g

HISTORIA NASZEGO KLUBU

Historia Klubu ROTARY WAWEL

Z inspiracji rotarianina Mariana Binkowskiego, krakowskiego fotografa i członka klubu RC Warszawa Centrum oraz krakowskiego architekta Jana Wrany i także krakowskiego przedsiębiorcy Zbigniewa Engela powstaje idea stworzenia drugiego klubu Rotary w Krakowie. W kolejnych miesiącach dołączają do nich następni koledzy i pod koniec roku tworzy się grupa inicjatywna zdecydowana spełnić warunki narzucane przez Rotary International i doprowadzić do czarteru Klubu. Do grupy dołączają metalurg – Andrzej Adamski, menedżer – Billy Mays, handlowiec – Kazimierz Stec, fotografik – Krzysztof Niesporek, przedsiębiorca – Janusz Potępa, wydawca – Zbigniew Suszczyński i prawnik – Jacek Wojtyna. Grupa zaczyna spotykać się regularnie, w każdy wtorek w Restauracji Hawełka.

W co tygodniowych spotkaniach uczestniczyło już 20 osób, którym spodobała się rotariańska idea służenia innym i postanowili realizować ją na co dzień. Zapadły decyzje o wyborze dla klubu nazwy „Wawel”, zgłoszeniu go do rejestracji w Rotary International oraz o wyborze daty czarteru. W dniu 05.06.1997 r. Klub Rotary Kraków-Wawel zostaje wpisany na listę Rotary International. 21.06.1997 r. Odbywa się uroczysty czarter Klubu zorganizowany w Filharmonii Krakowskiej. Wśród zaproszonych gości obecny ojciec duchowy odrodzonego ruchu rotarianskeigo w Polsce, Austarlijczyk Jack C. Ollson, który dla swoich przyjaciół rotarian z Krakowa przywozi kamień z góry Strzeleckiego oraz Gunnar Fjellander ze Szwecji, Presidental Extension Administartor for Poland, reprezentujący RI oraz dystrykt 2390, w którym, w przeddzień utworzenia nowego dystryktu, znajduje się Polska. Oprócz nich przyjechał przedstawiciel klubu sponsorującego z Rochester Hills, MI, USA, Ross Lindsay, który w darze dla klubu przywiózł dzwon rotariański. Drugi klub sponsorujący, RC Kraków, przekazał prezydentowi Klubu Kraków-Wawel Janowi Wranie łańcuch, insygnia władzy rotariańskiej, a gość z Niemiec, Richard Pyritz, wielki orędownik zbliżenia rotarian z Polski i Niemiec przywiózł zaproszenie do odwiedzenia swojego klubu w Ratzeburgu. Uroczystości czarterowe zakończył I Bal Rotariański w sali Warszawa Kopalni Soli w Wieliczce. Roraty Club Wawel jest ostatnim klubem wyczarterowanym w strukturach dystryktu 2390, gdyż zaledwie w tydzień później w Rotary International zostaje wydzielony nowy, polski dystrykt 2230, którego pierwszym gubernatorem zostaje wybrany Bohdan Kurowski z RC Olsztyn.  Klub Kraków Wawel rozpoczyna pierwszy rok swojej działalności pod przewodnictwem prezydenta Jana Wrany ukierunkowując swoją działalność charytatywną na pomoc krakowskim szpitalom, ośrodkom opieki i szkołom poprzez wyposażenie ich w sprzęt niezbędny do wydajnego funkcjonowania. Drugim kierunkiem działania jest indywidualna pomoc dzieciom i młodzieży zarówno w leczeniu jak i w rozwoju i zdobywaniu wiedzy. Na miejsce co wtorkowych spotkań wybrana zostaje Restauracja Wierzynek przy Rynku Głównym. We wrześniu 1997 roku Klubu rozpoczyna intensywna działalność pomagając powodzianom z zalanych terenów województwa tarnowskiego. Zostają nawiązanie kontakty z rotarianami z Niemiec, a członkowie Klubu udają się z pierwszą wizyta do Ratzeburga. R.Banszewski, J.Dudek, R.Loegler, J.Nowakowski, M.Wcisło i J.Wrana uczestniczą w 1-szym Polsko-Niemieckim Bilateralnym Spotkaniu Rotariańskim.  Końcem roku następuje przekazanie daru z Fundacji z Holandii dla rodziców ciężko chorego dziecka oraz wspomożenie innej rodziny wychowującej dziecko z porażeniem mózgowym poprzez zakup żywności na Święta.

Na początku roku Klub organizuje I Charytatywny Bal Karnawałowy w nowo otwartej Piwnicy CK Browar. Dochód z balu przeznaczony jest na cele charytatywne w postaci dofinansowania Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 131 im. Św. Mikołaja w Krakowie przy ul Lubomirskiego. W lutym ego roku rozpoczynają działalność klubowe komisje polsko-holenderska i polsko- niemiecka. W marcu Klub wizytuje pierwszy gubernator dystryktu 2230 – Bohdan Kurowski. Miesiąc później następuje oficjalne przekazanie 6000 zł uzyskanych z Balu Rotariańskiego dla Szkoły podstawowej nr 131 im. Św. Mikołaja w Krakowie. W mauju 1998 roku w Krakowie przebywa grupa 5-ciu Anglików z dystryktu 1120 (Kent & East Essex) w ramach wymiany GSE reprezentujących sektor bankowy. Po wizycie w klubie kolegi rotarianina z Konga nawiązanie kontaktów z rotarianami w Demokratycznej Republice Konga co owocuje wizytą kolegi Janusza Tatomira w Kinszasie. W czerwcu odbywa się I Piknik Rotariański naszego Klubu zorganizowany w Dworku Białoprądnickim. W czasie pikniku odbyła się loteria fantowa, z której dochód przeznaczono na dofinansowanie zakupu noża chirurgicznego. Staraniem naszego kolegi Gabriela Misiaka, podczas prezentacji nowego modelu BMW 320 odbyła się aukcja dzieł sztuki. Dochód z niej przeznaczono również na dofinansowanie zakupu noża chirurgicznego dla Instytutu Onkologii w Krakowie. W nowy rok rotariański 1998/99 wkraczamy po raz drugi pod kierownictwem kolegi Jana Wrany. W lipcu w ramach wymiany GSE do Krakowa przyjeżdża grupa 5 Amerykanów z dystryktu 5950 (Minesota). Tym razem uczestnicy reprezentują szkolnictwo. Jesienią tegoż roku do Polski przyjeżdża Amerykański student R.Algeo, który w ramach wymiany młodzieżowej rozpoczyna roczne studia na UJ. Opiekę i utrzymanie przez cały ten czas zapewnia mu kolega Janusz Tatomir. W ramach działalności charytatywnej roztaczamy opiekę na Ośrodkiem Szkolno-Terapeutycznym dla Dzieci Autystycznych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Podgórze w Krakowie.

Z początkiem roku wizytę w klubie składa gubernator Alojzy Leszek Gzella. W marcu w ramach działalności charytatywnej roztaczamy opiekę nad Ilonką Horowską, która urodziła się z jedna nóżką krótszą i której rodzice walczyli o zebranie środków na wyjazd dziewczynki na operację do USA. Dzięki pomocy niemieckich klubów z Idar-Oberstein i Hamburg-Bergedorf pozyskujemy kwotę 3649 zł, za którą zakupujemy kamerę cyfrową Sony DCR TR 7000 i przekazujemy, jako pierwszy dar, dla Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego dla Dzieci Autystycznych przy ul. Wysłouchów. W nowy rok rotariański 1999/2000 wkraczamy pod kierownictwem kolegi Mariana Binkowskiego. Na miejsce wtorkowych spotkań zostaje wybrana Restauracja „Na Wawelu”. Dzięki współpracy z holenderską Fundacją „De Westhoek Helpt Polen” uzyskujemy na cele charytatywne kwotę 7800 zł. Połowę z niej przekazujemy dla Ośrodka Szkolno-Terapeutycznego dla Dzieci Autystycznych w Krakowie. Za drugą połowę kwoty pozyskanej z Fundacji „De Westhoek Helpt Polen” zakupujemy bilety lotnicze dla Ilonki Horowskiej i jej matki na przelot do USA, gdzie w Shrine’s Hospital w Tempra na Florydzie miała się odbyć operacja przedłużenia nóżki Ilonki. Dofinansowujemy studia zagraniczne Marcina Cieńskiego z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W grudniu wraz z kolegami z klubu Idar-Oberstein z Niemiec przystępujemy do realizacji pierwszego matching grant’u jakim jest „Zakup inkubatorów i szczepionek przeciwko neuro-infekcjom dla Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie” o wartości 80 tys. zł.

W nowy rok rotariański 2001/02 wkraczamy pod kierownictwem kolegi Jana Widackiego. Od tego roku kolejnym miejscem spotkań jest Hotel Holiday Inn. Rozpoczynamy realizację trzeciego Matching Grant’u z pomocą klubu Habmurg-Bergedorf i klubu Gien z Francji. Planujemy zakupienie dla I kliniki Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego urządzenia do programowania i kontroli rozruszników serca.

Decyzją Zarządu Klubu nadano prof. Leszkowi Balcerowiczowi tytuł Honorowego Członka Klubu RC Kraków-Wawel. Uroczystość, podczas której Prezydent RC dokonał wręczenia dyplomu, odbyła się w salach Banku PKO S.A. przy ul. Szpitalnej. Kolega Janusz Tatomir, jako pierwszy członek klubu został uhonorowany medalem Paul Harris Fellow. W tym czasie Janusz Tatomir pełnił funkcję członka dystryktalnego podkomitetu Annual Giving. Wizytę w klubie składają Frantz Vockler i kol. Henk z partnerskiego klubu Hamburg-Bergedorf, który przyjechał na uroczystość wręczenia I Klinice Kardiologii UJ urządzenia do programowania rozruszników serca ERA 300 o wartości 10 tys. USD. Dzięki staraniom Richarda Pyritza w Karkowie odbywa się spotkanie młodzieży Niemiec, Ukrainy i Polski pod hasłem „Młodzież przeciwko ksenofobii”. Grupa gimnazjalistów z Ernst-Barlach-Gymnasium z Schonberga wraz z rówieśnikami z gimnazjum ze Lwowa oraz a gimnazjum Ojców Pijarów odbywa wspólne spotkania oraz wspólne wycieczki integracyjne do Oświęcimia, Kopalni Soli w Wieliczce i na terenie Krakowa. W czerwcu Klub wizytuje gubernator dystryktu 2230 Andrzej Ludek. W tym samym miesiącu odbywa się konwencja Rotariańska w Barcelonie, w której bierze udział kolega Janusz Potępa i w imieniu Prezydenta Jana Widackiego odbiera nagrodę dla RC Kraków-Wawel w kategorii klubów do 50 członków, który osiągnął najwyższy współczynnik przyrostu liczby członków w roku 2001/02 wśród klubów w swojej strefie. W nowy rok rotariański 2002/03 wkraczamy pod wodzą kolegi Marka Wcisło. Gościem klubu jest Józef Lassota, prezydent Krakowa w latach 1992-98.. Na kolejne spotkania klubowe zostają zaproszeni kandydaci starający się o fotel prezydenta miasta Krakowa a w tym przyszły elekt prof. Jacek Majchrowski. Jesienią, powódź zalewa tereny Niemiec i tym z pomocą spieszymy my. Na ręce kolegów rotarian z RC Ratzeburg przekazujemy 1000 EUR. Dzięki wsparciu ze strony Fundacji Dragana Sotirovicza i klubu z Beausoleil z Francji, za kwotę 1650 Euro zakupiliśmy wyposażenie dla Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego dla Dzieci Autystycznych w Krakowie przy ul. Szopkarzy 6. Jest to już kolejny dar dla Ośrodka, którym opiekujemy się od kilku lat. 03.12.2002r. Klub odwiedza gubernator dystryktu 2230 Pavlo Kaszkadamov.

Zdecydowaną większością głosów rotarian z dystryktu 2230 Gubernatorem Nominatem na kadencję 2004/2005 zostaje kolega Jan Wrana. Po raz kolejny zostają również wybrani do władz dystryktu koledzy Jan Dudek (komisja polsko-niemiecka) i Janusz Tatomir (skarbnik dystryktu i członek podkomitetu Annual Giving). Decyzja członków klubu odznakę Paul Harris Fellow otrzymuje kol. Jan Dudek. W marcu wspólnie z klubem partnerskim Bordeaux-Quest z Francji rozpoczynamy realizację Matching Grant’u związanego z zakupem laparoskopu dla Szpitala im. Narutowicza. Gościem klubu jest marszałek Sejmiku Małopolskiego Janusz Sepioł. Miesiąc później startuje kolejny Matching Grant z klubem Hamburg-Brgedorf tym razem dla Poradni Rehabilitacji I Kliniki Kardiologii Collegium Medicum UJ. Planujemy zakupienie dla nich sprzętu rehabilitacyjnego. W czerwcu decyzją Gubernatora dystryktu 2230, Pavlo Kaszkadamova, gubernator elekt Jan Wrana został uhonorowany odznaką Paul Harris Fellow podczas uroczystości 10- lecia klubu RC Lwów. W nowy rok rotariański 2003/04 wkraczamy pod wodzą kolegi Janusza Tatomira. Gościem klubu jest Jerzy Salwa, prezydent m. Krakowa w latach 1982-1990. Również w sierpniu wizytę w klubie składa gubernator dystryktu 2230 Jerzy Karasiński. We wrześniu gościem klubu jest aktorka Anna Dymna, która zapoznaje nas z działaniem swojej fundacji „Pomimo wszystko”. Decyzją klubu odznakami Paul Harris Fellow zostają odznaczeni koledzy Roman Banaszewski i PP Marek Wcisło . Oznacza to, że liczba członków klubu posiadających to zaszczytne wyróżnienie wzrosła do 50. W listopadzie odbywa się kolejna uroczystość w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przekazujemy sprzęt rehabilitacyjny o wartosci 50 tys. zł zakupiony z grantu realizowanego wspólnie z kolegami z klubu Hamburg-Begedorf. Delegacja klubu w składzie J.Biskupski, K.Boligłowa, J.Dudek, Z.Lalowicz, J.Suszczyński, W.Szultk, M.Wcisło, i J.Wrana wyjeżdża na uroczystości związane z obchodami 40-lecia kluby RC Hamburg-Bergedorf. W czasie spotkania następuje podpisanie pierwszego w historii naszego klubu porozumienia partnerskiego z klubem RC Hamburg-Bergedorf. 1

Na początku roku następuje przekazanie daru dla Szpitala im. Narutowicza w Krakowie, którym jest laparoskop o wartości 140 tys. zł. Jest to drugie tego typu urządzenie w Krakowie i będzie wykorzystywane na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Gościem klubu jest Konsul Generalny USA w Krakowie, który omówił stosunki polsko-amerykańskie w świetle historycznym a także wojny w Iranie. 26-27.03.04r. W trakcie konferencji PETS, która odbyła się w Lublinie, Gubernator Elekt Jan Wrana powołał do działań w komitetach dystryktu następujących kolegów z klubu: Johna Blizzarda (ICC Poland-England), Jana Dudka (ICC Poland-Germany), Mariana Nogę (DICO & Electronic Media), Krzysztofa Pałeckiego i Tadeusza Skarbka (District Conference), Janusza Potepę (Annual Giving), Zbigniew Suszczyński (ICC Poland-USA), Janusza Tatomira (Finance) oraz Marka Wcisło (Public Relations & Assistant Governors). W maju odbywają się uroczystości związane obchodami z 70-lecia ruchu Rotary w Krakowie.

Prezydentem klubu w kadencji 2005-06 był Janusz Suszczyński.

W trakcie kadencji podpisano list intencyjny o podjęciu przez Klub działań wspomagających działalność ośrodka opiekuńczo wychowawczego w Miękini. Współpraca z tym ośrodkiem trwa do dnia dzisiejszego.

Siedzibą klubu został Hotel Holiday Inn przy ul. Wielopole, wykonano tablicę klubową przy wejściu do hotelu.

Klub aktywnie uczestniczył w obchodach 75 lecia Klubu Kraków

Odbyliśmy 49 spotkań. Zaproszeni goście  (między innymi fizycy i dziennikarze ) wygłosili 21 referatów, a również koledzy opowiedzieli o swoich pasjach i zainteresowaniach: np. H. Sobański – zaopatrzenie lecznictwa, B. Kaczmarczyk – golf, P. Zalasiński – polo, K. Pałecki przedstawił filozofię buddyjską w dwu prelekcjach.

Został zrealizowany grant na 35 000 USD, głównie z wkładu RC Troon (Ayr, Szkocja) w wysokości 33 000USD, wkład RC Kraków Wawel wyniósł 2 000 USD. Zakupiono za pośrednictwem Wheechair Foundation 280 wózków inwalidzkich. Wózki w kolorze ferrari z emblematami RI zostały rozprowadzone do szpitali, ośrodków opieki i osób prywatnych w Krakowie i regionie.

Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski odznaczył Zdzisława Lalowicza (naszego Prezydenta) medalem Honoris Gratia za działania na rzecz niepełnosprawnych .

Gościliśmy 4 grupy brytyjskich Rotarian ( RC Somer Valley, Troon, Hastings, Carlton) ogółem ponad 100 osób. Odwiedziliśmy RC Carlton w Nottingham i przy tej okazji spotkaliśmy szeryfa Sherwood.

Koledzy Jerzy Koblański i Marek Michalak zostali uhonorowani odznaką Paul Harris Fellows.

W kadencji 2010 – 2011 Prezydentem Klubu był Wacław Obłoza. Klub kontynuował opiekę nad dziećmi z Ośrodka wychowawczego w Miękini k/Krzeszowic. Zorganizowaliśmy tradycyjny wyjazd na narty w okresie ferii, wspieraliśmy radość Swiąt Bożego Narodzenia wspólnym kolędowaniem i prezentami pod choinkę. W dzień dziecka sfinansowaliśmy wyjazd Dzieci do parku rozrywki w Chorzowie. Wielkim gestem ze strony naszego kolegi Ryszarda Stanka – było przyjęcie dzieci z Miękini na pobyt wakacyjny w ośrodku wypoczynkowym w Zawoji. Zrealizowano trzy granty. Pierwszy, zrealizowany razem z klubami niemieckim, dotyczył zakupu specjalistycznego urządzenia umożliwiającego operację serca u dzieci poniżej 10 roku życia. Benificjentem tego urządzenia była I Klinika Kardiologii w Krakowie. Drugi grant zrealizowany był wspólnie z klubami niemieckimi i klubem Rotary z Oświęcimia dotyczył zakupu specjalistycznej sanitarki dla miejscowego hospicjum, natomiast trzeci zrealizowano razem z klubami francuskimi i klubami krakowskimi. Benificjentem był szpital w Miechowie, który został wyposażony w specjalistyczne łóżka i inkubatory. Staraniem własnym i zaangażowaniem wszystkich członków Klubu zorganizowaliśmy w marcu 2011 roku koncert charytatywny na ponad 500 osób z którego dochód  przeznaczyliśmy dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie. Pozyskane w ten sposób środki oraz wsparcie finansowe z zaprzyjaźnionego z nami Klubu Rotary z Idar-Oberstein, pozwoliły nam sfinansować adaptację pomieszczenia i wyposażenie gabinetu specjalistycznego, wykorzystywanego do nauki poruszania się dzieci niewidzących w przestrzeni. Wsparliśmy również szkołę dla dzieci z biednych rodzin i sierot w dalekiej Tanzanii. Sfinansowaliśmy zakup ławek szkolnych w szkole prowadzonej przez fundację założoną przez matkę naszego kolegi klubowego, którą losy II wojny światowej zesłały na jakiś czas do Tanzanii. W trakcie kadencji zorganizowano szereg spotkań, m.in. z Przewodniczącym Sejmiku Małopolski, dyrektorem NBP, szefem krakowskiego oddziału IPN, wybitnymi lekarzami. Gościliśmy rotarian z Hamburg – Bergedorf oraz  z zaprzyjaźnionego klubu z Idar – Oberstein. Wspierano rozliczne inicjatywy Rotaractu który działa pod patronatem naszego klubu. W trakcie kadencji klub powiększył się o 3 nowych członków.

Prezydentem Klubu w kadencji 2011/2012 był Zbigniew Leyko.

W tym okresie kontynuowano pomoc dla dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Miękini. W ramach współpracy międzyklubowej RC Kraków Wawel uczestniczył w realizacji Matching Grantu obejmującego zakup specjalistycznego pojazdu transportowego wraz z wyposażeniem dla hospicjum w Oświęcimiu. Naszymi partnerami w tym projekcie był klub RC Oświęcim oraz klub niemiecki RC Ratzeburg-Alte Salzstrasse (z dystryktu 1940). Udział finansowy naszego klubu wyniósł 500 Euro. Rok 2011 był pierwszym rokiem funkcjonowania Stowarzyszenia w ramach nowego okresu roku klubowego, co – z uwagi na okres przejściowy – wymagało określonych zabiegów formalnych w związku z przejściem z rozliczania się za okres roku kalendarzowego do nowego okresu rozliczeniowego, trwającego od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Prezydentem Klubu w kadencji 2011/2012 był Marek Michalak. W roku 2012 w dniach 14 – 16.09.2012 roku obchodziliśmy uroczyście Jubileusz XV-lecia (informacja poniżej). W trakcie uroczystości mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć między innymi koordynatora strefy Pera Hylandera, Gubernatora naszego Dystryktu Kol. Lesława Morawskiego, trzech byłych gubernatorów dystryktu i – co oczywiste – gubernatora elekta, naszego Kol. Janusza Potępę. Koledzy Hylander i Morawski uroczyście wręczyli 2 naszym Kolegom Krzysztofowi  Boligłowie i Wacławowi Obłozie odznakę Paula Harrisa. Z inicjatywy naszego Klubu została także przyznana i wręczona odznaka Paula Harrisa z szafirami członkowi zaprzyjaźnionego z naszym klubem klubu RC Idar Oberstein z Niemiec, wielkiemu przyjacielowi Polski i Polaków, Koledze Günterowi Kaiserowi, wielce zasłużonemu dla współpracy polsko-niemieckiej na wielu polach. Wśród licznych gości było wielu przedstawicieli władz rotariańskich z dystryktu i klubów z całej Polski.

W dniach 26 – 28.10.2012 roku liczna reprezentacja naszego Klubu wzięła udział w Jubileuszu 50.lecia Klubu Rotary z Niemiec w Idar-Oberstein. Bardzo owocna współpraca z tym klubem trwa nieprzerwanie od kilkunastu lat, głównie dzięki Kol. Janowi Dudkowi. Wielkie uznanie wzbudził w Niemczech prezent przekazany kolegom z Idar-Oberstein z okazji ich jubileuszu – piękna rzeźba wykonana z tej okazji przez Kol. Jerzego Nowakowskiego.

Z kolei, efektem naszej współpracy z RC Hamburg Bergedorf było jednorazowe stypendium w wysokości 1000 euro dla niepełnosprawnej absolwentki wydziału Informatyki AGH, mające umożliwić jej podjęcie studiów doktoranckich.

Tradycyjnie, już dziewiąty rok, pomagaliśmy dzieciom z dawnego Domu Dziecka, obecnie z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Spokojna Przystań w Miękini. W naszym imieniu bezpośrednio działali bardzo aktywnie na tym polu Koledzy Janusz Suszczyński i Marek Wcisło. Również i w tym roku rotariańskim sfinansowaliśmy wychowankom tego domu uzupełnienie sprzętu i strojów narciarskich oraz udział w zimowisku w Białce Tatrzańskiej, do czego walnie przyczynił się Kol. Jacek Biskupski oraz obóz letni w Zawoji – to z kolei dzięki ofiarności Kol. Ryszarda Stanka.

Pełniąc rolę klubu patronackiego, jak co roku wspieraliśmy działalność Klubu Rotarakt w Krakowie. Między innymi Kol. Janusz Pałka zapewnił młodszym Koleżankom i Kolegom miejsce spotkań przy ul. Kościuszki.

Począwszy od grudnia 2012 roku, aktywnie wspieraliśmy działania zmierzające do utworzenia Federacji Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International, stając się ostatecznie jednym z jej założycieli.

Od marca 2013 roku przygotowywaliśmy międzynarodowy projekt, tzw. Matching Grant obejmujący wyposażenie nowej przychodni w Krakowie dla ludzi skrajnie ubogich, nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego, w tym bezdomnych i uchodźców, prowadzonej przez Stowarzyszenie Lekarze Nadziei pod kierownictwem Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Chłapa. Grant, został ostatecznie zaakceptowany przez Komitet Rotary Fundation w Evanston, w USA, w czerwcu 2013 r. Uzyskaliśmy w jego ramach możliwość sfinansowania zakupów sprzętu i wyposażenia przychodni za łączną kwotę 13 tys. dolarów, pochodzącą z wkładów RC Kraków-Wawel, klubu niemieckiego RC Hamburg-Bergedorf, dwóch klubów francuskich RC Avesnes-Sur-Helpe i RC Maubeuge oraz z dofinansowania przyznanego z dystryktalnych środków Rotary Foundation (District Designated Funds – DDF) i z globalnego funduszu Rotary Foundation w USA. Realizacja zadań Matching Grantu przypadła już na kolejną kadencję, w której naszym Klubem kierował Kol. Jerzy Nowakowski.

15 września 2012 roku Klub Rotary Kraków-Wawel obchodził 15-lecie czarteru. Obchody jubileuszu szczęśliwie zbiegły się z Seminarium Rotary Foundation odbywającym się w Krakowie. Częściowo dzięki temu w uroczystościach jubileuszowych udział wzięła bardzo liczna grupa członków klubów z całej Polski oraz tak szacowni goście jak Gubernator Dystryktu Lesław Morawski, Past Gubernatorowie, Jerzy Korczyński, Piotr Wygnańczuk, Myroslav Gavryliv, Przewodniczący Komitetów Cristiano Pinzauti i Jacek Telenga czy oficerowie Marek Lipiński i Mykola Steblyanko. Nie sposób nie wymienić także Past Gubernatora 2 kadencji Jana Wranę i Gubernatora Elekta Janusza Potępę – jednocześnie członków RC Kraków-Wawel. Gościem szczególnym był  Per Hylander z Danii – Koordynator Strefy 16 Rotary International. Z zagranicy specjalnie przyjechały delegacje zaprzyjaźnionych klubów niemieckich: 7. osobowa z RC Idar-Oberstein i 2. osobowa z RC Hamburg Bergedorf.

Główne uroczystości zostały poprzedzone piątkową kolacją w Restauracji „Pod Gruszką”, po której goście wysłuchali koncertu w wykonaniu Boba Jazz Band.

W trakcie galowego wieczoru jubileuszowego w Operze Krakowskiej, po podsumowaniu działalności klubu w okresie minionych 15 lat i licznych życzeniach, Gubernator L. Morawski wraz z P. Hylanderem wręczyli 3 odznaki PHF: inicjatorowi współpracy z RC Idar-Oberstein, i wielkiemu przyjacielowi Polski i Polaków, Kol. Günterowi Kaiserowi (PHF z szafirami) oraz Past Prezydentom RC Kraków-Wawel – Krzysztofowi Boligłowie i Wacławowi Obłozie. Na zakończenie sesji jubileuszowej Per Hylander wygłosił bardzo interesujący wykład na temat przyszłości ruchu rotariańskiego i działaniach, które winny być podjęte przez kluby i ich członków dla umocnienia i dalszego rozwoju Rotary.

          Zwieńczeniem obchodów jubileuszowych był koncert w sali kameralnej Opery Krakowskiej z udziałem m.in. Jacka Wójcickiego, a następnie bankiet z towarzyszeniem orkiestry Jazz Band Ball Orchestra z solistką Joyce Lyle z USA oraz puzonistą i menedżerem zespołu Markiem Michalakiem – obecnym prezydentem (!) RC Kraków-Wawel. O zadowoleniu gości świadczą zasłyszane w kuluarach rozmowy o już planowanych za 5 lat wizytach w Krakowie z okazji kolejnej – 20 rocznicy czarteru RC Kraków-Wawel. 

W okresie tej kadencji klubem kierował prezydent Andrzej Sułkowski. Działalność Klubu w tym okresie obejmowała zasadniczo działania zmierzające do realizacji celów statutowych, prowadzone również w poprzednich kadencjach. Niezależnie, z uwagi na istotne zmiany, jakie miały miejsce w otoczeniu prawnym, zarówno w prawie powszechnie obowiązującym w Polsce jak i w zakresie prawa rotariańskiego, w tym na szczeblu centralnym RI i dystryktalnym, konieczne stało się przygotowanie i przeprowadzenie zmian przepisów prawa wewnętrznego Klubu, tj. Statutu i Regulaminu.

W związku z powyższym, Zarząd – przy szczególnej aktywności prezydenta oraz Kol. W. Dadaka przy współpracy z Kolegami prawnikami, wymieniając alfabetycznie: J. Koblańskim, K. Pałeckim i S. Wolickim opracował projekt nowego Statutu. W dniu 21.10.2014 r Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Klubu – po uwzględnieniu nielicznych zmian zgłoszonych w trakcie tego posiedzenia – przyjęło jednogłośnie ten dokument. Statut w uchwalonej formie został przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie decyzją nr KR.XI NS-REJ.KRS/028955/14/114 z dnia 20.01.2015 roku przyjęty bez uwag i zastrzeżeń oraz wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po zatwierdzeniu Statutu Zarząd przystąpił do opracowania nowego Regulaminu Klubu, Ostateczna wersja Regulaminu została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 07.07.2015 r.

Z działań formalno-organizacyjnych do sukcesów Zarządu kończącego obecnie kadencję należy zaliczyć utworzenie, zagospodarowanie i utrzymywanie w stanie aktualnym strony internetowej naszego Klubu. Główna w tym zasługa, a przede wszystkim praca, Kol. Władysława Dadaka, oficera do spraw komunikacji internetowej (CICO).

Działalność tzw. pomocowa Klubu obejmowała przede wszystkim, tradycyjnie od 10 lat, wsparcie finansowe i organizacyjne dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Spokojna Przystań” w Miękini. Jak w latach poprzednich objęła ona:

 • pokrycie kosztów obozu zimowego w Białce Tatrzańskiej – w kwocie 3000 zł, z dodatkowym pokryciem kosztów wyciągów przez naszego byłego kolegę Jacka Biskupskiego, o wartości ok. 6000 zł oraz dodatkowo pomoc materialną w formie sprzętu narciarskiego i strojów narciarskich – ofiarowanych przez członków Klubu;

 • organizację i bezpłatny pobyt (z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem) w ramach10-cio dniowego obozu letniego w Ośrodku Zawojanka w Zawoi wychowanków Placówki wraz z opiekunami, zapewnione przez naszego Kol. Ryszarda Stanka – właściciela obiektu – koszty własne w kwocie ok. 8.000 zł

 • sfinansowanie przyjęcia wigilijnego dla wychowanków i opiekunów w siedzibie Placów w Miękini – w kwocie 1.700 zł;

 • szczepienia przeciwko grypie dla wychowanków i dofinansowanie zakupu notebooka dla studentki – podopiecznej Placówki w Miękini – w kwocie 700 zł;

 • darowizna z okazji Dnia Dziecka na pokrycie kosztów transportu do Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (w okresie poprzedniej kadencji) – w kwocie 300 zł;

 • pokrycie kosztów udziału wychowanków Placówki i ich opiekunów w uroczystej kolacji wigilijnej rotarian krakowskich w grudniu 2015 r. w Hotelu „Galaxy” – w kwocie 900 zł.

Główny ciężar organizacyjny związany z pomocą dla ww. placówki wziął na siebie Kol. Marek Wcisło.

Inne rodzaje pomocy świadczonej przez RC Kraków Wawel w okresie minionej kadencji objęły:

 • zakup 30 kocy za kwotę 1.199,25 zł dla uchodźców z Syrii przebywającym w obozach na terenie Kurdystanu w Turcji, i przekazanie im, w porozumieniu z Panem Ziyadem Raoofem Pełnomocnikiem Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce;

 • pomoc dzieciom z Ukrainy, których przynajmniej jedno z rodziców zginęło lub doznało poważnych obrażeń na Majdanie w Kijowie, poprzez dofinansowanie organizowanego przez Klub RC Zamość kosztów przejazdu i dwutygodniowego obozu dla tych dzieci w Morągu, w sierpniu 2014 r. – w kwocie 1.000 zł;

 • zakup przez Kolegów Marka Wcisłę i Marka Michalaka, z ich prywatnych środków, oraz dostarczenie do Lwowa kompletnego zestawu podręczników do nauki języka polskiego w klasie II dla gimnazjum polskiego we Lwowie – w kwocie 1.800 zł;

 • wsparcie udziału dzieci z polskich szkół gimnazjalnych – przygotowywanych przez członków RC Gdynia, zwycięzców eliminacji krajowych – w finałowych zmaganiach w USA ogólnoświatowego konkursu pod nazwą „Odyseja umysłu” – w kwocie 500 zł;

 • pomoc dla mieszkańców Nepalu poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi organizowana z inicjatywy RC Kraków, wspólnie z pozostałymi klubami krakowskimi – w kwocie 1.000 zł.

Podsumowując, całkowity koszt pomocy udzielonej przez RC Kraków Wawel w kadencji 2014/15 wyniósł w środkach pieniężnych 10.300 zł, a łącznie z kosztami pokrytymi pośrednio – 24.300 zł.

Gdy mowa o pomocy należy także uwzględnić nasze wsparcie udzielane tradycyjnie Klubowi ROTARACT w Krakowie. W tym roku łączna kwota udzielonego im wsparcia wyniosła: 2.225 zł. Były to koszy udziału w 3 konferencjach oraz w spotkaniu z okazji przekazania służby. Należy widzieć to jednak w kontekście naszych obowiązków wobec Klubu ROTARACT wynikających z naszego patronatu oraz pomocy jaką Rotaractorzy świadczą przy organizowaniu przez Klub różnych spotkań i imprez. Szczególnie efektywną działalnością i profesjonalną współpracą z naszym klubem wykazali Prezydent Klubu ROTARACT kadencji 2014/15 Kol. Zuzanna Pamuła oraz Pastprezydent tego Klubu, a wówczas Gubernator Dystryktu Rotaractorskiego – Kol. Marcel Krzak. W trakcie minionej kadencji przygotowywano się finansowo oraz od strony formalnej do wspólnej realizacji przyszłego grantu z klubami zagranicznymi i polskimi. Miedzy innymi Zarząd kontynuował przyjacielskie kontakty z dwoma klubami niemieckimi: RC Idar-Oberstein i RC Hamburg Bergedorf. W tych ramach zaproszono członków Klubu z Idar-Oberstein do złożenia kolejnej wizyty w Krakowie w końcu września 2015 roku i przygotowano bogaty program tej wizyty. W przypadku współpracy z Niemcami, jak zwykle, nieoceniona jest aktywność Kol. Jana Dudka. Oprócz tego, przyjęto szczególnie gościnnie w Krakowie przedstawicieli kilku klubów zagranicznych, potencjalnych przyszłych partnerów w realizacji grantu, a mianowicie:

 • z RC Roma Tawere i RC Ancona z Włoch – 20 osób,

 • z RC Bretby w Anglii – 8 osób,

 • z RC Zeist z Holandii – 11 osób.

Dodatkowo, byliśmy klubem wiodącym pod względem organizacyjnym i współfinansującym przyjęcie w Krakowie 13 osobowej grupy Rotarian z Australii, uczestników wymiany rotariańskiej w ramach Friendship Exchange, co w przyszłości także może zaprocentować współpracą z klubami australijskimi.Ponadto, z myślą o wsparciu naszego przyszłego Global Grantu, zadeklarowaliśmy udział finansowy RC Kraków Wawel w kwocie 1000 USD w Global Grancie pod nazwą FitPark Rotary, zainicjowanym i realizowanym przez RC Grudziądz. Stosowne zobowiązanie RC Grudziądz uzyskał dla nas Kol. Marek Wcisło.Związki z klubem z Grudziądza znalazły także swój wyraz w przyjęciu przez RC Kraków Wawel roli jednego z dwóch sponsorów charteru nowego klubu RC Grudziądz Centrum. Zadeklarowaliśmy współfinansowanie zakupu łańcucha prezydenckiego dla tego klubu, przeznaczając na ten cel kwotę 500 zł.Drugim elementem związanym z akcją pomocową oraz przygotowaniami do zorganizowania w przyszłości Global Grantu były przedsięwzięcia służące pozyskaniu środków na te cele. Zarząd zainicjował akcje zbiórki środków na działalność charytatywną Klubu, w formie sprzedaży cegiełek przy okazji kulturalnych wydarzeń organizowanych dla członków Klubu i ich przyjaciół, w tym z innych klubów Rotary w Krakowie. W tej kadencji odbyły się trzy tego typu imprezy:

 1. wieczór rotariański w klubie PIECArt acoustic JAZZ club przy ul. Szewskiej 12 z udziałem zespołu “Bynajmniej Quartet”,
 2. koncert Aloszy Afdiejewa z towarzyszeniem Michała Półtoraka w Piwnicy pod Baranami,
 3. koncert światowej sławy wirtuoza skrzypiec Vadima Brodskiego z towarzyszeniem 10-cio osobowego zespołu muzyków włoskich Umbria Jazz Band, ponownie w klubie PIEC Art acoustic JAZZ club.

Niezależnie od relatywnie wysokich efektów finansowych powyższych przedsięwzięć, należy podkreślić ich aspekt integracyjny, nie tylko dla naszych członków i ich rodzin oraz przyjaciół. Z okazji XV-lecia klubu Rotary Kraków WANDA (15 lat wcześniej byliśmy sponsorami charteru) przedstawiciele RC Kraków Wawel uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych i balu charytatywnym. Prezydent przekazał na ręce Prezydenta Klubu – Jubilata Kol. Hanny Grabowskiej-Pałeckiej list gratulacyjny i rzeźbę w brązie – statuetkę pamiątkową, autorstwa prof. Jerzego Nowakowskiego – naszego Past Prezydenta Do serii wieczorów spędzonych poza siedzibą Klubu, o charakterze integracyjnym, należy jeszcze zaliczyć wspólne zwiedzanie przez członków Klubu i ich bliskich muzeum pod płytą Rynku Głównego w Krakowie, połączone z kolacją na terenie muzeum. Z inicjatywy Pani dr Krystyny Herzig, która wcześniej gościła w naszym Klubie, została nawiązana bliska, koleżeńska współpraca między krakowskimi klubami Rotary oraz Lions. Ważnym elementem działalności Klubu były spotkania ze specjalnymi gośćmi.

Na początku kadencji, w dniu 29 lipca 2014 r. gościliśmy nowego Gubernatora naszego  Dystryktu Kol. Alexieja Kozhenkina, który przedstawił zamierzenia rozpoczynającej się kadencji. Gubernator wraz z Past-Gubernatorem, członkiem Klubu Kraków-WAWEL, Kol.Januszem Potępą, wręczyli naszemu zasłużonemu Koledze Bogusławowi Kaczmarczykowi odznakę “Paul Harris Fellow W ramach spotkań klubowych RC Kraków Wawel 9. krotnie gościliśmy guestspeakerów. Byli to:

 • Przedstawiciel firmy dealerskiej RM Filipowicz, specjalista od samochodów z napędem elektrycznym i hybrydowym.

 • Pan Leszek Kuzaj – znany mistrz rajdowy, m.in. mistrz Polski w klasyfikacji generalnej w roku2002, 2004, 2005 i w 2006

 • Mgr Małgorzata Marcińska – V-ce Minister w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, poprzednio m.in. wieloletnia wiceprezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego.

 • Pan Ziyad – Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce;

 • Prof. dr hab. Marek Stankiewicz – dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris w Krakowie.

 • Zakonnik Ojciec Henryk Cisowski, kapucyn, dyrektor Fundacji “Dzieło pomocy św. Ojca Pio”; człowiek młody, otwarty, z wielką pasją i skutecznością realizujący ambitne plany pomocy bezdomnym i wykluczonym społecznie. W obiekcie tej fundacji przy ul. Smoleńsk 4 nasz Klub w roku 2014 wyposażył, za kwotę 41.000 zł, w sprzęt medyczny Przychodnię dla Osób Bezdomnych, Ubogich i Migrantów w Krakowie, prowadzoną przez Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, którego prezesem jest Pan prof. dr med. Zbigniew Chłap.

 • Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus – nauczyciel akademicki Politechniki Krakowskiej, doskonały znawca architektury obronnej, pasjonat historii Twierdzy Kraków, społecznik walczący od lat o zachowanie dziedzictwa historycznego Krakowa.

 • Dr Stanisław Dziedzic – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa, nauczyciel akademicki UJ, pisarz i publicysta.

 • Dr hab. prof. UP Janusz Majcherek – nauczyciel akademicki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, filozof i socjolog kultury, publicysta.

 • Dr hab. Wiesław Babik kierownik zespołu Ekologii Molekularnej i Behawioralnej w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. 

 • Kol. Janusz Pałka, członek naszego klubu – przedstawił swoje wrażenia ilustrowane zdjęciami z pobytu na Kubie i refleksje związane z aktualną sytuacją ekonomiczną w tym kraju.

Dla dopełnienia obrazu działalności członków RC Kraków Wawel w kadencji 2014/15 należy uwzględnić jeszcze dwie konferencje zorganizowane pod egidą naszego Klubu, a mianowicie:

 • Konferencję Dystryktu 2230 – duże przedsięwzięcie, świetnie zorganizowane przez Kol. Marka Wcisło,

 • Seminarium ICC (komitetów międzynarodowych w Dystrykcie) – zorganizowane przez Kol. Jana Wranę.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia wysiłek organizacyjny z tym związany był bardzo duży. Za podołanie tym wymaganiom i perfekcyjną organizację słowa uznania i podziękowania należą się Kol. Markowi Wcisło.

Nawiązując do kwestii aktywności i propagowaniu naszego Klubu, pragnę podziękować Kol. Jerzemu Nowakowskiemu za aktywność artystyczną na niwie rotariańskiej. Przede wszystkim należy wyeksponować fakt, że Kol. Jerzy Nowakowski jest autorem medali Polonus i Germanus, przyznawanych Polakom i Niemcom za “Służenie innym ponad własny interes”, a przede wszystkim szczególnie zaangażowanym w pomoc i budowanie dobrych relacji między tymi narodami. Uroczystości wręczania tych medali odbywają się corocznie z udziałem przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych, służby dyplomatycznej i wielu znanych osobistości życia politycznego i społecznego w Polsce i w Niemczech i oczywiście z obu stron – gubernatorów Dystryktów i prezydentów klubów Rotary.

Z wielką przykrością i żalem stwierdzamy, że w okresie minionej kadencji zmarło dwóch naszych byłych członków: Kol. Janusz Suszczyński oraz Kol. Zbigniew Skolicki. Zgodnie z wolą rodziny Kol. Janusza Suszczyńskiego, w trakcie Jego pogrzebu przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla wychowanków Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Miękini, nad którym patron objęliśmy wiele lat wcześniej właśnie z inicjatywy Kol. Janusza Suszczyńskiego. Akcja ta przyniosła w efekcie zaskakująco wysoką kwotę 6200 zł. Stanowiło to zwieńczenie, nie tylko symboliczne, wielu lat wysiłków podejmowanych przez Kol. Janusza Suszczyńskiego na rzecz dzieci i młodzieży z tej placówki.

Kadencja 2019/2020

W roku klubowym, tj. w okresie od dnia 1.lipca 2019 r. do dnia 30.czerwca 2020 r. Klub odbywał cotygodniowe spotkania we wtorki o godz. 1900 w salach hotelu Holliday Inn w Krakowie ul. Wielopole 4, wyjąwszy okres wakacyjny (lipiec, sierpień), w którym  spotkania odbywały się w cyklu dwutygodniowym. Życie społeczne i gospodarcze pod każdym względem w bieżącym roku zostało zakłócone przez pandemię koronawirusa. Byliśmy zmuszeni zawiesić zebrania klubowe od 16. marca do 1. czerwca 2020 r., przez co uszczerbku doznała m.in. działalność klubowa. Tym niemniej członkowie zarządu byli we wzajemnym kontakcie komunikując się telefonicznie w sprawach klubowych, reagując na potrzeby chwili, w szczególności Zarząd podjął uchwałę o zakupie wysokiej klasy sprzętu do tlenoterapii (aparatu tlenowego z pełnym oprzyrządowaniem) i przekazaniu go jednostce ochrony zdrowia (Szpital MSWiA w Krakowie) zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Stan Klubu przedstawiał się następująco:

 1. Klub Kraków Wawel w roku sprawozdawczym liczył 36 członków oraz 3 członków honorowych (L. Balcerowicz, K. Pałecki, J. Widacki); przybyło 4 członków, ubył 1 członek); pracami Klubu kierował Zarząd w składzie: przewodniczący Jerzy Koblański, zastępcy Romuald Loegler i Henryk Sobański, sekretarz Tadeusz Skarbek, skarbnik Krzysztof Boligłowa, członek ds. kontaktów zewnętrznych Marek Wcisło, członek ds. informacji klubowej Andrzej Sułkowski, członek Andrzej Tekieli i członek Ryszard Stanek, którzy pełnili funkcje bez wynagrodzeń; skład Zarządu został wpisany w sądowym rejestrze stowarzyszeń.
 2. Stosownie do zaleceń Gubernatorki Dystryktu w sprawie pracy klubowej na rok rotariański, czyli intensyfikowaniu więzi koleżeńskich, pozyskiwaniu (a właściwie odzyskiwaniu) i reaktywowaniu kolegów, Zarząd podjął zabiegi o reaktywację kolegów, którzy swego czasu zrezygnowali z członkostwa, w efekcie pozyskał 3 osoby, m.in. została zorganizowana imprezy towarzyskie, z udziałem członków rodzin oraz zaproszonych dzieci w Miękini (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Spokojna Przystań”) i z zagranicznej rotariańskiej wymiany młodzieży, na przykład tzw. Bal Prezydenta, wigilia klubowa, recital piosenkarki; nadto na cykliczne spotkania do Klubu byli zapraszani goście (dane w załączniku).
 3. Na specjalne podkreślenie zasługuje postawa kol. kol. Marka Wcisły, Janusza Potępy i Jana Wrany – m.in. jako członków Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego HOC (Światowej Konwencji Rotary International), którzy swoją usilną pracą i zabiegami wypromowali i doprowadzili do umieszczenia na liście miast dwóch kandydatów organizatorów w 2026 r. KRAKÓW (i druga znalazła się Manilia – stolica Filipin).
 4. Klub tradycyjnie angażował się w sprawowanie opieki nad dziećmi z Placówki z Miękini (czym od lat zajmuje się kol. M. Wcisło), a zwłaszcza przez dofinansowanie kosztów zimowiska (o wartości około 7.500 zł, (łącznie we współpracy z Jackiem Biskupskim), pokryciu kosztów kursów prawa jazdy (1.750 zł), wspólne wigilie, letni wypoczynek (fundowany w ośrodku wczasowym przez kol. R. Stanka, o wartości około 9.000 zł).
 5. Również Klub wspierał bieżącą działalność Rotaractu, poprzez finansowanie działalności Klubu, jak: opłacanie imprez, składek, szkoleń, itp.. Klub również brał udział w międzynarodowej wymianie młodzieży (2 osoby przyjęte i 2 osoby wysłane), pokrywając składki, opłaty za uczestnictwo, konferencje, kieszonkowe; łączne wydatki dla młodzieży wyniosły ok. 6.200,-zł, z ramienia Klubu wymianę organizował kol. Bartłomiej Kisielewski.
 6. Klub nie pozostał głuchy na potrzeby społeczne, w zakresie ochrony zdrowia, z własnych środków, zakupił zestaw aparatury do tlenoterapii o bardzo wysokiej wydajności (model AIRVO2SET), z oprzyrządowaniem, dla Szpitala MSWiA w Krakowie, o wartości 23.605,88 zł , który został już dostarczony beneficjentowi.
 7. W roku Klubowym 2019/2020, na zaproszenie Zarządu, jako goście, wystąpili i przedstawili:

  1) prof. dr Michał Chorośnicki – nowy wymiar terroryzmu niektóre zagadnienia i problematykę terroryzmu światowego,

  2) prof. dr Marian Grzybowski prof. UJ dr hab. Grzegorz Kuca – o współczesnych parlamentarnych systemach wyborczych,

  3) prof. UJ dr hab. Jarosław Flis – wybrane aspekty socjologii politycznej (partyjnej),

  4) spotkanie z kandydatami do Senatu Bogdan Klich i do Sejmu Aleksander Miszalski – spotkanie przedwyborcze,

  5) sędzia SO Dariusz Mazur i SSO Jarosław Benedyt (Stowarzyszenie Sędziów THEMIS)– informacje o dokonywanych zmianach prawnych w organizacji i funkcjonowaniu sądownictwa (2 spotkania),

  6) Andrzej Bachleda-Curuś – impresje na temat wyczynowego uprawiania sportu narciarskiego i zawodowstwa w sporcie,

  7) dr inż. Jacek Biskupski – o perspektywach i zaletach energetyki odnawialnej i energetyki konwencjonalnej,

  8) prof. dr Marian Grzybowski – o miejscu Senatu w strukturach organów władzy,

  9) diakonisa Wiktoria Matloch – niektóre zagadnienia funkcjonowania kościoła ewangelicko-augsburskiego, w tym też parafii w Krakowie,

  10) kol. dr Wojciech Dudek – zagadnienia funkcjonowania szpitala na przykładzie Szpitala Powiatowego w Myślenicach,

  11) ks. Jarosław Antosiuk proboszcz parafii Prawosławnej w Krakowie  – o życiu parafii,

  12) prof. UJ dr hab. Andrzej Kulig – Wiceprezydent Krakowa o problemach społecznych miasta,

  13) kol. Marek Wcisło – o pracach nad organizacją Światowej Konwencji Rotary w Krakowie,

  14) kol. Małgorzata Wojtas – Gubernator Dystryktu,

  15) Agata Ślazyk (z udziałem kol. Marka Michalaka)– recital piosenkarki (dla członków i osób towarzyszących),

  16) kol. Andrzej Hrabiec – informacje o współczesnym życiu literackim Krakowa i wieczór poetycki autora,

  17) prof. dr Jacek Majchrowski – konwersacja: temat dowolny z życia Krakowa (pytania i odpowiedzi).

  Członkowie Klubu (z osobami towarzyszącymi) mieli możliwość wysłuchania recitalu w wykonaniu Szymona Nehringa laureata Konkursu Szopenowskiego (na zaproszenie Klubu Kraków).

  Aktywna działalność klubowa (wyjąwszy cykliczne posiedzenia Zarządu) została zawieszona od 16.marca 2020r. do 2.czerwca 2020r., z tego względu nie udało się domknąć niektóre cykle wykładów zapraszanych gości.

LOGO rotary