r. zorganizowano wśród członków klubu zbiórkę pieniędzy, za które zakupiono zabawki dla dzieci z tej placówki. Na pomoc dla Domu Dziecka w Miękini przeznaczono także kwotę 300 euro ofiarowanych przez Kolegów z Klubu RC Idar Oberstein z Niemiec.

Delegacja tego klubu w liczbie 11 osób była goszczona przez nasz klub  w Krakowie w czerwcu 2005 r. M. in. złożono wspólną wizytę w Szpitalu im. G. Narutowicza, dla którego realizowany jest wspólnie grant obejmujący zakup inkubatora dla noworodków za kwotę ok. 50 tys. złotych.

Część członków klubu wzięła aktywny udział w aukcji charytatywnej organizowanej przez Związek Artystów Plastyków dla wsparcie członków związku będących w potrzebie.

Koledzy Marian Bień i Krzysztof Kosowski wzięli udział w Dniu Dziecka Autystycznego. Klub sfinansował koszty transportu lotniczego dwóch młodych osób z porażeniem mózgowym na obóz w Niemczech. Klub podjął inicjatywę Kol. Krzysztofa Borowczaka z RC Montmorency z Francji związaną z przejęciem od osoby prywatnej z tego kraju bogatego i cennego księgozbioru. Na koniec kadencji podpisano list intencyjny o świadczeniu systematycznej pomocy przez RC Kraków Wawel dzieciom z Domu Dziecka w Miękini.

Niestety w dniu 20 sierpnia 2004 roku zmarł nagle nasz serdeczny Kolega Gabriel Misiak – członek założyciel RC Kraków Wawel.

W ramach spotkań klubowych wystąpiło z prelekcjami wielu guest speakerów: Kol. klubowy prof. Krzysztof Pałecki z UJ, Ada Wójcicka z Urzędu Wojewody w Krakowie, siostra Paulina z misji w Kamerunie, Leszek Abramowicz – prezes  Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, Inga Rau z Ratzeburga (Niemcy), Tomasz Trafas – Konsul Generalny RP w Londynie, prof. Marek Jeżabek z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Krzysztof Sosenko Z-ca Dyr. Izby Celnej w Krakowie, Christiano Pinzauti – v-ce Prezydent Konfederacji Przedsiębiorców Prywatnych, Henryk Kuśnierz właściciel Hotelu Holiday Inn w Krakowie, prof. Ryszard Borowiecki – Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Aneta Musiał z Towarzystwa Ubezpieczeń Amplico Life, Bogusław Kuras dyrektor Oddziału TUiR „Warta” w Krakowie.  

W trakcie kadencji wiele wysiłku poświęcono sprawie sądowej wytoczonej klubowi przez Muzeum Historyczne, w związku z przypisywaną klubowi odpowiedzialnością za szkody podczas obchodów 70-lecia Rotary w Krakowie w 2004 r.

Wielkim wydarzeniem tej kadencji była Konferencji Dystryktu D-2230 13-15 maja 2005 r. w Krakowie, a której współorganizatorem był RC Kraków-Wawel, a gospodarzem nasz Gubernator Jan Wrana.

W ramach tej konferencji organizowaliśmy w Krakowie uroczyste posiedzenie połączonych komitetów Intercountry Committee ICC  Polska-Niemcy i Niemcy-Polska.

Również w maju klub przyjmował na kilkudniowym pobycie grupę zawodowej wymiany młodzieżowej NGSE z Niemiec o profilu dziennikarsko-historyczno-politologicznym, organizując program zawodowy i turystyczny. Grupa wzięła również udział w Konferencji Dystryktu prezentując swój pobyt w Polsce.

21 maja 2005 r. odbył się uroczysty charter RC Oświęcim, którego klubem zagnieżdżającym był RC Kraków-Wawel, a sponsorami RC Ratzeburg i RC Wangen-Isny-Leutkirch. Z ramienia klubu odpowiedzialnym był Janusz Suszczyński.

Prezydentem klubu w tej kadencji był Kol. Janusz Suszczyński. W trakcie kadencji podpisano list intencyjny o podjęciu przez Klub działań wspomagających działalność ośrodka opiekuńczo wychowawczego w Miękini. Współpraca z tym ośrodkiem trwa do dnia dzisiejszego.

Siedzibą klubu został Hotel Holiday Inn przy ul. Wielopole, wykonano tablicę klubową przy wejściu do hotelu. Klub aktywnie uczestniczył w obchodach 75 lecia Klubu Kraków. Do klubu zostało przyjętych dwóch nowych członków Kol. Andrzej Sułkowski oraz Kol. Przemysław Zalasiński.

Klubowi przewodził prezydent Kol. Krzysztof Boligłowa. 

Hasło przewodnie kadencji Prezydenta Rotary International  Williama Boyda: Lead the Way.

Kadencja upłynęła z myślą o wieńczącym ją jubileuszem dziesięciolecia utworzenia naszego Klubu. Toteż od samego początku poświęcaliśmy sporo uwagi przygotowaniom do tej uroczystości. Oczywiście nie powodowało to żadnego spowolnienia w statutowej działalności. Kontynuowaliśmy działania na rzecz ośrodka w Miękini. Między innymi próbowaliśmy zorganizować coś na kształt mieszkań tymczasowych dla młodzieży opuszczającej ten dom w oparciu o substancję mieszkalną gminy Krzeszowice. Niestety bez pozytywnego finału, niekoniecznie z naszej winy.

Prowadziliśmy ożywione kontakty z naszymi przyjaciółmi z klubów w Niemczech. Podejmowane były próby rozszerzenia naszych kontaktów ze światem. Podpisaliśmy list intencyjny z Rotary Club of Champaign  ze stanu Illinois. Niestety nie było ciągu dalszego.

Nasi przedstawiciele uczestniczyli w wielu konferencjach dystryktalnych w Łodzi, Kołobrzegu, Katowicach i Szczecinie.

W ramach współpracy z pozostałymi klubami z Krakowa udało nam się przeprowadzić imprezy świąteczne, opłatek rotariański i jajeczko wielkanocne.

Niektórzy z nas wzięli udział w andrzejkowej imprezie organizowanej przez RC Kraków Wanda.

Dobre kontakty z Rotaraktem  były kontynuowane, ku obustronnemu zadowoleniu. Uczestniczyliśmy w integracyjnym spotkaniu w Stalowych Magnoliach. Impreza zorganizowana przez naszych młodych przyjaciół większości z nas przypadła do gustu.

Jednym z ciekawych przedsięwzięć prezentowanych nam przez Kol. Jana Wranę, był program Literacy. Idea piękna, ale chyba trafiła w dystrykcie na brak zrozumienia.

Dzięki  wzmagającemu się ruchowi turystycznemu, odwiedziło nas bardzo wielu Rotarian z różnych stron świata, min. bardzo duża grupa z Izraela.

W tej kadencji przyłączył się do nas Kol. Marek Filipowicz.

Ważnym elementem naszych spotkań byli guest speakerzy. Udało się zaprosić wielu bardzo interesujących gości.

Odwiedzili nas i wygłosili prelekcje min:

 • Generał Mieczysław Bieniek świeżo po powrocie z Bliskiego Wschodu
 • Wojciech Froncisz z Zakładu Biofizyki Molekularnej UJ
 • Sławomir Majewski twórca szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy
 • Dr Thomas Glaser Konsul Generalny Niemiec
 • Poseł aktor Jerzy Fedorowicz
 • Mgr Mirosław Markow szef komorników krakowskich
 • Konsul Philippe Godfroid z Izba Handlowa Walońsko-polska
 • Paul Allen autor książki „Katyń”
 • Władysław Brzeski, nasz były członek, wówczas pracownik Banku Światowego
 • Jan Pieszczachowicz, Redaktor naczelny czasopisma „Kraków”
 • Architekt i poeta Andrzej Hrabiec z prezentacją swoich dzieł
 • Krzysztof Drohomirecki właściciel „Pożegnania z Afryką”
 • Peter Pulawsky – znawca win i ich wpływu na zdrowie
 • Kasia Sundblom –  Scottish House, znawczyni szlachetnych whisky.

Uroczystości związane z naszym r10-leciem zmobilizowały do działania cały klub.

Udało się zgromadzić niezbędne środki z własnych funduszy oraz udało się uzyskać finansowe i materialne korzyści od sponsorów min. Lexus Polska i Grand Cru.

Przygotowaliśmy nietypowy projekt klubowy, bez udziału Rotary Foundation, skierowany do indywidualnego odbiorcy. Było to wykonanie i zakup wysoce specjalistycznej protezy nogi, dla krakowskiego jazzmana Jerzego Bożyka. Jednym z inicjatorów tego projektu, była Fundacja Anny Dymnej.  Pomysł spotkał się ze zrozumieniem i jego koszt wynoszący 50000 PLN został pokryty ze środków własnych klubu oraz wkładu ze strony RC Hamburg-Bergedorf.

W ramach naszych uroczystości odbył się uroczysty wernisaż w Pałacu Sztuki wystawy pt. Sztuka łączy- Kunst verbindet malarstwa i rzeźby Rotarian polskich i niemieckich. Z naszej strony prace prezentowali Roman Banaszewski i Jerzy Nowakowski.

Odbyło się też wspólne posiedzenie Komitetów Między krajowych Polska-Niemcy i Niemcy-Polska.

W dniu wielkiego finału, w południe, odbyła się uroczystość podkreślająca przyjaźń pomiędzy RC Kraków-Wawel i niemieckim RC Idar-Oberstein. Symbolicznie, bo w parku obok Wawelu, zostało posadzone Drzewko Przyjaźni oraz wbudowana pamiątkowa tablica.

Główna ceremonia z okazji 10-lecia RC Kraków-Wawel odbyła się w Centrum Sztuki i Kultury Japońskiej Manggha. Do naszej dyspozycji była sala widowiskowa  i wystawiennicza oraz restauracja.

W uroczystości wzięło udział liczne grono gości z kraju jak i z zagranicy. Z zagranicy przybyli przedstawiciele klubów Rotary z Idar-Oberstein, Hamburg-Bergedorf, Berlina i Norwegii. Polskę reprezentowało kilka klubów min. z Warszawy, Poznania, Rzeszowa. Stawili się przedstawiciele wszystkich krakowskich klubów i nasz charterowy RC Oświęcim. Przybyła liczna reprezentacja Komitetu Polska-Niemcy  oraz Konsul Generalny Niemiec.

W pokazie multimedialnym zaprezentowaliśmy naszą historię i nasze osiągnięcia. Wygłoszone zostały przemówienia  oraz odczytane adresy gratulacyjne.

Dużą i miłą niespodzianką było udekorowanie Kol. Jana Dudka, kolejną odznaką Paul Harris Fellow, którą przyznali mu w uznaniu zasług na rzecz kontaktów między naszymi klubami, Koledzy z RC Hamburg-Bergendorf. Z inicjatywy naszego klubu, również medalami Paul Harris Fellow, odznaczyliśmy naszych dwóch Kolegów: Janusza Suszczyńskiego i Janusza Potępę.

Ważnym momentem była prezentacja zrealizowanego projektu klubowego dla pianisty Jerzego Bożyka. Efekt zaprezentował sam obdarowany, który samodzielnie wszedł na scenę i podziękował nam tym co potrafił najlepiej, krótkim recitalem fortepianowym.

Na zakończenie spotkania, zostało dokonane uroczyste przekazanie służby prezydenckiej przez wszystkie krakowskie i oświęcimski  kluby Rotary.

Część oficjalną zakończył koncert w wykonaniu jazzowego Big Bandu Cracovia.

Podczas balu który zamykał nasze obchody, odbyła się aukcja zgromadzonych darów. Uzyskane środki zostały przeznaczone zostały na działalność statutową. W trakcie tych uroczystości jak i w czasie trwania kadencji, spotkaliśmy się z wydatną pomocą naszych młodych przyjaciół z Rotaraktu.

Prezydentem klubu był Kol. Marian Noga.

Treść w opracowaniu.

Prezydentem klubu był Kol. Zdzisław Lalowicz. Klub odbył 49 spotkań. Zaproszeni goście  (między innymi fizycy i dziennikarze ) wygłosili 21 referatów, a również koledzy opowiedzieli o swoich pasjach i zainteresowaniach: np. H. Sobański – zaopatrzenie lecznictwa, B. Kaczmarczyk – golf, P. Zalasiński – polo, K. Pałecki przedstawił filozofię buddyjską w dwu prelekcjach. 

Został zrealizowany grant na 35 000 USD, głównie z wkładu RC Troon (Ayr, Szkocja) w wysokości 33 000USD, wkład RC Kraków Wawel wyniósł 2 000 USD. Zakupiono za pośrednictwem Wheechair Foundation 280 wózków inwalidzkich. Wózki w kolorze ferrari z emblematami RI zostały rozprowadzone do szpitali, ośrodków opieki i osób prywatnych w Krakowie i regionie. 

Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski odznaczył Zdzisława Lalowicza (naszego Prezydenta) medalem Honoris Gratia za działania na rzecz niepełnosprawnych. 

Gościliśmy 4 grupy brytyjskich Rotarian ( RC Somer Valley, Troon, Hastings, Carlton) ogółem ponad 100 osób. Odwiedziliśmy RC Carlton w Nottingham i przy tej okazji spotkaliśmy szeryfa Sherwood. Koledzy Jerzy Koblański i Marek Michalak zostali uhonorowani odznaką Paul Harris Fellows.

Klubem kierował prezydent Kol. Janusz Potępa.

Treść w opracowaniu.

W tej kadencji prezydentem klubu był Kol. Wacław Obłoza. Klub kontynuował opiekę nad dziećmi z Ośrodka wychowawczego w Miękini k/Krzeszowic. Zorganizowaliśmy tradycyjny wyjazd na narty w okresie ferii, wspieraliśmy radość Swiąt Bożego Narodzenia wspólnym kolędowaniem i prezentami pod choinkę. W dzień dziecka sfinansowaliśmy wyjazd Dzieci do parku rozrywki w Chorzowie. Wielkim gestem ze strony naszego kolegi Ryszarda Stanka – było przyjęcie dzieci z Miękini na pobyt wakacyjny w ośrodku wypoczynkowym w Zawoji.

Zrealizowano trzy granty. Pierwszy, zrealizowany razem z klubami niemieckim, dotyczył zakupu specjalistycznego urządzenia umożliwiającego operację serca u dzieci poniżej 10 roku życia. Benificjentem tego urządzenia była I Klinika Kardiologii w Krakowie.
Drugi grant zrealizowany był wspólnie z klubami niemieckimi i klubem Rotary z Oświęcimia dotyczył zakupu specjalistycznej sanitarki dla miejscowego hospicjum, natomiast trzeci zrealizowano razem z klubami francuskimi i klubami krakowskimi. Benificjentem był szpital w Miechowie, który został wyposażony w specjalistyczne łóżka i inkubatory.

Staraniem własnym i zaangażowaniem wszystkich członków Klubu zorganizowaliśmy w marcu 2011 roku koncert charytatywny na ponad 500 osób z którego dochód  przeznaczyliśmy dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie. Pozyskane w ten sposób środki oraz wsparcie finansowe z zaprzyjaźnionego z nami Klubu Rotary z Idar-Oberstein, pozwoliły nam sfinansować adaptację pomieszczenia i wyposażenie gabinetu specjalistycznego, wykorzystywanego do nauki poruszania się dzieci niewidzących w przestrzeni. Wsparliśmy również szkołę dla dzieci z biednych rodzin i sierot w dalekiej Tanzanii. Sfinansowaliśmy zakup ławek szkolnych w szkole prowadzonej przez fundację założoną przez matkę naszego kolegi klubowego, którą losy II wojny światowej zesłały na jakiś czas do Tanzanii.

W trakcie kadencji zorganizowano szereg spotkań, m.in. z Przewodniczącym Sejmiku Małopolski, dyrektorem NBP, szefem krakowskiego oddziału IPN, wybitnymi lekarzami.

Gościliśmy rotarian z Hamburg – Bergedorf oraz  z zaprzyjaźnionego klubu z Idar – Oberstein.

Wspierano rozliczne inicjatywy Rotaractu który działa pod patronatem naszego klubu.

W trakcie kadencji klub powiększył się o 3 nowych członków.

Prezydentem Klubu był Kol. Zbigniew Leyko. W tym okresie kontynuowano pomoc dla dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Miękini. W ramach współpracy międzyklubowej RC Kraków Wawel uczestniczył w realizacji Matching Grantu obejmującego zakup specjalistycznego pojazdu transportowego wraz z wyposażeniem dla hospicjum w Oświęcimiu. Naszymi partnerami w tym projekcie był klub RC Oświęcim oraz klub niemiecki RC Ratzeburg-Alte Salzstrasse (z dystryktu 1940). Udział finansowy naszego klubu wyniósł 500 Euro.

Rok 2011 był pierwszym rokiem funkcjonowania Stowarzyszenia w ramach nowego okresu roku klubowego, co – z uwagi na okres przejściowy – wymagało określonych zabiegów formalnych w związku z przejściem z rozliczania się za okres roku kalendarzowego do nowego okresu rozliczeniowego, trwającego od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Prezydentem klubu był Kol. Marek Michalak. W roku 2012 w dniach 14 – 16.09.2012 roku obchodziliśmy uroczyście Jubileusz XV-lecia (informacja poniżej). W trakcie uroczystości mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć między innymi koordynatora strefy Pera Hylandera, Gubernatora naszego Dystryktu Kol. Lesława Morawskiego, trzech byłych gubernatorów dystryktu i – co oczywiste – gubernatora elekta, naszego Kol. Janusza Potępę. Koledzy Hylander i Morawski uroczyście wręczyli 2 naszym Kolegom Krzysztofowi  Boligłowie i Wacławowi Obłozie odznakę Paula Harrisa. Z inicjatywy naszego Klubu została także przyznana i wręczona odznaka Paula Harrisa z szafirami członkowi zaprzyjaźnionego z naszym klubem klubu RC Idar Oberstein z Niemiec, wielkiemu przyjacielowi Polski i Polaków, Koledze Günterowi Kaiserowi, wielce zasłużonemu dla współpracy polsko-niemieckiej na wielu polach. Wśród licznych gości było wielu przedstawicieli władz rotariańskich z dystryktu i klubów z całej Polski.

W dniach 26 – 28.10.2012 roku liczna reprezentacja naszego Klubu wzięła udział w Jubileuszu 50.lecia Klubu Rotary z Niemiec w Idar-Oberstein. Bardzo owocna współpraca z tym klubem trwa nieprzerwanie od kilkunastu lat, głównie dzięki Kol. Janowi Dudkowi. Wielkie uznanie wzbudził w Niemczech prezent przekazany kolegom z Idar-Oberstein z okazji ich jubileuszu – piękna rzeźba wykonana z tej okazji przez Kol. Jerzego Nowakowskiego.

Z kolei, efektem naszej współpracy z RC Hamburg Bergedorf było jednorazowe stypendium w wysokości 1000 euro dla niepełnosprawnej absolwentki wydziału Informatyki AGH, mające umożliwić jej podjęcie studiów doktoranckich.

Tradycyjnie, już dziewiąty rok, pomagaliśmy dzieciom z dawnego Domu Dziecka, obecnie z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Spokojna Przystań w Miękini. W naszym imieniu bezpośrednio działali bardzo aktywnie na tym polu Koledzy Janusz Suszczyński i Marek Wcisło. Również i w tym roku rotariańskim sfinansowaliśmy wychowankom tego domu uzupełnienie sprzętu i strojów narciarskich oraz udział w zimowisku w Białce Tatrzańskiej, do czego walnie przyczynił się Kol. Jacek Biskupski oraz obóz letni w Zawoji – to z kolei dzięki ofiarności Kol. Ryszarda Stanka.

Pełniąc rolę klubu patronackiego, jak co roku wspieraliśmy działalność Klubu Rotarakt w Krakowie. Między innymi Kol. Janusz Pałka zapewnił młodszym Koleżankom i Kolegom miejsce spotkań przy ul. Kościuszki.

Począwszy od grudnia 2012 roku, aktywnie wspieraliśmy działania zmierzające do utworzenia Federacji Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International, stając się ostatecznie jednym z jej założycieli.

Od marca 2013 roku przygotowywaliśmy międzynarodowy projekt, tzw. Matching Grant obejmujący wyposażenie nowej przychodni w Krakowie dla ludzi skrajnie ubogich, nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego, w tym bezdomnych i uchodźców, prowadzonej przez Stowarzyszenie Lekarze Nadziei pod kierownictwem Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Chłapa. Grant, został ostatecznie zaakceptowany przez Komitet Rotary Fundation w Evanston, w USA, w czerwcu 2013 r. Uzyskaliśmy w jego ramach możliwość sfinansowania zakupów sprzętu i wyposażenia przychodni za łączną kwotę 13 tys. dolarów, pochodzącą z wkładów RC Kraków-Wawel, klubu niemieckiego RC Hamburg-Bergedorf, dwóch klubów francuskich RC Avesnes-Sur-Helpe i RC Maubeuge oraz z dofinansowania przyznanego z dystryktalnych środków Rotary Foundation (District Designated Funds – DDF) i z globalnego funduszu Rotary Foundation w USA. Realizacja zadań Matching Grantu przypadła już na kolejną kadencję, w której naszym Klubem kierował Kol. Jerzy Nowakowski.

15 września 2012 roku Klub Rotary Kraków-Wawel obchodził 15-lecie czarteru. Obchody jubileuszu szczęśliwie zbiegły się z Seminarium Rotary Foundation odbywającym się w Krakowie. Częściowo dzięki temu w uroczystościach jubileuszowych udział wzięła bardzo liczna grupa członków klubów z całej Polski oraz tak szacowni goście jak Gubernator Dystryktu Lesław Morawski, Past Gubernatorowie, Jerzy Korczyński, Piotr Wygnańczuk, Myroslav Gavryliv, Przewodniczący Komitetów Cristiano Pinzauti i Jacek Telenga czy oficerowie Marek Lipiński i Mykola Steblyanko. Nie sposób nie wymienić także Past Gubernatora 2 kadencji Jana Wranę i Gubernatora Elekta Janusza Potępę – jednocześnie członków RC Kraków-Wawel. Gościem szczególnym był  Per Hylander z Danii – Koordynator Strefy 16 Rotary International. Z zagranicy specjalnie przyjechały delegacje zaprzyjaźnionych klubów niemieckich: 7. osobowa z RC Idar-Oberstein i 2. osobowa z RC Hamburg Bergedorf.

Główne uroczystości zostały poprzedzone piątkową kolacją w Restauracji „Pod Gruszką”, po której goście wysłuchali koncertu w wykonaniu Boba Jazz Band.

W trakcie galowego wieczoru jubileuszowego w Operze Krakowskiej, po podsumowaniu działalności klubu w okresie minionych 15 lat i licznych życzeniach, Gubernator L. Morawski wraz z P. Hylanderem wręczyli 3 odznaki PHF: inicjatorowi współpracy z RC Idar-Oberstein, i wielkiemu przyjacielowi Polski i Polaków, Kol. Günterowi Kaiserowi (PHF z szafirami) oraz Past Prezydentom RC Kraków-Wawel – Krzysztofowi Boligłowie i Wacławowi Obłozie. Na zakończenie sesji jubileuszowej Per Hylander wygłosił bardzo interesujący wykład na temat przyszłości ruchu rotariańskiego i działaniach, które winny być podjęte przez kluby i ich członków dla umocnienia i dalszego rozwoju Rotary.

Zwieńczeniem obchodów jubileuszowych był koncert w sali kameralnej Opery Krakowskiej z udziałem m.in. Jacka Wójcickiego, a następnie bankiet z towarzyszeniem orkiestry Jazz Band Ball Orchestra z solistką Joyce Lyle z USA oraz puzonistą i menedżerem zespołu Markiem Michalakiem – obecnym prezydentem (!) RC Kraków-Wawel. O zadowoleniu gości świadczą zasłyszane w kuluarach rozmowy o już planowanych za 5 lat wizytach w Krakowie z okazji kolejnej – 20 rocznicy czarteru RC Kraków-Wawel. 

Klubowi przewodził prezydent Kol. Jerzy Nowakowski. W trakcie kadencji kontynuowaliśmy, przygotowany w poprzedniej  kadencji, międzynarodowy projekt, tzw. Matching Grant, realizowany na rzecz Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, kierowanego przez prof. dr hab. Zbigniewa Chłapa. W ramach tego grantu zgromadzono środki o łącznej kwocie 13 tys. dolarów pochodzące z następujących źródeł:

 • RC Kraków Wawel 
 • RC Hamburg Bergedorf (Niemcy)
 • RC Avesnes-Sur-Helpe (Francja)
 • RC Maubeuge (Francja)
 • Dysryct Rotary 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś)
 • The Rotary Foundation (USA)

Uzyskane środki zostały przeznaczona na zakup wyposażenia nowej jednostki Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, Przychodni dla Osób Bezdomnych, Ubogich i Migrantów w Krakowie przy ul. Smoleńsk 4. W okresie październik – grudzień 2013 r. zrealizowano zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego na łączną kwotę 41 193,30 zł. Zakupiony sprzęt był sukcesywnie przekazywany do przychodni. Przedstawiciele klubu uczestniczyli w uroczystym otwarciu całego obiektu w którym mieści się przychodnia, a nastepnie w uroczystości formalnego przekazania sprzętu, połączonej ze spotkaniem z kierownictwem Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, z personelem przychodni i kilkudziesięcioma wolontariuszami, w większości młodymi lekarzami i studentami medycyny. Aktywną opiekę nad tym grantem sprawował kol. Andrzej Sułkowski.  

Tradycyjnie od 9 lat pomagaliśmy dzieciom z dawnego Domu Dziecka, obecnie z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Spokojna Przystań w Miękini k/Krzeszowic. W imieniu Klubu bezpośrednią opiekę nad tym ośrodkiem sprawował kol. Marek Wcisło. W bieżącej kadencji sfinansowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

 • obóz letni dla 20 osób przez 2 tygodnie wartości 10 tys. zł sfinansowany przez kol. Ryszarda Stanka;
 • szczepienia ochronne dla 25 osób wartości 600 zł sfinansowane przez klub;
 • Święta Bożego Narodzenia oraz wspólna Wigilia sfinansowana przez klub w wysokości 2000 zł oraz drukarka komputerowa wartości 800 zł podarowana przez kol. Marka Wcisło;
 • ferie zimowe w Białce Tatrzańskiej zorganizowane w lutym 2014 dla 20 osób – sfinansowane przez klub w wysokości 300 zł oraz nieodpłatne skipassy oraz pomoc instruktorów narciarskich –  zorganizowane przez kol. Jacka Biskupskiego o wartości 11 400 zł;
 • Dzień Dziecka dofinansowany przez klub w wysokości 2000 zł.

Ponadto członkowie klubu przekazali wychowankom Ośrodka sprzęt narciarski, ubrania i wyposażenie.         

W październiku kol. Marek Michalak zorganizował spektakl Kabaretu Piwnica Pod Baranami. W przedstawieniu uczestniczyło ok. 90 osób, w większości krakowskich rotarian. Spektakl był dużym sukcesem artystycznym, przyniósł również dochód na cele statutowe klubu.

W listopadzie 2013 roku grupa 7 osób z naszego klubu wraz z 3. osobami towarzyszącymi, uczestniczyła w obchodach 50 lecia klubu Hamburg – Bergedorf. W trakcie uroczystości nasza delegacja wręczyła okolicznościową rzeźbę autorstwa kol. J. Nowakowskiego.

W ramach współpracy z klubem Kraków – Centrum przekazaliśmy, przy okazji uczestnictwa w ich Balu w lutym 2014 roku, drukarkę komputerową o wartości 800 zł z przeznaczeniem dla pracowni prowadzonej przez oo. Pijarów. Młodzież z ubogich domów doskonali tam swoje umiejętności.

Dzięki dużemu zaangażowaniu Kol Władysława Dadaka została opracowana i uruchomiona nowa strona internetowa naszego klubu. Jest ona stale aktualizowana przez Kol. Dadaka.

Nasz klub został Klubem Sponsorującym nowego krakowskiego klubu, RC Kraków Zamek w Niepołomicach. Uroczysty Charter klubu odbył się w kwietniu 2014 roku w Colegium Maius UJ. Nowy klub otrzymał w prezencie od naszego klubu dzwon rotariański wykonany przez kol. Jerzego Nowakowskiego.

Przedstawiciele klubu uczestniczyli w obchodach jubileuszu 80 lecia RC Kraków – najstarszego z klubów krakowskich, zorganizowanych w zabytkowym dworze w Śledziejowicach.

Nasz klub był organizatorem i gospodarzem Konferencji Dystryktu 2230. Konferencja ta odbyła się w dniach 20-22 czerwca w Krakowie. Pierwszego dnia Konferencji uczestnicy spotkali się na Kazimierzu w Starej Zajezdni. W konferencji sobotniej wzięło udział 106 Rotarian z 6 krajów. Uczestniczyło 31 klubów polskich, 12 z Ukrainy oraz gościnnie rot arianie z RC Berlin-Mickiewicz. Konferencje otworzył Gubernator Janusz Potępa a z ramienia miasta powitał Prezydent Jacek Majchrowski. Gościem specjalnym konferencji był biskup Pieronek. Wieczorem na uroczystym bankiecie w restauracji Holiday Inn bawiło się do późnych godzin nocnych ponad 90 osób przy akompaniamencie Boba Jazz Band. Konferencja spełniła oczekiwania i została dobrze przygotowana organizacyjnie w czym olbrzymią zasługę miał Kol. Marek Wcisło, będąc jej głównym organizatorem

W bieżącej kadencji, przez okres kilku miesięcy z powody remontu w hotelu Holiday Inn, korzystaliśmy z gościnności Kol. Janusza Kahl, który umożliwił nam odbywanie spotkań w budynku zwanym Nordic House.

W trakcie kadencji gościliśmy licznych rotarian z całego świata, w tym: z RC of Ripon (8.11.2013), Jarosław Wistuba z RC Berlin Brucke Der Einheit, L.D. Horowitz z Paramus Rotary Club z Fair Lawn NJ, Rex Bright z RC Fallbrook California, A Kisielewicz z RC Southhampton NY i wielu innych krajowych i zagranicznych.

W trakcie kadencji, z różnych powodów – głównie zawodowych, z klubu odeszli koledzy Jacek Biskupski, Zbigniew Szymanowski, Zbigniew Kwater i Władysław Brzeski. Na wniosek kolegów Marka Filipowicza i Jerzego Nowakowskiego nowym członkiem klubu został Janusz Drabik.

W okresie tej kadencji klubem kierował prezydent Kol. Andrzej Sułkowski. Działalność Klubu w tym okresie obejmowała zasadniczo działania zmierzające do realizacji celów statutowych, prowadzone również w poprzednich kadencjach. Niezależnie, z uwagi na istotne zmiany, jakie miały miejsce w otoczeniu prawnym, zarówno w prawie powszechnie obowiązującym w Polsce jak i w zakresie prawa rotariańskiego, w tym na szczeblu centralnym RI i dystryktalnym, konieczne stało się przygotowanie i przeprowadzenie zmian przepisów prawa wewnętrznego Klubu, tj. Statutu i Regulaminu.

W związku z powyższym, Zarząd – przy szczególnej aktywności prezydenta oraz Kol. W. Dadaka przy współpracy z Kolegami prawnikami, wymieniając alfabetycznie: J. Koblańskim, K. Pałeckim i S. Wolickim opracował projekt nowego Statutu. W dniu 21.10.2014 r Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Klubu zatwierdziło jednogłośnie ten dokument w dniu 21.10.2014 r. Następnie Sąd Rejestrowy przyjął go bez uwag i zastrzeżeń oraz wpisał w KRS.

Po zatwierdzeniu Statutu Zarząd opracował nowy Regulamin Klubu, przyjęty przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 07.07.2015 r.

W minionej kadencji zagospodarowano i utrzymywano w stanie aktualnym stronę internetową naszego Klubu. Główna w tym zasługa, a przede wszystkim praca, Kol. Władysława Dadaka, oficera do spraw komunikacji internetowej (CICO).

Działalność tzw. pomocowa Klubu obejmowała przede wszystkim, tradycyjnie od 10 lat, wsparcie finansowe i organizacyjne dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Spokojna Przystań” w Miękini. Jak w latach poprzednich objęła ona:

 • pokrycie kosztów obozu zimowego w Białce Tatrzańskiej – w kwocie 3000 zł, z dodatkowym pokryciem kosztów wyciągów przez naszego byłego kolegę Jacka Biskupskiego, o wartości ok. 6000 zł oraz dodatkowo pomoc materialną w formie sprzętu narciarskiego i strojów narciarskich – ofiarowanych przez członków Klubu;
 • organizację i bezpłatny pobyt (z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem) w ramach10-cio dniowego obozu letniego w Ośrodku Zawojanka w Zawoi wychowanków Placówki wraz z opiekunami, zapewnione przez naszego Kol. Ryszarda Stanka – właściciela obiektu – koszty własne w kwocie ok. 8.000 zł
 • sfinansowanie przyjęcia wigilijnego dla wychowanków i opiekunów w siedzibie Placów w Miękini – w kwocie 1.700 zł;
 • szczepienia przeciwko grypie dla wychowanków i dofinansowanie zakupu notebooka dla studentki – podopiecznej Placówki w Miękini – w kwocie 700 zł;
 • darowizna z okazji Dnia Dziecka na pokrycie kosztów transportu do Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (w okresie poprzedniej kadencji) – w kwocie 300 zł;
 • pokrycie kosztów udziału wychowanków Placówki i ich opiekunów w uroczystej kolacji wigilijnej rotarian krakowskich w grudniu 2015 r. w Hotelu „Galaxy” – w kwocie 900 zł.

Główny ciężar organizacyjny związany z pomocą dla ww. placówki wziął na siebie Kol. Marek Wcisło.

Inne rodzaje pomocy świadczonej przez RC Kraków Wawel w okresie minionej kadencji objęły:

 • zakup 30 kocy za kwotę 1.199,25 zł dla uchodźców z Syrii przebywającym w obozach na terenie Kurdystanu w Turcji, i przekazanie im, w porozumieniu z Panem Ziyadem Raoofem Pełnomocnikiem Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce;
 • pomoc dzieciom z Ukrainy, których przynajmniej jedno z rodziców zginęło lub doznało poważnych obrażeń na Majdanie w Kijowie, poprzez dofinansowanie organizowanego przez Klub RC Zamość kosztów przejazdu i dwutygodniowego obozu dla tych dzieci w Morągu, w sierpniu 2014 r. – w kwocie 1.000 zł;
 • zakup przez Kolegów Marka Wcisłę i Marka Michalaka, z ich prywatnych środków, oraz dostarczenie do Lwowa kompletnego zestawu podręczników do nauki języka polskiego w klasie II dla gimnazjum polskiego we Lwowie – w kwocie 1.800 zł;
 • wsparcie udziału dzieci z polskich szkół gimnazjalnych – przygotowywanych przez członków RC Gdynia, zwycięzców eliminacji krajowych – w finałowych zmaganiach w USA ogólnoświatowego konkursu pod nazwą „Odyseja umysłu” – w kwocie 500 zł;
 • pomoc dla mieszkańców Nepalu poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi organizowana z inicjatywy RC Kraków, wspólnie z pozostałymi klubami krakowskimi – w kwocie 1.000 zł.

Podsumowując, całkowity koszt pomocy udzielonej przez RC Kraków Wawel w kadencji 2014/15 wyniósł w środkach pieniężnych 10.300 zł, a łącznie z kosztami pokrytymi pośrednio – 24.300 zł.

Tradycyjnie udzieliliśmy Klubowi ROTARACT w Krakowie wsparcie finansowe na łączną kwotę 2.225 zł (koszy udziału w 3 konferencjach oraz w spotkaniu z okazji przekazania służby. W zamian rotaractorzy świadczą pomoc przy organizowaniu przez nasz Klub różnych spotkań i imprez. Szczególnie efektywną działalnością i profesjonalną współpracą z naszym klubem wykazali Prezydent Klubu ROTARACT kadencji 2014/15 Kol. Zuzanna Pamuła oraz Pastprezydent tego Klubu, a wówczas Gubernator Dystryktu Rotaractorskiego – Kol. Marcel Krzak.

W trakcie minionej kadencji przygotowywano się finansowo oraz od strony formalnej do wspólnej realizacji przyszłego grantu z klubami zagranicznymi i polskimi. Miedzy innymi Zarząd kontynuował przyjacielskie kontakty z dwoma klubami niemieckimi: RC Idar-Oberstein i RC Hamburg Bergedorf. W tych ramach zaproszono członków Klubu z Idar-Oberstein do złożenia kolejnej wizyty w Krakowie w końcu września 2015 roku i przygotowano bogaty program tej wizyty. W przypadku współpracy z Niemcami, jak zwykle, nieoceniona jest aktywność Kol. Jana Dudka. Oprócz tego, przyjęto szczególnie gościnnie w Krakowie przedstawicieli kilku klubów zagranicznych, potencjalnych przyszłych partnerów w realizacji grantu, a mianowicie:

 • z RC Roma Tawere i RC Ancona z Włoch – 20 osób,
 • z RC Bretby w Anglii – 8 osób,
 • z RC Zeist z Holandii – 11 osób.

Dodatkowo, byliśmy klubem wiodącym pod względem organizacyjnym i współfinansującym przyjęcie w Krakowie 13 osobowej grupy Rotarian z Australii, uczestników wymiany rotariańskiej w ramach Friendship Exchange, co w przyszłości także może zaprocentować współpracą z klubami australijskimi.Ponadto, z myślą o wsparciu naszego przyszłego Global Grantu, zadeklarowaliśmy udział finansowy RC Kraków Wawel w kwocie 1000 USD w Global Grancie pod nazwą FitPark Rotary, zainicjowanym i realizowanym przez RC Grudziądz. Stosowne zobowiązanie RC Grudziądz uzyskał dla nas Kol. Marek Wcisło.Związki z klubem z Grudziądza znalazły także swój wyraz w przyjęciu przez RC Kraków Wawel roli jednego z dwóch sponsorów charteru nowego klubu RC Grudziądz Centrum. Zadeklarowaliśmy współfinansowanie zakupu łańcucha prezydenckiego dla tego klubu, przeznaczając na ten cel kwotę 500 zł. Drugim elementem związanym z akcją pomocową oraz przygotowaniami do zorganizowania w przyszłości Global Grantu były przedsięwzięcia służące pozyskaniu środków na te cele. Zarząd zainicjował akcje zbiórki środków na działalność charytatywną Klubu, w formie sprzedaży cegiełek przy okazji kulturalnych wydarzeń organizowanych dla członków Klubu i ich przyjaciół, w tym z innych klubów Rotary w Krakowie. W tej kadencji odbyły się trzy tego typu imprezy:

 1. wieczór rotariański w klubie PIECArt acoustic JAZZ club przy ul. Szewskiej 12 z udziałem zespołu “Bynajmniej Quartet”,
 2. koncert Aloszy Afdiejewa z towarzyszeniem Michała Półtoraka w Piwnicy pod Baranami,
 3. koncert światowej sławy wirtuoza skrzypiec Vadima Brodskiego z towarzyszeniem 10-cio osobowego zespołu muzyków włoskich Umbria Jazz Band, ponownie w klubie PIEC Art acoustic JAZZ club.

Z okazji XV-lecia klubu Rotary Kraków WANDA (15 lat wcześniej byliśmy sponsorami charteru) przedstawiciele RC Kraków Wawel uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych i balu charytatywnym. Prezydent przekazał na ręce Prezydenta Klubu – Jubilata Kol. Hanny Grabowskiej-Pałeckiej list gratulacyjny i rzeźbę w brązie – statuetkę pamiątkową, autorstwa prof. Jerzego Nowakowskiego – naszego Past Prezydenta.

Do serii wieczorów spędzonych poza siedzibą Klubu, o charakterze integracyjnym, należy jeszcze zaliczyć wspólne zwiedzanie przez członków Klubu i ich bliskich muzeum pod płytą Rynku Głównego w Krakowie, połączone z kolacją na terenie muzeum.

Z inicjatywy Pani dr Krystyny Herzig, która wcześniej gościła w naszym Klubie, została nawiązana bliska, koleżeńska współpraca między krakowskimi klubami Rotary oraz Lions.

Ważnym elementem działalności Klubu były spotkania ze specjalnymi gośćmi.

Na początku kadencji, w dniu 29 lipca 2014 r. gościliśmy nowego Gubernatora naszego  Dystryktu Kol. Alexieja Kozhenkina, który przedstawił zamierzenia rozpoczynającej się kadencji. Gubernator wraz z Past-Gubernatorem, członkiem Klubu Kraków-WAWEL, Kol.Januszem Potępą, wręczyli naszemu zasłużonemu Koledze Bogusławowi Kaczmarczykowi odznakę “Paul Harris Fellow.

W ramach spotkań klubowych RC Kraków Wawel 9. krotnie gościliśmy guestspeakerów. Byli to:

 • Przedstawiciel firmy dealerskiej RM Filipowicz, specjalista od samochodów z napędem elektrycznym i hybrydowym.
 • Pan Leszek Kuzaj – znany mistrz rajdowy, m.in. mistrz Polski w klasyfikacji generalnej w roku2002, 2004, 2005 i w 2006
 • Mgr Małgorzata Marcińska – V-ce Minister w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, poprzednio m.in. wieloletnia wiceprezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego.
 • Pan Ziyad – Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce;
 • Prof. dr hab. Marek Stankiewicz – dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris w Krakowie.
 • Zakonnik Ojciec Henryk Cisowski, kapucyn, dyrektor Fundacji “Dzieło pomocy św. Ojca Pio”; człowiek młody, otwarty, z wielką pasją i skutecznością realizujący ambitne plany pomocy bezdomnym i wykluczonym społecznie. W obiekcie tej fundacji przy ul. Smoleńsk 4 nasz Klub w roku 2014 wyposażył, za kwotę 41.000 zł, w sprzęt medyczny Przychodnię dla Osób Bezdomnych, Ubogich i Migrantów w Krakowie, prowadzoną przez Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, którego prezesem jest Pan prof. dr med. Zbigniew Chłap.
 • Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus – nauczyciel akademicki Politechniki Krakowskiej, doskonały znawca architektury obronnej, pasjonat historii Twierdzy Kraków, społecznik walczący od lat o zachowanie dziedzictwa historycznego Krakowa.
 • Dr Stanisław Dziedzic – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa, nauczyciel akademicki UJ, pisarz i publicysta.
 • Dr hab. prof. UP Janusz Majcherek – nauczyciel akademicki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, filozof i socjolog kultury, publicysta.
 • Dr hab. Wiesław Babik kierownik zespołu Ekologii Molekularnej i Behawioralnej w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk.
 • Kol. Janusz Pałka, członek naszego klubu -przedstawił swoje wrażenia ilustrowane zdjęciami z pobytu na Kubie i refleksje związane z aktualną sytuacją ekonomiczną w tym kraju.

Dla dopełnienia obrazu działalności członków RC Kraków Wawel w kadencji 2014/15 należy uwzględnić jeszcze dwie konferencje zorganizowane pod egidą naszego Klubu, a mianowicie:

 • Konferencję Dystryktu 2230 – duże przedsięwzięcie, świetnie zorganizowane przez Kol. Marka Wcisło,
 • Seminarium ICC (komitetów międzynarodowych w Dystrykcie) – zorganizowane przez Kol. Jana Wranę.

Nawiązując do kwestii aktywności i propagowaniu naszego Klubu, pragnę podziękować Kol. Jerzemu Nowakowskiemu za aktywność artystyczną na niwie rotariańskiej. Przede wszystkim należy wyeksponować fakt, że Kol. Jerzy Nowakowski jest autorem medali Polonus i Germanus, przyznawanych Polakom i Niemcom za “Służenie innym ponad własny interes”, a przede wszystkim szczególnie zaangażowanym w pomoc i budowanie dobrych relacji między tymi narodami. Uroczystości wręczania tych medali odbywają się corocznie z udziałem przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych, służby dyplomatycznej i wielu znanych osobistości życia politycznego i społecznego w Polsce i w Niemczech i oczywiście z obu stron – gubernatorów Dystryktów i prezydentów klubów Rotary.

Z wielką przykrością i żalem stwierdzamy, że w okresie minionej kadencji zmarło dwóch naszych byłych członków: Kol. Janusz Suszczyński oraz Kol. Zbigniew Skolicki. Zgodnie z wolą rodziny Kol. Janusza Suszczyńskiego, w trakcie Jego pogrzebu przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla wychowanków Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Miękini, nad którym patron objęliśmy wiele lat wcześniej właśnie z inicjatywy Kol. Janusza Suszczyńskiego. Akcja ta przyniosła w efekcie zaskakująco wysoką kwotę 6200 zł. Stanowiło to zwieńczenie, nie tylko symboliczne, wielu lat wysiłków podejmowanych przez Kol. Janusza Suszczyńskiego na rzecz dzieci i młodzieży z tej placówki.

Funkcję prezydenta klubu pełnił Kol. Tadeusz Skarbek.

Treść w opracowaniu.

Prezydentem klubu był Kol. Janusz Kahl. 

Obchody 20-lecia RC Kraków-Wawel

W okresie 09 – 11.06.2017 odbyły się obchody 20-lecia klubu. W uroczystyościach wzięli udział liczni goście z krakowskich i innych polskich klubów Rotary oraz klubów zagranicznych, z którymi wiążą nas długie więzi przyjaźni i współpracy, tj. z RC Idar-Oberstein i RC Hamburg-Bergedorf, a także z RC Lviv Ratusha. W piątek goście spędzili wspólnie z nami wspaniały wieczór w klubie jazzowym Piec Art, u naszego kolegi klubowego, Władysława Dadaka. Tego wieczoru słuchaliśmy koncertu jazzowego w wykonaniu krakowskich muzyków pod kierownictwem Leszka Żądło – legendy polskiego jazzu i światowej sławy saksofonisty. Do występu dołączył nasz kolega klubowy; znakomity muzyk – Marek Michalak.

W sobotę 10.06.2017 przed południem odbyliśmy z zaproszonymi gośćmi rotarianinami podróż barką po Wiśle. Po południu miały miejsce uroczyste obchody w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, składające się z 2 części.

W części oficjalnej przedstawiliśmy dokonania klubu w minionych dwudziestu latach i przyjęliśmy z radością szereg gratulacji i życzeń od przedstawicieli władz samorządowych, członków klubów Rotary i innych uczestników uroczystości. Zostały nadane dwa członkostwa honorowe klubu RC Kraków Wawel naszym byłym członkom i pastprezydentom klubu Kolegom profesorom Krzysztofowi Pałeckiemu i Janowi Widackiemu. Wręczono także kilka okolicznościowych statuetek najbardziej zasłużonym członkom klubu, zaprojektowanych i wykonanych przez Kol. prof. Jerzego Nowakowskiego.

Część koncertowa uroczystości została zorganizowana we współpracy z Fundacją  PRO MUSICA BONA, wspierającą utalentowaną muzycznie młodzież.  Fundacja powstała z inicjatywy Prof. Stefana Wojtasa – uznanego pedagoga, pianisty, wieloletniego Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej im. W. Żeleńskiego w Krakowie. Celem Fundacji jest między innymi promowanie wybitnie utalentowanych młodych muzyków takich jak: Szymon Nehring i Krzysztof Książek – najwyżej ocenionych Polaków na zeszłorocznym Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie – laureatów wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, czy też, dziewiętnastoletni saksofonista Łukasz Dyczko, zwycięzca 18 edycji konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków  (Eurovision Young Musicians Competition). Do grona  młodych, wspieranych przez Fundację wirtuozów należy też Krzysztof Michalski. Wielokrotnie nagradzany na prestiżowych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, np. w roku 2016: Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelistów CFA w Warszawie, II miejsce w VI Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Wiolonczelistów im. J.J.F. Dotzauera w Dreźnie, Koncert z Orkiestrą Symfoniczną Uniwersytetu del Tolima w Ibaque (Kolumbia), koncert z Orkiestrą NOSPR w Katowicach. Dwaj ostatni (Łukasz Dyczko i Krzysztof Michalski), wystąpili jako soliści  wraz z orkiestrą Fundacji PRO MUSICA BONA w pierwszej części  koncertu jubileuszowego. Nasz klub przekazał 10 000 zł na rzecz Fundacji  PRO MUSICA BONA na wspiercie utalentowanej muzycznie młodzieży.

Drugą część charytatywnego koncertu uświetniła koreańska pianistka SoRyang, koncertująca w wielu krajach Europy, Ameryki, Azji (Wiedeń, Nowy Jork, Seul, Reykjavik).

SoRyang, wykształcona w Akademiach Muzycznych w Europie, włączyła się 
w pomoc młodym polskim, utalentowanym muzykom. Po ostatnich sukcesach w Islandii, w słynnej Concert Hall ” HARPA” w Reykjaviku (Islandia), zagrała nieodpłatnie swój recital, w sali Teatru Słowackiego, promując tym samym, tak ważny dla polskiej kultury Teatr im. J. Słowackiego.

Do grona ludzi dobrej woli, dołączył spontanicznie promotor Pani SoRyang, rezydujący we Wiedniu i Dreźnie, miłośnik muzyki, Pan Dr Rainer Maas, który zdeklarował pomoc w wysokości 5 000 euro. Innymi sponsorami koncertu byłą firma BMW Dobrzański oraz PODIUM Investents, które wsparły nas sumą po 5 000 pln. każda. Po koncercie odbył się Bankiet dla specjalnie zaproszonych gości na którym słuchaliśmy występy grupy z uczestnictwem syna jednego z członków klubu, Jana Dudka.

Projekt przygotowywany w okresie kadencji

Najważniejszym projektem, w który nasz klub zaangażował się w kadencji 2016/17 była próba ratowania zbiorów Biblioteki Naukowej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franko, w których można odnaleźć dokumenty w prawie każdym języku Europy. Biblioteka Lwowska jest skarbnicą rękopisów, map, starodruków, książek i gazet  gromadzonych przez 409 lat jej istnienia. Zasoby biblioteki, najstarszego w Europie Wschodniej uniwersytetu, wynoszą ponad 3 mln woluminów.

Niestety zbiory biblioteki, w związku z upływającym czasem, ulegają ciągłej degradacji. Zakwaszenie papieru, szczególnie dotkliwe dla dokumentów XIX i XX-wiecznych, sieje spustoszenie w zgromadzonych zbiorach. Jedynym ratunkiem dla zachowania tej wielokulturowej spuścizny historycznej Europy jest jak najszybsze chemiczne zabezpieczenie zbiorów i ich digitalizacja.

Dzięki wspólnym działaniom Klubów Rotary: Kraków Wawel, Lviv Ratusha oraz Berlin-Brucke der Einheit zainicjowany został wspólny projekt, którego celem jest ratowanie zbiorów Biblioteki Lwowskiej. Do projektu dołączył się Uniwersytet Jagielloński, który zadeklarował fachowe wsparcie oraz Polska Akademia Umiejętności, która użycza swoich serwerów do przechowywania i udostępniana zbiorów w wersji cyfrowej. Dzięki aktywnym działaniom, przede wszystkim Kol. Władysława Dadaka, a później także Kol. Marka Wcisło oraz rotarian z RC Berlin-Brücke der Einheit, uzyskaliśmy specjalne oferty na profesjonalne urządzenia skanujące wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem oraz obsługą gwarancyjną i serwisową. Na ich podstawie wstępnie koszt projektu został oszacowany na kwotę ok. 40 000 Euro.

Do zakończenia kadencji udało się już zgromadzić ponad 20 000 euro. Zarząd prowadził aktywną działalność promującą projekt i uzyskał konkretne deklaracje od rotariańskich klubów polskich, ukraińskich, niemieckich, słowackich, włoskich i angielskich na prawie taką samą sumę.

Współpraca rotariańska

W okresie 2016/17 RC Kraków-Wawel kontynuował współpracę z zaprzyjaźnionymi klubami. Oprócz przyjęcia wszystkich klubów w Krakowie podczas uroczystości 20- lecia istnienia klubu, sami odwiedziliśmy w 2016 roku 3 kluby.

 1. W dniach 23 – 25.09.2016odwiedziliśmy w liczbie 10 członków naszego klubu RC Idar-Oberstein. Podczas odwiedzin podpisaliśmy uroczystą umowę o współpracy, która jest formalnym dokumentem pieczętującym długoletnią i bardzo owocną  współpracę z tym klubem. 
 2. W dniach 07 – 09.10.2016 odwiedziliśmy w liczbie 8 członków naszego klubu RC Hamburg-Bergedorf.
 3. W dniach 11 – 13.11.2016 odwiedziliśmy w liczbie 10 członków naszego klubu RC Lviv-Ratusha. Podczas odwiedzin spotkaliśmy się z innymi klubami Lwowskimi m.in. z RC Lviv-International. Podczas tych odwiedziń zapadły konkretne ustalenia na temat projektu związanego z zabezpieczeniem technicznym możliwości dygitalizacji zasobów Biblioteki Lwowskiej.

Nowi członkowie

W okresie 2016/17 klub zwiększył swoją liczebność o 3 nowych członków, którymi stali się Koledzy: Janusz Krzywoszyński, Andrzej Battek oraz Bartłomiej Kisielewski.

Klubem kierował prezydent Kol. Andrzej Tekiel.

Spotkania Klubowe

W trakcie kadencji odbyły się 43 spotkania klubowe w większości w miejscu spotkań klubowych. Na spotkaniach omawiano bieżące sprawy klubowe, przekazywano i omawiano istotne informacje o działalności Rotary International oraz Dystryktu. Zapraszano również gości spoza Rotary.

W dniu 19 września gościliśmy Małgorzatę Olasińską-Chart z Polskiej Misji Medycznej która mówiła o działalności Misji oraz sytuacji dzieci w Syrii.

Kardiolog dr Leszek Badacz był naszym gościem w dniu 7 listopada. Było to wspólne spotkanie z klubem Kraków Centrum.

Spikerem na spotkaniu w dniu 21 listopada był prof. Marian Grzybowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010.

Również w listopadzie naszym gościem był Jacek Woźniak, v-ce dyr. Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa.

Członek Honorowy naszego klubu, prof. Krzysztof Pałecki przedstawił impresje nt. demokracji.

W dniu 2 stycznia, były członek naszego klubu dr Władysław Brzeski opowiadał interesująco o Vancouver i Kolumbii Brytyjskiej.

Konsula Ukrainy w Krakowie gościliśmy w dniu 17 kwietnia. Tematem spotkania była bieżąca sytuacja na Ukrainie oraz sprawy formalne związane z przekazaniem skanera dla Biblioteki lwowskiej.

Ponownie wspólnie z RC Kraków Centrum gościliśmy dr Danutę Badacz która przekazała interesujące informacje nt tropikalnych chorób zakaźnych, ich zapobieganiu i leczeniu.

W ramach spotkań klubowych gościliśmy rotarian z innych klubów. We wrześniu odwiedzili nas koledzy z Arizony i Kalifornii, w styczniu studentka z Rio de Janeiro przebywająca w Polsce w ramach międzynarodowej wymiany młodzieżowej Rotary.  W maju przedstawiciele naszego klubu spotkali się z klubem z Dani, natomiast w czerwcu gościliśmy dwa kluby z Walii, razem 13 osób. Była to już druga wizyta walijskich rotarian. Również w czerwcu przedstawiciele naszego klubu uczestniczyli w spotkaniu klubu z Holandii.

Organizowane były również spotkania poza miejscem stałych spotkań.

W dniu 3 października mieliśmy spotkanie w firmie BMW Dobrzański. W spotkaniu zorganizowanym przez nasz klub brali również udział przedstawiciele pozostałych krakowskich klubów rotariańskich.

W dniu 14 listopada spotkaliśmy się w Pałacu Sztuki na wernisażu unikatowych plakatów drukowanych w Drukarni Leyko. Po wernisażu spotkaliśmy się na kolacji w klubie jazzowym PiecArt.

W marcu, z okazji tygodnia RotarActu spotkaliśmy się w klubie PiecArt. Na spotkaniu koleżanki i koledzy przedstawili swoje dokonania i zamierzenia na najbliższy okres.

Kontynuowana była również klubowa tradycja uroczystych spotkań z okazji świąt wraz z osobami towarzyszącymi. Na uroczystej klubowej Wigilii  oraz spotkaniu Wielkanocnym uczestniczyli członkowie klubu Centrum.

W czerwcu 2018 zorganizowano uroczyste przekazanie służby rotariańskiej. W spotkaniu uczestniczyły kluby Kraków Centrum i Kraków Wanda oraz Rotaract naszego klubu.

Sprawy członkowskie

Przedstawicielem klubu ds. wymiany młodzieżowej Rotary został kolega Bartek Kisielewski.

Klub udzielił rekomendacji dla kolegi Marka Wcisły do ubiegania się o nominację na Gubernatora Nominata.

Dystrykt /Federacja/współpraca klubowa

Przedstawiciele klubu uczestniczyli w Walnych Zebrania Federacji naszego Dystryktu w październiku w Łodzi, w kwietniu w Warszawie  oraz w czerwcu w Spale.

Kryzys zaufania w Dystrykcie, nieporadność organizacyjna oraz brak jasnej koncepcji funkcjonowania Rotary na szczeblu krajowym była wielokrotnie przedmiotem dyskusji na spotkaniach klubowych. W dniu 6 lutego w naszym spotkaniu klubowym uczestniczył Gubernator Jerzy Korczyński. Obecni byli również przedstawiciele wszystkich klubów krakowskich. Głównym tematem była sytuacja w dystrykcie oraz sposoby jej unormowania. Nasz klub swoje stanowisko w tej sprawie określił w rezolucji podjętej w dniu 24 kwietnia. Została ona przesłana do gubernatora oraz do wszystkich klubów Rotary w Polsce.

Nasz klub był wielokrotnie inicjatorem i organizatorem spotkań krakowskich klubów rotariańskich.  Pomimo deklaracji współpracy i chęci wspólnych działań, nie było realnych efektów tych spotkań. Z inicjatywy Marka Wcisły z okazji 100.lecia wyzwolenia Krakowa podjęto inicjatywę posadzenia drzewka wolności. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń, idea ta, jako wspólna krakowskiego środowiska rotariańskiego, ma zostać sfinalizowana w listopadzie, tj. w kolejnej kadencji.

Na zaproszenie RC Kraków Centrum w sierpniu 2017 r, liczni przedstawiciele naszego klubu uczestniczyli w spotkaniu z klubem Hannower-Leineschloss. Na spotkaniu zaprezentowano projekt skanera dla biblioteki lwowskiej, a realnym efektem było przekazanie przez klub z Hanoweru 5000 EURO na ten cel.

W czerwcu br. liczna reprezentacja klubu uczestniczyła w obchodach XV lecia zaprzyjaźnionego z nami klubu Lwów Ratusha. W trakcie obchodów jubileuszu nastąpiło oficjalne przekazanie skanera zakupionego w ramach grantu dla biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego.

Przedstawiciele klubu uczestniczyli w międzynarodowych narciarskich zawodach rotariańskich w Jasnej na Słowacji. W trakcie pobytu kontynuowano rozmowy z przedstawicielami klubu w Liptovskim Mikulaszu o nawiązaniu współpracy pomiędzy naszymi klubami.

Projekt „Biblioteka Uniwersytetu we Lwowie” oraz inne

W pierwszej połowie ubiegłego roku podczas spotkania z rotarianami z RC Lwów Ratusza  zaproponowano naszemu klubowi udział w projekcie zakupu profesjonalnego skanera do  Naukowej Biblioteki Uniwersytetu im. Iwana Franko we Lwowie. Unikalne zbiory tej biblioteki, składające się z rękopisów, map, książek i dokumentów ulegają niszczeniu. Ratunkiem dla nich jest profesjonalna konserwacja, a ich udostępnienie będzie możliwe poprzez digitalizację.

Klub nasz stał się liderem tego projektu który został zrealizowany wspólnie z RC Berlin Brucke der Einheit oraz RC Lwów Ratusha. Pierwotnie projekt miał być realizowany w ramach Global Grantu 1863441, ostatecznie z powodów formalnych grant ten nie mógł być realizowany i pieniądze na zakup skanera zostały pozyskane od innych klubów oraz instytucji i osób prywatnych. Nasz klub przeznaczył na ten cel 20 000 zł. Projekt uzyskał wsparcie RC Kraków Centrum, RC Grudziądz Centrum, RC Łódź Centrum, RC Belluno, RC Hamburg-Bergedorf, HC Hannower-Leineschloss, RC Idar-Oberstein, CRH Materials Polska, UZIN-UTZ, krakowskiego Kabaretu Piwnica Pod Baranami oraz Panów Rainera Sahm’a z Austrii i Romualda Loeglera – członka naszego klubu.

Nowoczesny skaner firmy Zeutschel został zakupiony za kwotę 38 000 EURO, a jego uruchomienie oraz uroczyste przekazania nastąpiło w dniu 6 grudnia we Lwowie.

Ten największy projekt w dotychczasowej historii naszego klubu został zrealizowany wspólnym wysiłkiem wszystkich członków ze szczególnym wskazaniem roli Kolegi Marka Wcisło, jako lidera tego olbrzymiego i trudnego przedsięwzięcia.

Ponadto:

 • Ustalono dofinansowanie dla działalności statutowej Rotaractu w wysokości 2 600 zł tj 50% ogólnych kosztów (pozostałe do pokrycia przez pozostałe kluby krakowskie).
 • Wybrano Kol. Janusza Kahla na ambasadora akcji DKMS, tj. jako przedstawiciela naszego klubu do współpracy z Fundacją DKMS – międzynarodową organizacją non-profit zajmująca się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego, a przede wszystkim pozyskiwaniem potencjalnych dawców szpiku kostnego dla chorych.
 • Przekazano darowiznę na rzecz Polskiej Misji Medycznej w wysokości 4000 zł.
 • Przekazano darowiznę w wysokości 1000 zł na rzecz RC Zamość Ordynacki na organizację wypoczynku letniego dzieci z Ukrainy.
 • Dofinansowano ferie zimowe i wakacje dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Spokojna Przystań” w Miękini.

Inna działalność statutowa

Kolega Bartek Kisielewski opracował nowe logo oraz nowy wzór papieru firmowego klubu.

Wykonano identyfikatory klubowe dla wszystkich członków klubu.

Uporządkowano sprawy formalne na stronach internetowych Rotary International, adresy, pełnione funkcje, członkostwo honorowe itp.

W maju br. zorganizowano Spektakl Kabaretu Piwnica Pod Baranami. W trakcie spektaklu przeprowadzono aukcje przedmiotów podarowanych przez członków klubu oraz zorganizowano loterię fantową. Uzyskane środki zostały przeznaczone na działalność statutową klubu.

Realizacja przedstawionych działań nie byłaby możliwa bez  zaangażowania i pomocy wielu członków klubu. Jako prezydent, chciałbym im bardzo serdecznie podziękować. Instytucjonalnie dziękuję całemu zarządowi za współkierowanie działalnością klubu. Nasze osiągnięcia to efekt pracy zespołowej. Bardzo serdeczne podziękowania kieruję do Marka Wcisły za ponadprzeciętną aktywność, kreatywność i tytaniczną wolę sprawczą nie tylko przy realizacji projektu Biblioteki Lwowskiej, Januszowi Potępie za międzyklubową  i dystryktalną aktywność, Zbyszkowi Leyko i Jurkowi Nowakowskiemu za ciągłą gotowość oddawania do dyspozycji klubu swojego potencjału wytwórczego i twórczego, Bartkowi Kisielewskiemu, który zawsze z gotowością i uśmiechem „uplastycznił” wiele naszych pomysłów, Władkowi Dadakowi za udzielaną gościnę w Jego klubie jazzowym oraz wielu innym, tu niewymienionym członkom naszego klubu: za pomoc, życzliwość, zrozumienie i wyrozumiałość oraz twórczą atmosferę będąca istotnym zaczynem każdej działalności.

Klubowi przewodził prezydent Kol. Romuald Loegler. 

Klub liczył 33 aktywnych członów oraz 2 członków honorowych.

Spotkania Klubowe

W trakcie kadencji odbyły się 44 spotkania klubowe w większości w miejscu spotkań klubowych. Na spotkaniach omawiano bieżące sprawy klubowe, przekazywano i omawiano istotne informacje o działalności Rotary International oraz Dystryktu. Gościliśmy na naszych spotkaniach gości z zagranicznych Klubów RI – między innymi z Indii (Dystrykt D3202 i z Australii – Dystrykt D9810.

W październiku 2018 gościliśmy w klubie senatora RP, Pana Jerzego Fedorowicza, który w interesujący sposób przedstawił aktualne relacje między kulturą a polityką.

W listopadzie 2018 klub wizytował Gubernator Dystryktu kolega Łukasz Grochowski.

W styczniu 2019 guest speakerem  był dr Stefan Bednarz, zastępca dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a w kwietniu 2019 prezydent elekt RC Kraków kolega Jacek Czownicki, który wygłosił prezentację „Konfucjanizm i nie tylko”.

W czerwcu 2019 plany rozwojowe Miasta Krakowa przedstawił Pan Jerzy Muzyk, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju.  

18.06.2019 r., Kol. Janusz Potępa przedstawił, okraszone zdjęciami, sprawozdanie z przebiegu i ustaleń międzynarodowej Konwencji Rotary w Hamburgu

Organizowane były również spotkania poza miejscem stałych spotkań i tak;

W marcu, z okazji tygodnia RotarActu spotkaliśmy się w klubie Re. Na spotkaniu koleżanki i koledzy z RotarActu przedstawili w barwny sposób swoje dokonania i zamierzenia na najbliższy okres. Również w marcu spotkanie klubowe odbyło się w siedzibie Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego „SOLARIS” w Krakowie.

Kontynuowana była również klubowa tradycja uroczystych spotkań z okazji świąt wraz z osobami towarzyszącymi. W uroczystej klubowej Wigilii  oraz spotkaniu Wielkanocnym uczestniczyli członkowie innych klubów krakowskich oraz RotarActu.

W czerwcu 2019 zorganizowano uroczyste przekazanie służby rotariańskiej. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie kluby krakowskie oraz RotarAct naszego klubu.

Pomoc innym

W trakcie kadencji zrealizowano między innymi nw. działania pomocowe:

 • dofinansowano, jak co roku, działalność statutową Rotaractu;
 • przekazano darowiznę w wysokości 1000 zł na rzecz RC Zamość Ordynacki na organizację wypoczynku letniego dzieci z Ukrainy z rozdfin tragicznie doświadczonych wojną w Donbasie;
 • dofinansowano ferie dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Spokojna Przystań” w Miękini w Bukowinie Tatrzańskiej;
 • Ryszard Stanek, po raz kolejny, zorganizował darmowy pobyt wakacyjny wychowanków placówki z Miękini wraz z wychowawcami w prowadzonym przez Niego Ośrodku Wczasowym Zawojanka w Zawoji;
 • opłacono kursu prawa jazdy dla dwojga wychowanków placówki jw. z Miękini.

Dystrykt /Federacja/współpraca klubowa

Przedstawiciele klubu uczestniczyli w Konferencjach i Walnych Zgromadzeniach Federacji naszego Dystryktu: w październiku 2018, w Polanicy Zdroju; w listopadzie 2018 , w Rynie i na PETS w marcu 2019 w Łodzi.

Nasz klub wziął w październiku 2018, czynny udział w I Rotariańskim Koncercie Charytatywnym w Krakowskiej Filharmonii. Członkowie naszego klubu zakupili i rozprowadzili ponad 100 biletów na tę imprezę i walnie przyczynili się do zebrania kwoty za którą został zakupiony specjalny samochód dla  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie Prokocimiu. Piękne zaproszenia i plakaty wydrukowała drukarnia naszego klubowego kolegi Zbigniewa Leyko.

Liczna grupa członków klubu, wraz z osobami towarzyszącymi wzięła udział w Zabawie Walentynkowej zorganizowanej przez Klub Kraków Centrum.  

W dniach 5-7 kwietnia 2019 kilkuosobowa delegacja naszego klubu przebywała w Niemczech z wizytą w zaprzyjaźnionym Klubie RI Idar-Oberstien.

W maju 2019 delegacja klubu wzięła udział w obchodach jubileuszu XX-lecia RC Kraków Wanda.

Nasz klub był wielokrotnie inicjatorem i organizatorem spotkań krakowskich klubów rotariańskich.  Z inicjatywy kolegi Marka Wcisło, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, podjęto inicjatywę posadzenia drzewka wolności. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń, idea ta jako wspólne przedsięwzięcie krakowskiego środowiska rotariańskiego, została sfinalizowana w listopadzie 2018.

Przedstawiciele klubu uczestniczyli w międzynarodowych narciarskich zawodach rotariańskich w Jasnej na Słowacji. W trakcie pobytu kontynuowano rozmowy z przedstawicielami klubu w Liptovskim Mikulasie o nawiązaniu współpracy pomiędzy naszymi klubami.

Działalność Statutowa

W bieżącej kadencji odbyły się dwa Walne Zebrania, w dniach 10 lipca oraz 11 grudnia 2018 r. Dotyczyły one spraw statutowych klubu, skwitowania działalności w kadencji 2017/2018 oraz wyborze władz klubu na  kadencję 2020/2021. Prezydentem Nominatem został wybrany kolega Henryk Sobański, który zapewnił, że postara się, by w jego kadencji panowała w Klubie swobodna, prawdziwie przyjacielska atmosfera, która pozwoli na jeszcze skuteczniejszą realizację zadań wynikających z idei rotariańskich.

Uporządkowano sprawy formalne na stronach internetowych Rotary International, adresy, pełnione funkcje, członkostwo honorowe itp.

Pod koniec kadencji 2018/19 została opracowana przez kol. Andrzeja Sułkowskiego nowa strona internetowa klubu. Spełnia ona wymagania techniczne dostępu z poziomu różnych komunikatorów.

Prezydentem klubu był Kol. Jerzy Koblański. W roku klubowym, tj. w okresie od dnia 1.lipca 2019 r. do dnia 30.czerwca 2020 r. Klub odbywał cotygodniowe spotkania we wtorki o godz. 1900 w salach hotelu Holliday Inn w Krakowie ul. Wielopole 4, wyjąwszy okres wakacyjny (lipiec, sierpień), w którym  spotkania odbywały się w cyklu dwutygodniowym. Życie społeczne i gospodarcze pod każdym względem w bieżącym roku zostało zakłócone przez pandemię koronawirusa. Byliśmy zmuszeni zawiesić zebrania klubowe od 16. marca do 1. czerwca 2020 r., przez co uszczerbku doznała m.in. działalność klubowa. Tym niemniej członkowie zarządu byli we wzajemnym kontakcie komunikując się telefonicznie w sprawach klubowych, reagując na potrzeby chwili, w szczególności Zarząd podjął uchwałę o zakupie wysokiej klasy sprzętu do tlenoterapii (aparatu tlenowego z pełnym oprzyrządowaniem) i przekazaniu go jednostce ochrony zdrowia (Szpital MSWiA w Krakowie) zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Stan Klubu przedstawiał się następująco:

 1. Klub Kraków Wawel w roku sprawozdawczym liczył 36 członków oraz 3 członków honorowych (L. Balcerowicz, K. Pałecki, J. Widacki); przybyło 4 członków, ubył 1 członek); pracami Klubu kierował Zarząd w składzie: przewodniczący Jerzy Koblański, zastępcy Romuald Loegler i Henryk Sobański, sekretarz Tadeusz Skarbek, skarbnik Krzysztof Boligłowa, członek ds. kontaktów zewnętrznych Marek Wcisło, członek ds. informacji klubowej Andrzej Sułkowski, członek Andrzej Tekieli i członek Ryszard Stanek, którzy pełnili funkcje bez wynagrodzeń; skład Zarządu został wpisany w sądowym rejestrze stowarzyszeń.
 2. Stosownie do zaleceń Gubernatorki Dystryktu w sprawie pracy klubowej na rok rotariański, czyli intensyfikowaniu więzi koleżeńskich, pozyskiwaniu (a właściwie odzyskiwaniu) i reaktywowaniu kolegów, Zarząd podjął zabiegi o reaktywację kolegów, którzy swego czasu zrezygnowali z członkostwa, w efekcie pozyskał 3 osoby, m.in. została zorganizowana imprezy towarzyskie, z udziałem członków rodzin oraz zaproszonych dzieci w Miękini (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Spokojna Przystań”) i z zagranicznej rotariańskiej wymiany młodzieży, na przykład tzw. Bal Prezydenta, wigilia klubowa, recital piosenkarki; nadto na cykliczne spotkania do Klubu byli zapraszani goście (dane w załączniku).
 3. Na specjalne podkreślenie zasługuje postawa kol. kol. Marka Wcisły, Janusza Potępy i Jana Wrany – m.in. jako członków Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego HOC (Światowej Konwencji Rotary International), którzy swoją usilną pracą i zabiegami wypromowali i doprowadzili do umieszczenia na liście miast dwóch kandydatów organizatorów w 2026 r. KRAKÓW (i druga znalazła się Manilia – stolica Filipin).
 4. Klub tradycyjnie angażował się w sprawowanie opieki nad dziećmi z Placówki z Miękini (czym od lat zajmuje się kol. M. Wcisło), a zwłaszcza przez dofinansowanie kosztów zimowiska (o wartości około 7.500 zł, (łącznie we współpracy z Jackiem Biskupskim), pokryciu kosztów kursów prawa jazdy (1.750 zł), wspólne wigilie, letni wypoczynek (fundowany w ośrodku wczasowym przez kol. R. Stanka, o wartości około 9.000 zł).
 5. Również Klub wspierał bieżącą działalność Rotaractu, poprzez finansowanie działalności Klubu, jak: opłacanie imprez, składek, szkoleń, itp.. Klub również brał udział w międzynarodowej wymianie młodzieży (2 osoby przyjęte i 2 osoby wysłane), pokrywając składki, opłaty za uczestnictwo, konferencje, kieszonkowe; łączne wydatki dla młodzieży wyniosły ok. 6.200,-zł, z ramienia Klubu wymianę organizował kol. Bartłomiej Kisielewski.
 6. Klub nie pozostał głuchy na potrzeby społeczne, w zakresie ochrony zdrowia, z własnych środków, zakupił zestaw aparatury do tlenoterapii o bardzo wysokiej wydajności (model AIRVO2SET), z oprzyrządowaniem, dla Szpitala MSWiA w Krakowie, o wartości 23.605,88 zł , który został już dostarczony beneficjentowi.
 7. W roku Klubowym 2019/2020, na zaproszenie Zarządu, jako goście, wystąpili i przedstawili:

  1) prof. dr Michał Chorośnicki – nowy wymiar terroryzmu niektóre zagadnienia i problematykę terroryzmu światowego,

  2) prof. dr Marian Grzybowski prof. UJ dr hab. Grzegorz Kuca – o współczesnych parlamentarnych systemach wyborczych,

  3) prof. UJ dr hab. Jarosław Flis – wybrane aspekty socjologii politycznej (partyjnej),

  4) spotkanie z kandydatami do Senatu Bogdan Klich i do Sejmu Aleksander Miszalski – spotkanie przedwyborcze,

  5) sędzia SO Dariusz Mazur i SSO Jarosław Benedyt (Stowarzyszenie Sędziów THEMIS)– informacje o dokonywanych zmianach prawnych w organizacji i funkcjonowaniu sądownictwa (2 spotkania),

  6) Andrzej Bachleda-Curuś – impresje na temat wyczynowego uprawiania sportu narciarskiego i zawodowstwa w sporcie,

  7) dr inż. Jacek Biskupski – o perspektywach i zaletach energetyki odnawialnej i energetyki konwencjonalnej,

  8) prof. dr Marian Grzybowski – o miejscu Senatu w strukturach organów władzy,

  9) diakonisa Wiktoria Matloch – niektóre zagadnienia funkcjonowania kościoła ewangelicko-augsburskiego, w tym też parafii w Krakowie,

  10) kol. dr Wojciech Dudek – zagadnienia funkcjonowania szpitala na przykładzie Szpitala Powiatowego w Myślenicach,

  11) ks. Jarosław Antosiuk proboszcz parafii Prawosławnej w Krakowie  – o życiu parafii,

  12) prof. UJ dr hab. Andrzej Kulig – Wiceprezydent Krakowa o problemach społecznych miasta,

  13) kol. Marek Wcisło – o pracach nad organizacją Światowej Konwencji Rotary w Krakowie,

  14) kol. Małgorzata Wojtas – Gubernator Dystryktu,

  15) Agata Ślazyk (z udziałem kol. Marka Michalaka)– recital piosenkarki (dla członków i osób towarzyszących),

  16) kol. Andrzej Hrabiec – informacje o współczesnym życiu literackim Krakowa i wieczór poetycki autora,

  17) prof. dr Jacek Majchrowski – konwersacja: temat dowolny z życia Krakowa (pytania i odpowiedzi).

  Członkowie Klubu (z osobami towarzyszącymi) mieli możliwość wysłuchania recitalu w wykonaniu Szymona Nehringa laureata Konkursu Szopenowskiego (na zaproszenie Klubu Kraków).

  Aktywna działalność klubowa (wyjąwszy cykliczne posiedzenia Zarządu) została zawieszona od 16.marca 2020r. do 2.czerwca 2020r., z tego względu nie udało się domknąć niektóre cykle wykładów zapraszanych gości.

Klubem kierował prezydent Kol. Henryk Sobański.

Treść w opracowaniu.