g

STRUKTURA

Struktura i liderzy

Podstawą istnienia i funkcjonowania Rotary są kluby rotariańskie – Rotary Clubs (RC). Młodzież uczestniczy aktywnie w działalności Rotary w ramach klubów Rotaract Clubs, a najmłodsi Rotarianie w ramach Interact Clubs.

Wszystkie kluby Rotary zrzeszone są w Rotary International (RI). Główna siedziba Rotary International (Rotary World Headquarters) znajduje się w USA, w miejscowości Evanston (w pobliżu Chicago), w stanie Illinois.

Dla skuteczniejszego zarządzania działalnością Rotary świat został podzielony na tzw. strefy, a w ramach niektórych stref dodatkowo wydzielono sekcje. Każda strefa lub sekcja obejmuje najmniejsze jednostki terytorialne zwane Dystryktami (wykaz stref, sekcji i dystryktów zamieszczono poniżej).

Polskie kluby należą do Dystryktu 2231 Polska, w Strefie 18, w której znajdują się także kluby Rotary z Danii, południowej Szwecji, Norwegii, Litwy, Grenlandii, Islandii i Wysp Owczych.

Dla usprawnienia administrowania utworzono kilka biur regionalnych z siedzibami w Brazylii – San Paulo, w Szwajcarii – Zurych, w Japonii – Tokio, w Korei Płd. – Seul, w Indiach – Delhi, w Australii – Parramatta. Kluby Wielkiej Brytanii i Irlandii obsługiwane są przez Rotary International in Great Britain and Ireland (RIBI), formalnie nie podlegające Rotary World Headquarters.

Organem kolegialnym RI jest Rada Dyrektorów Rotary International. Przewodniczącym Rady jest Prezydent RI, a jego członkami tzw. Dyrektorzy. Jednym z Dyrektorów kadencji 2018 – 2020 był Polak Piotr Wygnańczuk, były Gubernator Dystryktu 2230 Polska – Białoruś – Ukraina.

Najwyższym gremium w Rotary jest coroczna ogólnoświatowa Konwencja Rotary.

Podczas Konwencji wybierani są: Prezydent oraz Dyrektorzy, którzy obejmują stanowiska 1 lipca w roku następnym, po roku w którym zostali wybrani. Po wyborze Prezydent, do czasu przejęcia funkcji po swoim poprzedniku, nosi tytuł Prezydenta Elekta i jest członkiem Rada Dyrektorów RI. Kadencja Prezydenta trwa 1 rok, a Dyrektorów 2 lata.

Prezydent powołuje Vice Prezydenta (nie może nim być Prezydent Elekt) oraz Skarbnika.

Prezydent jest najwyższym urzędnikiem RI i:

Za bieżące zarządzanie RI odpowiedzialny jest Sekretarz Generalny RI. Pełni on rolę dyrektora operacyjnego RI, kieruje biurem zwanym Sekretariatem, działając pod kierunkiem i kontrolą Rady Dyrektorów.  Jest odpowiedzialny za realizację polityk i zadań ustalonych przez Radę Dyrektorów oraz administrację, w tym operacje finansowe RI. 

Jedyną osobą wysokiego szczebla w Rotary otrzymującą stałe wynagrodzenie jest Sekretarz Generalny. Wszyscy pozostali, w tym także Prezydent, uzyskują jedynie zwrot udokumentowanych i uzasadnionych wydatków.

Odrębne zadania mają:

Rada ds. Prawodawstwa – opracowuje akty prawa w oparciu o propozycje jednostek Rotary różnego szczebla, przeprowadza analizę i weryfikuje przepisy już istniejące, rozpatruje zgłaszane poprawki do tych przepisów.

Rada ds. Uchwał – opiniuje propozycje uchwał w formie postanowienia. Propozycje uchwał zgłaszane przez jednostki Rotary różnego szczebla, wcześniej zatwierdzane przez stosowne gremia, są przekazywane Sekretarzowi Generalnemu, a po zweryfikowaniu przez Komitet Konstytucyjny i Komitet Statutowy, czy nie naruszają aktów prawa wewnętrznego RI, są kierowane do Rady ds. Uchwał.

Finansowym filarem Rotary jest Rotary Foundation (RF).

Jej początki sięgają 1917 roku, kiedy to Arch C. Klumph z inicjatywy ówczesnego Prezydenta RI utworzono funduszu z przeznaczeniem pozyskanych środków na „czynienie dobra na świecie”. W roku 1928 fundusz został przekształcony w Fundację Rotary. Najnowsze dane o działalności RF dostępne są w raporcie rocznym: https://www.rotary.org/en/annual-report-2020

Shekhar Mehta

Prezydent ROTARY
w kadencji 2021-22 Członek Rotary Club of Calcutta-Mahanagar West Bengal, India

ZONE 1 Section A: Japan (northern): 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2800, 2830 Section B:

Bangladesh, Indonesia, Pakistan: 3271, 3272, 3281, 3282, 3410, 3420

ZONE 2 Guam, Japan (central), Micronesia, Northern Marianas, Palau: 2570, 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2820, 2840

ZONE 3 Japan (southern): 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, 2720, 2730, 2740

ZONE 4 India (western and northern): 3011, 3012, 3040, 3053, 3054, 3060, 3070, 3080, 3090, 3141, 3142

ZONE 5 India (southern), Maldives, Sri Lanka: 2981, 2982, 3000, 3201, 3203, 3204, 3211, 3212, 3220, 3231, 3232

ZONE 6 Bhutan, India (eastern), Nepal: 3030, 3100, 3110, 3120, 3240, 3250, 3261, 3262, 3291, 3292

ZONE 7 India (central and southern): 3020, 3131, 3132, 3150, 3160, 3170, 3181, 3182, 3190

ZONE 8 Australia, New Zealand and Pacific Islands: 9455, 9465, 9510, 9560, 9620, 9640, 9650, 9670, 9675, 9685, 9705, 9780, 9790, 9800, 9810, 9820, 9830, 9910, 9920, 9930, 9940, 9970, 9980

ZONE 9 China, Hong Kong, Macau, Mongolia, Taiwan: *52, 3450, 3461, 3462, 3470, 3481, 3482, 3490, 3501, 3502, 3510, 3521, 3522, 3523

ZONE 10 Section A: Philippines: 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3850, 3860, 3870 Section B: Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam: 3330, 3340, 3350, 3360 Section C: Brunei, Malaysia,

Singapore: 3300, 3310

ZONE 11 Republic of Korea (northern): 3600, 3620, 3630, 3640, 3650, 3690, 3730, 3740, 3750

ZONE 12 Republic of Korea (southern): 3590, 3610, 3661, 3662, 3670, 3680, 3700, 3710, 3721, 3722

ZONE 13 Section A: Andorra, France, Monaco: 1510, 1520, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790 Section B: Belgium, Luxembourg: 2130, 2140, 2150, 2160

ZONE 14 Italy, Malta, San Marino: 2031, 2032, 2041, 2042, 2050, 2060, 2071, 2072, 2080, 2090, 2101, 2102, 2110, 2120

ZONE 15 Germany (northern and central): 1800, 1810, 1820, 1850, 1860, 1870, 1890, 1900, 1940

ZONE 16 Section A: Germany (southern): 1830, 1841, 1842, 1880, 1930, 1950 Section B: Switzerland,

Liechtenstein: 1980, 1990, 2000

ZONE 17 Section A: Latvia, Sweden (northern): 2320, 2330, 2340, 2350, 2370, 2380, 2400, 2410 Section B: Aland Islands, Estonia, Finland, Russian Federation: 1385, 1390, 1410, 1420, 1430, 2223

ZONE 18 Denmark, Faroe Islands, Greenland, Iceland, Lithuania, Norway, Poland, Sweden (southern): 1360, 1440, 1450, 1461, 1462, 1470, 1480, 2231, 2250, 2260, 2275, 2290, 2305, 2310, 2360, 2390

ZONE 19 England (northern), Ireland, Isle of Man, Northern Ireland, Scotland, Wales: 1010, 1020, 1030, 1040, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1150, 1160, 1180, 1190, 1210, 1220, 1230, 1260, 1285

ZONE 20 Section A: England (southern), Channel Islands, Gibraltar: 1110, 1120, 1130, 1145, 1175, 1200, 1240 Section B: The Netherlands: 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610 Section C: Portugal, Azores Islands, Madeira Islands, Spain: 1960, 1970, 2201, 2202, 2203

ZONE 21 Section A: Austria, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Czech Republic, Hungary,

Israel, Republic of Moldova, Romania, Slovakia, Ukraine: 1910, 1911, 1913, 1920, 2232, 2240, 2241,

2490 Section B: Afghanistan, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria, Cyprus, Georgia,

Greece, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lebanon, Montenegro, North Macedonia, Palestine, Serbia, Slovenia, Sudan, Tajikistan, Turkey, UAE: *53, *55, *56, *59, 1912, 2420, 2430, 2440, 2452, 2470, 2482, 2483, 2484

ZONE 22 Africa: 2451, 9010, 9101, 9102, 9110, 9125, 9141, 9142, 9150, 9210, 9212, 9213, 9214, 9220, 9350, 9370, 9400

ZONE 23 Section A: Brazil (southern): 4630, 4640, 4652, 4660, 4670, 4680, 4700, 4710, 4730, 4740, 4780 Section B: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay: 4320, 4340, 4355, 4400,

4455, 4465, 4690, 4845, 4851, 4895, 4905, 4921, 4945, 4975

ZONE 24 Section A: Brazil (central): 4420, 4440, 4470, 4480, 4510, 4540, 4590, 4563, 4621, 4770 Section B: Brazil (northern): 4391, 4490, 4500, 4521, 4530, 4560, 4571, 4720, 4751, 4760

ZONE 25 Section A: Belize, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Venezuela: 4060, 4100, 4110, 4130, 4140, 4170, 4185, 4195, 4240, 4250, 4271, 4281, 4370, 4380 Section B: USA (TX): 5790, 5810, 5840, 5870, 5890, 5910, 5930

ZONE 26 USA (AZ, CA, CO, HI, NM, NV, TX): 5000, 5170, 5220, 5230, 5240, 5280, 5300, 5320, 5330, 5340, 5450, 5470, 5495, 5500, 5520, 5730

ZONE 27 USA (CA, CO, ID, MT, NE, NV, OR, UT, WA, WY), Canada: 5020, 5030, 5080, 5100, 5110,

5130, 5150, 5160, 5180, 5190, 5390, 5400, 5420, 5440

ZONE 28 Canada, St. Pierre & Miquelon, USA (AK, ME, MI, NY, WA): 5010, 5040, 5050, 5060, 5360,

5370, 5550, 6290, 6310, 6330, 6360, 6380, 6400, 7010, 7040, 7070, 7080, 7090, 7790, 7810, 7820

ZONE 29 USA (IA, IL, KS, MI, MN, ND, NE, OK, SD, WI), Canada: 5580, 5610, 5630, 5650, 5680, 5710,

5950, 5960, 5970, 6000, 6220, 6250, 6270, 6420, 6440, 6450

ZONE 30 USA (AL, IN, KY, OH, TN): 6540, 6560, 6580, 6600, 6630, 6650, 6670, 6690, 6710, 6740, 6760, 6780, 6860, 6880

ZONE 31 USA (AR, IL, KS, LA, MO, MS, OK, TN, TX): 5750, 5770, 5830, 6040, 6060, 6080, 6110, 6150,

6170, 6190, 6200, 6460, 6490, 6510, 6800, 6820, 6840

ZONE 32 Bermuda, Canada, USA (CT, MA, ME, NH, NJ, NY, PA, RI, VT): 7120, 7150, 7170, 7190, 7210,

7230, 7255, 7390, 7410, 7430, 7450, 7475, 7490, 7505, 7780, 7850, 7870, 7890, 7910, 7930, 7950, 7980

ZONE 33 USA (D.C., DE, MD, NC, PA, SC, TN, VA, WV): 7280, 7305, 7360, 7545, 7570, 7600, 7610, 7620, 7630, 7670, 7680, 7690, 7710, 7720, 7730, 7750, 7770

ZONE 34 The Caribbean (except Dominican Republic), Bahamas, French Guiana, Guyana, Suriname, Turks and Caicos Islands, USA (FL, GA): 6890, 6900, 6910, 6920, 6930, 6940, 6950, 6960, 6970, 6980, 6990, 7000, 7020, 7030

*Liczby dwucyfrowe oznaczają grupy klubów nieobjętych dystryktem, z następujących krajów lub obszarów geograficznych: 52: China; 53: Kosovo; 55: Albania; 56: Afghanistan: 59: Iraq