g

HISTORIA NASZEGO KLUBU

Historia Klubu ROTARY WAWEL

Z inspiracji rotarianina Mariana Binkowskiego, krakowskiego fotografa i członka klubu RC Warszawa Centrum oraz krakowskiego architekta Jana Wrany i także krakowskiego przedsiębiorcy Zbigniewa Engela powstaje idea stworzenia drugiego klubu Rotary w Krakowie. W kolejnych miesiącach dołączają do nich następni koledzy i pod koniec roku tworzy się grupa inicjatywna zdecydowana spełnić warunki narzucane przez Rotary International i doprowadzić do czarteru Klubu. Do grupy dołączają metalurg – Andrzej Adamski, menedżer – Billy Mays, handlowiec – Kazimierz Stec, fotografik – Krzysztof Niesporek, przedsiębiorca – Janusz Potępa, wydawca – Zbigniew Suszczyński i prawnik – Jacek Wojtyna. Grupa zaczyna spotykać się regularnie, w każdy wtorek w Restauracji Hawełka.

W co tygodniowych spotkaniach uczestniczyło już 20 osób, którym spodobała się rotariańska idea służenia innym i postanowili realizować ją na co dzień. Zapadły decyzje o wyborze dla klubu nazwy „Wawel”, zgłoszeniu go do rejestracji w Rotary International oraz o wyborze daty czarteru. W dniu 05.06.1997 r. Klub Rotary Kraków-Wawel zostaje wpisany na listę Rotary International. 21.06.1997 r. Odbywa się uroczysty czarter Klubu zorganizowany w Filharmonii Krakowskiej. Wśród zaproszonych gości obecny ojciec duchowy odrodzonego ruchu rotarianskeigo w Polsce, Austarlijczyk Jack C. Ollson, który dla swoich przyjaciół rotarian z Krakowa przywozi kamień z góry Strzeleckiego oraz Gunnar Fjellander ze Szwecji, Presidental Extension Administartor for Poland, reprezentujący RI oraz dystrykt 2390, w którym, w przeddzień utworzenia nowego dystryktu, znajduje się Polska. Oprócz nich przyjechał przedstawiciel klubu sponsorującego z Rochester Hills, MI, USA, Ross Lindsay, który w darze dla klubu przywiózł dzwon rotariański. Drugi klub sponsorujący, RC Kraków, przekazał prezydentowi Klubu Kraków-Wawel Janowi Wranie łańcuch, insygnia władzy rotariańskiej, a gość z Niemiec, Richard Pyritz, wielki orędownik zbliżenia rotarian z Polski i Niemiec przywiózł zaproszenie do odwiedzenia swojego klubu w Ratzeburgu. Uroczystości czarterowe zakończył I Bal Rotariański w sali Warszawa Kopalni Soli w Wieliczce. Roraty Club Wawel jest ostatnim klubem wyczarterowanym w strukturach dystryktu 2390, gdyż zaledwie w tydzień później w Rotary International zostaje wydzielony nowy, polski dystrykt 2230, którego pierwszym gubernatorem zostaje wybrany Bohdan Kurowski z RC Olsztyn.  Klub Kraków Wawel rozpoczyna pierwszy rok swojej działalności pod przewodnictwem prezydenta Jana Wrany ukierunkowując swoją działalność charytatywną na pomoc krakowskim szpitalom, ośrodkom opieki i szkołom poprzez wyposażenie ich w sprzęt niezbędny do wydajnego funkcjonowania. Drugim kierunkiem działania jest indywidualna pomoc dzieciom i młodzieży zarówno w leczeniu jak i w rozwoju i zdobywaniu wiedzy. Na miejsce co wtorkowych spotkań wybrana zostaje Restauracja Wierzynek przy Rynku Głównym. We wrześniu 1997 roku Klubu rozpoczyna intensywna działalność pomagając powodzianom z zalanych terenów województwa tarnowskiego. Zostają nawiązanie kontakty z rotarianami z Niemiec, a członkowie Klubu udają się z pierwszą wizyta do Ratzeburga. R.Banszewski, J.Dudek, R.Loegler, J.Nowakowski, M.Wcisło i J.Wrana uczestniczą w 1-szym Polsko-Niemieckim Bilateralnym Spotkaniu Rotariańskim.  Końcem roku następuje przekazanie daru z Fundacji z Holandii dla rodziców ciężko chorego dziecka oraz wspomożenie innej rodziny wychowującej dziecko z porażeniem mózgowym poprzez zakup żywności na Święta.

Na początku roku Klub organizuje I Charytatywny Bal Karnawałowy w nowo otwartej Piwnicy CK Browar. Dochód z balu przeznaczony jest na cele charytatywne w postaci dofinansowania Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 131 im. Św. Mikołaja w Krakowie przy ul Lubomirskiego. W lutym ego roku rozpoczynają działalność klubowe komisje polsko-holenderska i polsko- niemiecka. W marcu Klub wizytuje pierwszy gubernator dystryktu 2230 – Bohdan Kurowski. Miesiąc później następuje oficjalne przekazanie 6000 zł uzyskanych z Balu Rotariańskiego dla Szkoły podstawowej nr 131 im. Św. Mikołaja w Krakowie. W mauju 1998 roku w Krakowie przebywa grupa 5-ciu Anglików z dystryktu 1120 (Kent & East Essex) w ramach wymiany GSE reprezentujących sektor bankowy. Po wizycie w klubie kolegi rotarianina z Konga nawiązanie kontaktów z rotarianami w Demokratycznej Republice Konga co owocuje wizytą kolegi Janusza Tatomira w Kinszasie. W czerwcu odbywa się I Piknik Rotariański naszego Klubu zorganizowany w Dworku Białoprądnickim. W czasie pikniku odbyła się loteria fantowa, z której dochód przeznaczono na dofinansowanie zakupu noża chirurgicznego. Staraniem naszego kolegi Gabriela Misiaka, podczas prezentacji nowego modelu BMW 320 odbyła się aukcja dzieł sztuki. Dochód z niej przeznaczono również na dofinansowanie zakupu noża chirurgicznego dla Instytutu Onkologii w Krakowie. W nowy rok rotariański 1998/99 wkraczamy po raz drugi pod kierownictwem kolegi Jana Wrany. W lipcu w ramach wymiany GSE do Krakowa przyjeżdża grupa 5 Amerykanów z dystryktu 5950 (Minesota). Tym razem uczestnicy reprezentują szkolnictwo. Jesienią tegoż roku do Polski przyjeżdża Amerykański student R.Algeo, który w ramach wymiany młodzieżowej rozpoczyna roczne studia na UJ. Opiekę i utrzymanie przez cały ten czas zapewnia mu kolega Janusz Tatomir. W ramach działalności charytatywnej roztaczamy opiekę na Ośrodkiem Szkolno-Terapeutycznym dla Dzieci Autystycznych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Podgórze w Krakowie.

Z początkiem roku wizytę w klubie składa gubernator Alojzy Leszek Gzella. W marcu w ramach działalności charytatywnej roztaczamy opiekę nad Ilonką Horowską, która urodziła się z jedna nóżką krótszą i której rodzice walczyli o zebranie środków na wyjazd dziewczynki na operację do USA. Dzięki pomocy niemieckich klubów z Idar-Oberstein i Hamburg-Bergedorf pozyskujemy kwotę 3649 zł, za którą zakupujemy kamerę cyfrową Sony DCR TR 7000 i przekazujemy, jako pierwszy dar, dla Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego dla Dzieci Autystycznych przy ul. Wysłouchów. W nowy rok rotariański 1999/2000 wkraczamy pod kierownictwem kolegi Mariana Binkowskiego. Na miejsce wtorkowych spotkań zostaje wybrana Restauracja „Na Wawelu”. Dzięki współpracy z holenderską Fundacją „De Westhoek Helpt Polen” uzyskujemy na cele charytatywne kwotę 7800 zł. Połowę z niej przekazujemy dla Ośrodka Szkolno-Terapeutycznego dla Dzieci Autystycznych w Krakowie. Za drugą połowę kwoty pozyskanej z Fundacji „De Westhoek Helpt Polen” zakupujemy bilety lotnicze dla Ilonki Horowskiej i jej matki na przelot do USA, gdzie w Shrine’s Hospital w Tempra na Florydzie miała się odbyć operacja przedłużenia nóżki Ilonki. Dofinansowujemy studia zagraniczne Marcina Cieńskiego z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W grudniu wraz z kolegami z klubu Idar-Oberstein z Niemiec przystępujemy do realizacji pierwszego matching grant’u jakim jest „Zakup inkubatorów i szczepionek przeciwko neuro-infekcjom dla Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie” o wartości 80 tys. zł.

W nowy rok rotariański 2001/02 wkraczamy pod kierownictwem kolegi Jana Widackiego. Od tego roku kolejnym miejscem spotkań jest Hotel Holiday Inn. Rozpoczynamy realizację trzeciego Matching Grant’u z pomocą klubu Habmurg-Bergedorf i klubu Gien z Francji. Planujemy zakupienie dla I kliniki Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego urządzenia do programowania i kontroli rozruszników serca.

Decyzją Zarządu Klubu nadano prof. Leszkowi Balcerowiczowi tytuł Honorowego Członka Klubu RC Kraków-Wawel. Uroczystość, podczas której Prezydent RC dokonał wręczenia dyplomu, odbyła się w salach Banku PKO S.A. przy ul. Szpitalnej. Kolega Janusz Tatomir, jako pierwszy członek klubu został uhonorowany medalem Paul Harris Fellow. W tym czasie Janusz Tatomir pełnił funkcję członka dystryktalnego podkomitetu Annual Giving. Wizytę w klubie składają Frantz Vockler i kol. Henk z partnerskiego klubu Hamburg-Bergedorf, który przyjechał na uroczystość wręczenia I Klinice Kardiologii UJ urządzenia do programowania rozruszników serca ERA 300 o wartości 10 tys. USD. Dzięki staraniom Richarda Pyritza w Karkowie odbywa się spotkanie młodzieży Niemiec, Ukrainy i Polski pod hasłem „Młodzież przeciwko ksenofobii”. Grupa gimnazjalistów z Ernst-Barlach-Gymnasium z Schonberga wraz z rówieśnikami z gimnazjum ze Lwowa oraz a gimnazjum Ojców Pijarów odbywa wspólne spotkania oraz wspólne wycieczki integracyjne do Oświęcimia, Kopalni Soli w Wieliczce i na terenie Krakowa. W czerwcu Klub wizytuje gubernator dystryktu 2230 Andrzej Ludek. W tym samym miesiącu odbywa się konwencja Rotariańska w Barcelonie, w której bierze udział kolega Janusz Potępa i w imieniu Prezydenta Jana Widackiego odbiera nagrodę dla RC Kraków-Wawel w kategorii klubów do 50 członków, który osiągnął najwyższy współczynnik przyrostu liczby członków w roku 2001/02 wśród klubów w swojej strefie. W nowy rok rotariański 2002/03 wkraczamy pod wodzą kolegi Marka Wcisło. Gościem klubu jest Józef Lassota, prezydent Krakowa w latach 1992-98.. Na kolejne spotkania klubowe zostają zaproszeni kandydaci starający się o fotel prezydenta miasta Krakowa a w tym przyszły elekt prof. Jacek Majchrowski. Jesienią, powódź zalewa tereny Niemiec i tym z pomocą spieszymy my. Na ręce kolegów rotarian z RC Ratzeburg przekazujemy 1000 EUR. Dzięki wsparciu ze strony Fundacji Dragana Sotirovicza i klubu z Beausoleil z Francji, za kwotę 1650 Euro zakupiliśmy wyposażenie dla Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego dla Dzieci Autystycznych w Krakowie przy ul. Szopkarzy 6. Jest to już kolejny dar dla Ośrodka, którym opiekujemy się od kilku lat. 03.12.2002r. Klub odwiedza gubernator dystryktu 2230 Pavlo Kaszkadamov.

Zdecydowaną większością głosów rotarian z dystryktu 2230 Gubernatorem Nominatem na kadencję 2004/2005 zostaje kolega Jan Wrana. Po raz kolejny zostają również wybrani do władz dystryktu koledzy Jan Dudek (komisja polsko-niemiecka) i Janusz Tatomir (skarbnik dystryktu i członek podkomitetu Annual Giving). Decyzja członków klubu odznakę Paul Harris Fellow otrzymuje kol. Jan Dudek. W marcu wspólnie z klubem partnerskim Bordeaux-Quest z Francji rozpoczynamy realizację Matching Grant’u związanego z zakupem laparoskopu dla Szpitala im. Narutowicza. Gościem klubu jest marszałek Sejmiku Małopolskiego Janusz Sepioł. Miesiąc później startuje kolejny Matching Grant z klubem Hamburg-Brgedorf tym razem dla Poradni Rehabilitacji I Kliniki Kardiologii Collegium Medicum UJ. Planujemy zakupienie dla nich sprzętu rehabilitacyjnego. W czerwcu decyzją Gubernatora dystryktu 2230, Pavlo Kaszkadamova, gubernator elekt Jan Wrana został uhonorowany odznaką Paul Harris Fellow podczas uroczystości 10- lecia klubu RC Lwów. W nowy rok rotariański 2003/04 wkraczamy pod wodzą kolegi Janusza Tatomira. Gościem klubu jest Jerzy Salwa, prezydent m. Krakowa w latach 1982-1990. Również w sierpniu wizytę w klubie składa gubernator dystryktu 2230 Jerzy Karasiński. We wrześniu gościem klubu jest aktorka Anna Dymna, która zapoznaje nas z działaniem swojej fundacji „Pomimo wszystko”. Decyzją klubu odznakami Paul Harris Fellow zostają odznaczeni koledzy Roman Banaszewski i PP Marek Wcisło . Oznacza to, że liczba członków klubu posiadających to zaszczytne wyróżnienie wzrosła do 50. W listopadzie odbywa się kolejna uroczystość w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przekazujemy sprzęt rehabilitacyjny o wartosci 50 tys. zł zakupiony z grantu realizowanego wspólnie z kolegami z klubu Hamburg-Begedorf. Delegacja klubu w składzie J.Biskupski, K.Boligłowa, J.Dudek, Z.Lalowicz, J.Suszczyński, W.Szultk, M.Wcisło, i J.Wrana wyjeżdża na uroczystości związane z obchodami 40-lecia kluby RC Hamburg-Bergedorf. W czasie spotkania następuje podpisanie pierwszego w historii naszego klubu porozumienia partnerskiego z klubem RC Hamburg-Bergedorf. 1

Na początku roku następuje przekazanie daru dla Szpitala im. Narutowicza w Krakowie, którym jest laparoskop o wartości 140 tys. zł. Jest to drugie tego typu urządzenie w Krakowie i będzie wykorzystywane na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Gościem klubu jest Konsul Generalny USA w Krakowie, który omówił stosunki polsko-amerykańskie w świetle historycznym a także wojny w Iranie. 26-27.03.04r. W trakcie konferencji PETS, która odbyła się w Lublinie, Gubernator Elekt Jan Wrana powołał do działań w komitetach dystryktu następujących kolegów z klubu: Johna Blizzarda (ICC Poland-England), Jana Dudka (ICC Poland-Germany), Mariana Nogę (DICO & Electronic Media), Krzysztofa Pałeckiego i Tadeusza Skarbka (District Conference), Janusza Potepę (Annual Giving), Zbigniew Suszczyński (ICC Poland-USA), Janusza Tatomira (Finance) oraz Marka Wcisło (Public Relations & Assistant Governors). W maju odbywają się uroczystości związane obchodami z 70-lecia ruchu Rotary w Krakowie.

Prezydentem klubu w kadencji 2005-06 był Janusz Suszczyński.

W trakcie kadencji podpisano list intencyjny o podjęciu przez Klub działań wspomagających działalność ośrodka opiekuńczo wychowawczego w Miękini. Współpraca z tym ośrodkiem trwa do dnia dzisiejszego.

Siedzibą klubu został Hotel Holiday Inn przy ul. Wielopole, wykonano tablicę klubową przy wejściu do hotelu.

Klub aktywnie uczestniczył w obchodach 75 lecia Klubu Kraków

Odbyliśmy 49 spotkań. Zaproszeni goście  (między innymi fizycy i dziennikarze ) wygłosili 21 referatów, a również koledzy opowiedzieli o swoich pasjach i zainteresowaniach: np. H. Sobański – zaopatrzenie lecznictwa, B. Kaczmarczyk – golf, P. Zalasiński – polo, K. Pałecki przedstawił filozofię buddyjską w dwu prelekcjach.

Został zrealizowany grant na 35 000 USD, głównie z wkładu RC Troon (Ayr, Szkocja) w wysokości 33 000USD, wkład RC Kraków Wawel wyniósł 2 000 USD. Zakupiono za pośrednictwem Wheechair Foundation 280 wózków inwalidzkich. Wózki w kolorze ferrari z emblematami RI zostały rozprowadzone do szpitali, ośrodków opieki i osób prywatnych w Krakowie i regionie.

Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski odznaczył Zdzisława Lalowicza (naszego Prezydenta) medalem Honoris Gratia za działania na rzecz niepełnosprawnych .

Gościliśmy 4 grupy brytyjskich Rotarian ( RC Somer Valley, Troon, Hastings, Carlton) ogółem ponad 100 osób. Odwiedziliśmy RC Carlton w Nottingham i przy tej okazji spotkaliśmy szeryfa Sherwood.

Koledzy Jerzy Koblański i Marek Michalak zostali uhonorowani odznaką Paul Harris Fellows.

W kadencji 2010 – 2011 Prezydentem Klubu był Wacław Obłoza. Klub kontynuował opiekę nad dziećmi z Ośrodka wychowawczego w Miękini k/Krzeszowic. Zorganizowaliśmy tradycyjny wyjazd na narty w okresie ferii, wspieraliśmy radość Swiąt Bożego Narodzenia wspólnym kolędowaniem i prezentami pod choinkę. W dzień dziecka sfinansowaliśmy wyjazd Dzieci do parku rozrywki w Chorzowie. Wielkim gestem ze strony naszego kolegi Ryszarda Stanka – było przyjęcie dzieci z Miękini na pobyt wakacyjny w ośrodku wypoczynkowym w Zawoji. Zrealizowano trzy granty. Pierwszy, zrealizowany razem z klubami niemieckim, dotyczył zakupu specjalistycznego urządzenia umożliwiającego operację serca u dzieci poniżej 10 roku życia. Benificjentem tego urządzenia była I Klinika Kardiologii w Krakowie. Drugi grant zrealizowany był wspólnie z klubami niemieckimi i klubem Rotary z Oświęcimia dotyczył zakupu specjalistycznej sanitarki dla miejscowego hospicjum, natomiast trzeci zrealizowano razem z klubami francuskimi i klubami krakowskimi. Benificjentem był szpital w Miechowie, który został wyposażony w specjalistyczne łóżka i inkubatory. Staraniem własnym i zaangażowaniem wszystkich członków Klubu zorganizowaliśmy w marcu 2011 roku koncert charytatywny na ponad 500 osób z którego dochód  przeznaczyliśmy dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie. Pozyskane w ten sposób środki oraz wsparcie finansowe z zaprzyjaźnionego z nami Klubu Rotary z Idar-Oberstein, pozwoliły nam sfinansować adaptację pomieszczenia i wyposażenie gabinetu specjalistycznego, wykorzystywanego do nauki poruszania się dzieci niewidzących w przestrzeni. Wsparliśmy również szkołę dla dzieci z biednych rodzin i sierot w dalekiej Tanzanii. Sfinansowaliśmy zakup ławek szkolnych w szkole prowadzonej przez fundację założoną przez matkę naszego kolegi klubowego, którą losy II wojny światowej zesłały na jakiś czas do Tanzanii. W trakcie kadencji zorganizowano szereg spotkań, m.in. z Przewodniczącym Sejmiku Małopolski, dyrektorem NBP, szefem krakowskiego oddziału IPN, wybitnymi lekarzami. Gościliśmy rotarian z Hamburg – Bergedorf oraz  z zaprzyjaźnionego klubu z Idar – Oberstein. Wspierano rozliczne inicjatywy Rotaractu który działa pod patronatem naszego klubu. W trakcie kadencji klub powiększył się o 3 nowych członków.

Prezydentem Klubu w kadencji 2011/2012 był Zbigniew Leyko.

W tym okresie kontynuowano pomoc dla dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Miękini. W ramach współpracy międzyklubowej RC Kraków Wawel uczestniczył w realizacji Matching Grantu obejmującego zakup specjalistycznego pojazdu transportowego wraz z wyposażeniem dla hospicjum w Oświęcimiu. Naszymi partnerami w tym projekcie był klub RC Oświęcim oraz klub niemiecki RC Ratzeburg-Alte Salzstrasse (z dystryktu 1940). Udział finansowy naszego klubu wyniósł 500 Euro. Rok 2011 był pierwszym rokiem funkcjonowania Stowarzyszenia w ramach nowego okresu roku klubowego, co – z uwagi na okres przejściowy – wymagało określonych zabiegów formalnych w związku z przejściem z rozliczania się za okres roku kalendarzowego do nowego okresu rozliczeniowego, trwającego od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Prezydentem Klubu w kadencji 2011/2012 był Marek Michalak. W roku 2012 w dniach 14 – 16.09.2012 roku obchodziliśmy uroczyście Jubileusz XV-lecia (informacja poniżej). W trakcie uroczystości mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć między innymi koordynatora strefy Pera Hylandera, Gubernatora naszego Dystryktu Kol. Lesława Morawskiego, trzech byłych gubernatorów dystryktu i – co oczywiste – gubernatora elekta, naszego Kol. Janusza Potępę. Koledzy Hylander i Morawski uroczyście wręczyli 2 naszym Kolegom Krzysztofowi  Boligłowie i Wacławowi Obłozie odznakę Paula Harrisa. Z inicjatywy naszego Klubu została także przyznana i wręczona odznaka Paula Harrisa z szafirami członkowi zaprzyjaźnionego z naszym klubem klubu RC Idar Oberstein z Niemiec, wielkiemu przyjacielowi Polski i Polaków, Koledze Günterowi Kaiserowi, wielce zasłużonemu dla współpracy polsko-niemieckiej na wielu polach. Wśród licznych gości było wielu przedstawicieli władz rotariańskich z dystryktu i klubów z całej Polski.

W dniach 26 – 28.10.2012 roku liczna reprezentacja naszego Klubu wzięła udział w Jubileuszu 50.lecia Klubu Rotary z Niemiec w Idar-Oberstein. Bardzo owocna współpraca z tym klubem trwa nieprzerwanie od kilkunastu lat, głównie dzięki Kol. Janowi Dudkowi. Wielkie uznanie wzbudził w Niemczech prezent przekazany kolegom z Idar-Oberstein z okazji ich jubileuszu – piękna rzeźba wykonana z tej okazji przez Kol. Jerzego Nowakowskiego.

Z kolei, efektem naszej współpracy z RC Hamburg Bergedorf było jednorazowe stypendium w wysokości 1000 euro dla niepełnosprawnej absolwentki wydziału Informatyki AGH, mające umożliwić jej podjęcie studiów doktoranckich.

Tradycyjnie, już dziewiąty rok, pomagaliśmy dzieciom z dawnego Domu Dziecka, obecnie z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Spokojna Przystań w Miękini. W naszym imieniu bezpośrednio działali bardzo aktywnie na tym polu Koledzy Janusz Suszczyński i Marek Wcisło. Również i w tym roku rotariańskim sfinansowaliśmy wychowankom tego domu uzupełnienie sprzętu i strojów narciarskich oraz udział w zimowisku w Białce Tatrzańskiej, do czego walnie przyczynił się Kol. Jacek Biskupski oraz obóz letni w Zawoji – to z kolei dzięki ofiarności Kol. Ryszarda Stanka.

Pełniąc rolę klubu patronackiego, jak co roku wspieraliśmy działalność Klubu Rotarakt w Krakowie. Między innymi Kol. Janusz Pałka zapewnił młodszym Koleżankom i Kolegom miejsce spotkań przy ul. Kościuszki.

Począwszy od grudnia 2012 roku, aktywnie wspieraliśmy działania zmierzające do utworzenia Federacji Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International, stając się ostatecznie jednym z jej założycieli.

Od marca 2013 roku przygotowywaliśmy międzynarodowy projekt, tzw. Matching Grant obejmujący wyposażenie nowej przychodni w Krakowie dla ludzi skrajnie ubogich, nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego, w tym bezdomnych i uchodźców, prowadzonej przez Stowarzyszenie Lekarze Nadziei pod kierownictwem Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Chłapa. Grant, został ostatecznie zaakceptowany przez Komitet Rotary Fundation w Evanston, w USA, w czerwcu 2013 r. Uzyskaliśmy w jego ramach możliwość sfinansowania zakupów sprzętu i wyposażenia przychodni za łączną kwotę 13 tys. dolarów, pochodzącą z wkładów RC Kraków-Wawel, klubu niemieckiego RC Hamburg-Bergedorf, dwóch klubów francuskich RC Avesnes-Sur-Helpe i RC Maubeuge oraz z dofinansowania przyznanego z dystryktalnych środków Rotary Foundation (District Designated Funds – DDF) i z globalnego funduszu Rotary Foundation w USA. Realizacja zadań Matching Grantu przypadła już na kolejną kadencję, w której naszym Klubem kierował Kol. Jerzy Nowakowski.

15 września 2012 roku Klub Rotary Kraków-Wawel obchodził 15-lecie czarteru. Obchody jubileuszu szczęśliwie zbiegły się z Seminarium Rotary Foundation odbywającym się w Krakowie. Częściowo dzięki temu w uroczystościach jubileuszowych udział wzięła bardzo liczna grupa członków klubów z całej Polski oraz tak szacowni goście jak Gubernator Dystryktu Lesław Morawski, Past Gubernatorowie, Jerzy Korczyński, Piotr Wygnańczuk, Myroslav Gavryliv, Przewodniczący Komitetów Cristiano Pinzauti i Jacek Telenga czy oficerowie Marek Lipiński i Mykola Steblyanko. Nie sposób nie wymienić także Past Gubernatora 2 kadencji Jana Wranę i Gubernatora Elekta Janusza Potępę – jednocześnie członków RC Kraków-Wawel. Gościem szczególnym był  Per Hylander z Danii – Koordynator Strefy 16 Rotary International. Z zagranicy specjalnie przyjechały delegacje zaprzyjaźnionych klubów niemieckich: 7. osobowa z RC Idar-Oberstein i 2. osobowa z RC Hamburg Bergedorf.

Główne uroczystości zostały poprzedzone piątkową kolacją w Restauracji „Pod Gruszką”, po której goście wysłuchali koncertu w wykonaniu Boba Jazz Band.

W trakcie galowego wieczoru jubileuszowego w Operze Krakowskiej, po podsumowaniu działalności klubu w okresie minionych 15 lat i licznych życzeniach, Gubernator L. Morawski wraz z P. Hylanderem wręczyli 3 odznaki PHF: inicjatorowi współpracy z RC Idar-Oberstein, i wielkiemu przyjacielowi Polski i Polaków, Kol. Günterowi Kaiserowi (PHF z szafirami) oraz Past Prezydentom RC Kraków-Wawel – Krzysztofowi Boligłowie i Wacławowi Obłozie. Na zakończenie sesji jubileuszowej Per Hylander wygłosił bardzo interesujący wykład na temat przyszłości ruchu rotariańskiego i działaniach, które winny być podjęte przez kluby i ich członków dla umocnienia i dalszego rozwoju Rotary.

          Zwieńczeniem obchodów jubileuszowych był koncert w sali kameralnej Opery Krakowskiej z udziałem m.in. Jacka Wójcickiego, a następnie bankiet z towarzyszeniem orkiestry Jazz Band Ball Orchestra z solistką Joyce Lyle z USA oraz puzonistą i menedżerem zespołu Markiem Michalakiem – obecnym prezydentem (!) RC Kraków-Wawel. O zadowoleniu gości świadczą zasłyszane w kuluarach rozmowy o już planowanych za 5 lat wizytach w Krakowie z okazji kolejnej – 20 rocznicy czarteru RC Kraków-Wawel. 

W okresie tej kadencji klubem kierował prezydent Andrzej Sułkowski. Działalność Klubu w tym okresie obejmowała zasadniczo działania zmierzające do realizacji celów statutowych, prowadzone również w poprzednich kadencjach. Niezależnie, z uwagi na istotne zmiany, jakie miały miejsce w otoczeniu prawnym, zarówno w prawie powszechnie obowiązującym w Polsce jak i w zakresie prawa rotariańskiego, w tym na szczeblu centralnym RI i dystryktalnym, konieczne stało się przygotowanie i przeprowadzenie zmian przepisów prawa wewnętrznego Klubu, tj. Statutu i Regulaminu.

W związku z powyższym, Zarząd – przy szczególnej aktywności prezydenta oraz Kol. W. Dadaka przy współpracy z Kolegami prawnikami, wymieniając alfabetycznie: J. Koblańskim, K. Pałeckim i S. Wolickim opracował projekt nowego Statutu. W dniu 21.10.2014 r Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Klubu – po uwzględnieniu nielicznych zmian zgłoszonych w trakcie tego posiedzenia – przyjęło jednogłośnie ten dokument. Statut w uchwalonej formie został przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie decyzją nr KR.XI NS-REJ.KRS/028955/14/114 z dnia 20.01.2015 roku przyjęty bez uwag i zastrzeżeń oraz wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po zatwierdzeniu Statutu Zarząd przystąpił do opracowania nowego Regulaminu Klubu, Ostateczna wersja Regulaminu została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 07.07.2015 r.

Z działań formalno-organizacyjnych do sukcesów Zarządu kończącego obecnie kadencję należy zaliczyć utworzenie, zagospodarowanie i utrzymywanie w stanie aktualnym strony internetowej naszego Klubu. Główna w tym zasługa, a przede wszystkim praca, Kol. Władysława Dadaka, oficera do spraw komunikacji internetowej (CICO).

Działalność tzw. pomocowa Klubu obejmowała przede wszystkim, tradycyjnie od 10 lat, wsparcie finansowe i organizacyjne dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Spokojna Przystań” w Miękini. Jak w latach poprzednich objęła ona:

 • pokrycie kosztów obozu zimowego w Białce Tatrzańskiej – w kwocie 3000 zł, z dodatkowym pokryciem kosztów wyciągów przez naszego byłego kolegę Jacka Biskupskiego, o wartości ok. 6000 zł oraz dodatkowo pomoc materialną w formie sprzętu narciarskiego i strojów narciarskich – ofiarowanych przez członków Klubu;

 • organizację i bezpłatny pobyt (z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem) w ramach10-cio dniowego obozu letniego w Ośrodku Zawojanka w Zawoi wychowanków Placówki wraz z opiekunami, zapewnione przez naszego Kol. Ryszarda Stanka – właściciela obiektu – koszty własne w kwocie ok. 8.000 zł

 • sfinansowanie przyjęcia wigilijnego dla wychowanków i opiekunów w siedzibie Placów w Miękini – w kwocie 1.700 zł;

 • szczepienia przeciwko grypie dla wychowanków i dofinansowanie zakupu notebooka dla studentki – podopiecznej Placówki w Miękini – w kwocie 700 zł;

 • darowizna z okazji Dnia Dziecka na pokrycie kosztów transportu do Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (w okresie poprzedniej kadencji) – w kwocie 300 zł;

 • pokrycie kosztów udziału wychowanków Placówki i ich opiekunów w uroczystej kolacji wigilijnej rotarian krakowskich w grudniu 2015 r. w Hotelu „Galaxy” – w kwocie 900 zł.

Główny ciężar organizacyjny związany z pomocą dla ww. placówki wziął na siebie Kol. Marek Wcisło.

Inne rodzaje pomocy świadczonej przez RC Kraków Wawel w okresie minionej kadencji objęły:

 • zakup 30 kocy za kwotę 1.199,25 zł dla uchodźców z Syrii przebywającym w obozach na terenie Kurdystanu w Turcji, i przekazanie im, w porozumieniu z Panem Ziyadem Raoofem Pełnomocnikiem Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce;

 • pomoc dzieciom z Ukrainy, których przynajmniej jedno z rodziców zginęło lub doznało poważnych obrażeń na Majdanie w Kijowie, poprzez dofinansowanie organizowanego przez Klub RC Zamość kosztów przejazdu i dwutygodniowego obozu dla tych dzieci w Morągu, w sierpniu 2014 r. – w kwocie 1.000 zł;

 • zakup przez Kolegów Marka Wcisłę i Marka Michalaka, z ich prywatnych środków, oraz dostarczenie do Lwowa kompletnego zestawu podręczników do nauki języka polskiego w klasie II dla gimnazjum polskiego we Lwowie – w kwocie 1.800 zł;

 • wsparcie udziału dzieci z polskich szkół gimnazjalnych – przygotowywanych przez członków RC Gdynia, zwycięzców eliminacji krajowych – w finałowych zmaganiach w USA ogólnoświatowego konkursu pod nazwą „Odyseja umysłu” – w kwocie 500 zł;

 • pomoc dla mieszkańców Nepalu poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi organizowana z inicjatywy RC Kraków, wspólnie z pozostałymi klubami krakowskimi – w kwocie 1.000 zł.

Podsumowując, całkowity koszt pomocy udzielonej przez RC Kraków Wawel w kadencji 2014/15 wyniósł w środkach pieniężnych 10.300 zł, a łącznie z kosztami pokrytymi pośrednio – 24.300 zł.

Gdy mowa o pomocy należy także uwzględnić nasze wsparcie udzielane tradycyjnie Klubowi ROTARACT w Krakowie. W tym roku łączna kwota udzielonego im wsparcia wyniosła: 2.225 zł. Były to koszy udziału w 3 konferencjach oraz w spotkaniu z okazji przekazania służby. Należy widzieć to jednak w kontekście naszych obowiązków wobec Klubu ROTARACT wynikających z naszego patronatu oraz pomocy jaką Rotaractorzy świadczą przy organizowaniu przez Klub różnych spotkań i imprez. Szczególnie efektywną działalnością i profesjonalną współpracą z naszym klubem wykazali Prezydent Klubu ROTARACT kadencji 2014/15 Kol. Zuzanna Pamuła oraz Pastprezydent tego Klubu, a wówczas Gubernator Dystryktu Rotaractorskiego – Kol. Marcel Krzak. W trakcie minionej kadencji przygotowywano się finansowo oraz od strony formalnej do wspólnej realizacji przyszłego grantu z klubami zagranicznymi i polskimi. Miedzy innymi Zarząd kontynuował przyjacielskie kontakty z dwoma klubami niemieckimi: RC Idar-Oberstein i RC Hamburg Bergedorf. W tych ramach zaproszono członków Klubu z Idar-Oberstein do złożenia kolejnej wizyty w Krakowie w końcu września 2015 roku i przygotowano bogaty program tej wizyty. W przypadku współpracy z Niemcami, jak zwykle, nieoceniona jest aktywność Kol. Jana Dudka. Oprócz tego, przyjęto szczególnie gościnnie w Krakowie przedstawicieli kilku klubów zagranicznych, potencjalnych przyszłych partnerów w realizacji grantu, a mianowicie:

 • z RC Roma Tawere i RC Ancona z Włoch – 20 osób,

 • z RC Bretby w Anglii – 8 osób,

 • z RC Zeist z Holandii – 11 osób.

Dodatkowo, byliśmy klubem wiodącym pod względem organizacyjnym i współfinansującym przyjęcie w Krakowie 13 osobowej grupy Rotarian z Australii, uczestników wymiany rotariańskiej w ramach Friendship Exchange, co w przyszłości także może zaprocentować współpracą z klubami australijskimi.Ponadto, z myślą o wsparciu naszego przyszłego Global Grantu, zadeklarowaliśmy udział finansowy RC Kraków Wawel w kwocie 1000 USD w Global Grancie pod nazwą FitPark Rotary, zainicjowanym i realizowanym przez RC Grudziądz. Stosowne zobowiązanie RC Grudziądz uzyskał dla nas Kol. Marek Wcisło.Związki z klubem z Grudziądza znalazły także swój wyraz w przyjęciu przez RC Kraków Wawel roli jednego z dwóch sponsorów charteru nowego klubu RC Grudziądz Centrum. Zadeklarowaliśmy współfinansowanie zakupu łańcucha prezydenckiego dla tego klubu, przeznaczając na ten cel kwotę 500 zł.Drugim elementem związanym z akcją pomocową oraz przygotowaniami do zorganizowania w przyszłości Global Grantu były przedsięwzięcia służące pozyskaniu środków na te cele. Zarząd zainicjował akcje zbiórki środków na działalność charytatywną Klubu, w formie sprzedaży cegiełek przy okazji kulturalnych wydarzeń organizowanych dla członków Klubu i ich przyjaciół, w tym z innych klubów Rotary w Krakowie. W tej kadencji odbyły się trzy tego typu imprezy:

 1. wieczór rotariański w klubie PIECArt acoustic JAZZ club przy ul. Szewskiej 12 z udziałem zespołu “Bynajmniej Quartet”,
 2. koncert Aloszy Afdiejewa z towarzyszeniem Michała Półtoraka w Piwnicy pod Baranami,
 3. koncert światowej sławy wirtuoza skrzypiec Vadima Brodskiego z towarzyszeniem 10-cio osobowego zespołu muzyków włoskich Umbria Jazz Band, ponownie w klubie PIEC Art acoustic JAZZ club.

Niezależnie od relatywnie wysokich efektów finansowych powyższych przedsięwzięć, należy podkreślić ich aspekt integracyjny, nie tylko dla naszych członków i ich rodzin oraz przyjaciół. Z okazji XV-lecia klubu Rotary Kraków WANDA (15 lat wcześniej byliśmy sponsorami charteru) przedstawiciele RC Kraków Wawel uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych i balu charytatywnym. Prezydent przekazał na ręce Prezydenta Klubu – Jubilata Kol. Hanny Grabowskiej-Pałeckiej list gratulacyjny i rzeźbę w brązie – statuetkę pamiątkową, autorstwa prof. Jerzego Nowakowskiego – naszego Past Prezydenta Do serii wieczorów spędzonych poza siedzibą Klubu, o charakterze integracyjnym, należy jeszcze zaliczyć wspólne zwiedzanie przez członków Klubu i ich bliskich muzeum pod płytą Rynku Głównego w Krakowie, połączone z kolacją na terenie muzeum. Z inicjatywy Pani dr Krystyny Herzig, która wcześniej gościła w naszym Klubie, została nawiązana bliska, koleżeńska współpraca między krakowskimi klubami Rotary oraz Lions. Ważnym elementem działalności Klubu były spotkania ze specjalnymi gośćmi.

Na początku kadencji, w dniu 29 lipca 2014 r. gościliśmy nowego Gubernatora naszego  Dystryktu Kol. Alexieja Kozhenkina, który przedstawił zamierzenia rozpoczynającej się kadencji. Gubernator wraz z Past-Gubernatorem, członkiem Klubu Kraków-WAWEL, Kol.Januszem Potępą, wręczyli naszemu zasłużonemu Koledze Bogusławowi Kaczmarczykowi odznakę “Paul Harris Fellow W ramach spotkań klubowych RC Kraków Wawel 9. krotnie gościliśmy guestspeakerów. Byli to:

 • Przedstawiciel firmy dealerskiej RM Filipowicz, specjalista od samochodów z napędem elektrycznym i hybrydowym.

 • Pan Leszek Kuzaj – znany mistrz rajdowy, m.in. mistrz Polski w klasyfikacji generalnej w roku2002, 2004, 2005 i w 2006

 • Mgr Małgorzata Marcińska – V-ce Minister w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, poprzednio m.in. wieloletnia wiceprezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego.

 • Pan Ziyad – Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce;

 • Prof. dr hab. Marek Stankiewicz – dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris w Krakowie.

 • Zakonnik Ojciec Henryk Cisowski, kapucyn, dyrektor Fundacji “Dzieło pomocy św. Ojca Pio”; człowiek młody, otwarty, z wielką pasją i skutecznością realizujący ambitne plany pomocy bezdomnym i wykluczonym społecznie. W obiekcie tej fundacji przy ul. Smoleńsk 4 nasz Klub w roku 2014 wyposażył, za kwotę 41.000 zł, w sprzęt medyczny Przychodnię dla Osób Bezdomnych, Ubogich i Migrantów w Krakowie, prowadzoną przez Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, którego prezesem jest Pan prof. dr med. Zbigniew Chłap.

 • Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus – nauczyciel akademicki Politechniki Krakowskiej, doskonały znawca architektury obronnej, pasjonat historii Twierdzy Kraków, społecznik walczący od lat o zachowanie dziedzictwa historycznego Krakowa.

 • Dr Stanisław Dziedzic – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa, nauczyciel akademicki UJ, pisarz i publicysta.

 • Dr hab. prof. UP Janusz Majcherek – nauczyciel akademicki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, filozof i socjolog kultury, publicysta.

 • Dr hab. Wiesław Babik kierownik zespołu Ekologii Molekularnej i Behawioralnej w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. 

 • Kol. Janusz Pałka, członek naszego klubu – przedstawił swoje wrażenia ilustrowane zdjęciami z pobytu na Kubie i refleksje związane z aktualną sytuacją ekonomiczną w tym kraju.

Dla dopełnienia obrazu działalności członków RC Kraków Wawel w kadencji 2014/15 należy uwzględnić jeszcze dwie konferencje zorganizowane pod egidą naszego Klubu, a mianowicie:

 • Konferencję Dystryktu 2230 – duże przedsięwzięcie, świetnie zorganizowane przez Kol. Marka Wcisło,

 • Seminarium ICC (komitetów międzynarodowych w Dystrykcie) – zorganizowane przez Kol. Jana Wranę.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia wysiłek organizacyjny z tym związany był bardzo duży. Za podołanie tym wymaganiom i perfekcyjną organizację słowa uznania i podziękowania należą się Kol. Markowi Wcisło.

Nawiązując do kwestii aktywności i propagowaniu naszego Klubu, pragnę podziękować Kol. Jerzemu Nowakowskiemu za aktywność artystyczną na niwie rotariańskiej. Przede wszystkim należy wyeksponować fakt, że Kol. Jerzy Nowakowski jest autorem medali Polonus i Germanus, przyznawanych Polakom i Niemcom za “Służenie innym ponad własny interes”, a przede wszystkim szczególnie zaangażowanym w pomoc i budowanie dobrych relacji między tymi narodami. Uroczystości wręczania tych medali odbywają się corocznie z udziałem przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych, służby dyplomatycznej i wielu znanych osobistości życia politycznego i społecznego w Polsce i w Niemczech i oczywiście z obu stron – gubernatorów Dystryktów i prezydentów klubów Rotary.

Z wielką przykrością i żalem stwierdzamy, że w okresie minionej kadencji zmarło dwóch naszych byłych członków: Kol. Janusz Suszczyński oraz Kol. Zbigniew Skolicki. Zgodnie z wolą rodziny Kol. Janusza Suszczyńskiego, w trakcie Jego pogrzebu przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla wychowanków Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Miękini, nad którym patron objęliśmy wiele lat wcześniej właśnie z inicjatywy Kol. Janusza Suszczyńskiego. Akcja ta przyniosła w efekcie zaskakująco wysoką kwotę 6200 zł. Stanowiło to zwieńczenie, nie tylko symboliczne, wielu lat wysiłków podejmowanych przez Kol. Janusza Suszczyńskiego na rzecz dzieci i młodzieży z tej placówki.

LOGO rotary

Prezydentem Klubu w kadencji 2011/2012 był Zbigniew Leyko.