g

STRUKTURA

Struktura i liderzy

Podstawą istnienia i funkcjonowania Rotary są kluby rotariańskie – Rotary Clubs (RC). Młodzież uczestniczy aktywnie w działalności Rotary w ramach klubów Rotaract Clubs, a najmłodsi Rotarianie w ramach Interact Clubs.

Wszystkie kluby Rotary zrzeszone są w Rotary International (RI). Główna siedziba Rotary International (Rotary World Headquarters) znajduje się w USA, w miejscowości Evanston (w pobliżu Chicago), w stanie Illinois.

Dla skuteczniejszego zarządzania działalnością Rotary świat został podzielony na tzw. strefy, a w ramach niektórych stref dodatkowo wydzielono sekcje. Każda strefa lub sekcja obejmuje najmniejsze jednostki terytorialne zwane Dystryktami (wykaz stref, sekcji i dystryktów zamieszczono poniżej).

Polskie kluby należą do Dystryktu 2231 Polska, w Strefie 18, w której znajdują się także kluby Rotary z Danii, południowej Szwecji, Norwegii, Litwy, Grenlandii, Islandii i Wysp Owczych.

Dla usprawnienia administrowania utworzono kilka biur regionalnych z siedzibami w Brazylii – San Paulo, w Szwajcarii – Zurych, w Japonii – Tokio, w Korei Płd. – Seul, w Indiach – Delhi, w Australii – Parramatta. Kluby Wielkiej Brytanii i Irlandii obsługiwane są przez Rotary International in Great Britain and Ireland (RIBI), formalnie nie podlegające Rotary World Headquarters.

Organem kolegialnym RI jest Rada Dyrektorów Rotary International. Przewodniczącym Rady jest Prezydent RI, a jego członkami tzw. Dyrektorzy. Jednym z Dyrektorów kadencji 2018 – 2020 jest Polak Piotr Wygnańczuk, były Gubernator Dystryktu 2230 Polska – Białoruś – Ukraina.

Najwyższym gremium w Rotary jest coroczna ogólnoświatowa Konwencja Rotary.

Podczas Konwencji wybierani są: Prezydent oraz Dyrektorzy, którzy obejmują stanowiska 1 lipca w roku następnym, po roku w którym zostali wybrani. Po wyborze Prezydent, do czasu przejęcia funkcji po swoim poprzedniku, nosi tytuł Prezydenta Elekta i jest członkiem Rada Dyrektorów RI. Kadencja Prezydenta trwa 1 rok, a Dyrektorów 2 lata.

Prezydent powołuje Vice Prezydenta (nie może nim być Prezydent Elekt) oraz Skarbnika.

Prezydent jest najwyższym urzędnikiem RI i:

Za bieżące zarządzanie RI odpowiedzialny jest Sekretarz Generalny RI. Pełni on rolę dyrektora operacyjnego RI, kieruje biurem zwanym Sekretariatem, działając pod kierunkiem i kontrolą Rady Dyrektorów.  Jest odpowiedzialny za realizację polityk i zadań ustalonych przez Radę Dyrektorów oraz administrację, w tym operacje finansowe RI. 

Jedyną osobą wysokiego szczebla w Rotary otrzymującą stałe wynagrodzenie jest Sekretarz Generalny. Wszyscy pozostali, w tym także Prezydent, uzyskują jedynie zwrot udokumentowanych i uzasadnionych wydatków.

Odrębne zadania mają:

Rada ds. Prawodawstwa – opracowuje akty prawa w oparciu o propozycje jednostek Rotary różnego szczebla, przeprowadza analizę i weryfikuje przepisy już istniejące, rozpatruje zgłaszane poprawki do tych przepisów.

Rada ds. Uchwał – opiniuje propozycje uchwał w formie postanowienia. Propozycje uchwał zgłaszane przez jednostki Rotary różnego szczebla, wcześniej zatwierdzane przez stosowne gremia, są przekazywane Sekretarzowi Generalnemu, a po zweryfikowaniu przez Komitet Konstytucyjny i Komitet Statutowy, czy nie naruszają aktów prawa wewnętrznego RI, są kierowane do Rady ds. Uchwał.

Finansowym filarem Rotary jest Rotary Foundation (RF).

Jej początki sięgają 1917 roku, kiedy to Arch C. Klumph z inicjatywy ówczesnego Prezydenta RI utworzono funduszu z przeznaczeniem pozyskanych środków na „czynienie dobra na świecie”. W roku 1928 fundusz został przekształcony w Fundację Rotary. Najnowsze dane o działalności RF dostępne są w raporcie rocznym z 2018 r.: https://www.rotary.org/en/annual-report-2020

ZONE 1: Section A: Japan (northern): 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2800, 2830 Section B: Bangladesh, Indonesia, Pakistan: 3271, 3272, 3281, 3282, 3410, 3420

ZONE 2: Guam, Japan (central), Micronesia, Northern Marianas, Palau: 2570, 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2820, 2840

ZONE 3: Japan (southern): 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, 2720, 2730, 2740

ZONE 4: India (western and northern): 3011, 3012, 3040, 3053, 3054, 3060, 3070, 3080, 3090, 3141, 3142

ZONE 5: India (southern), Maldives, Sri Lanka: 2981, 2982, 3000, 3201, 3202, 3211, 3212, 3220, 3231, 3232

ZONE 6: Bhutan, India (eastern), Nepal: *58, 3030, 3100, 3110, 3120, 3240, 3250, 3261, 3262, 3291, 3292

ZONE 7: India (central and southern): 3020, 3131, 3132, 3150, 3160, 3170, 3181, 3182, 3190

ZONE 8: Australia, New Zealand and Pacific Islands: 9455, 9465, 9500, 9520, 9550, 9570, 9600, 9630, 9640, 9650, 9670, 9675, 9685, 9700, 9710, 9780, 9790, 9800, 9810, 9820, 9830, 9910, 9920, 9930, 9940, 9970, 9980

ZONE 9: China, Hong Kong, Macau, Mongolia, Taiwan: *52, 3450, 3461, 3462, 3470, 3481, 3482, 3490, 3501, 3502, 3510, 3521, 3522, 3523

ZONE 10: Section A: Philippines 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3850, 3860, 3870 Section B: Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand 3330, 3340, 3350, 3360 Section C: Brunei, Malaysia, Singapore 3300, 3310

ZONE 11: South Korea (northern): 3600, 3620, 3630, 3640, 3650, 3690, 3730, 3740, 3750

ZONE 12: South Korea (southern): 3590, 3610, 3661, 3662, 3670, 3680, 3700, 3710, 3721, 3722

ZONE 13: Section A: Andorra, France, Monaco: 1510, 1520, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790 Section B: Belgium, Luxembourg: 1620, 1630, 2170

ZONE 14: Italy, Malta, San Marino: 2031, 2032, 2041, 2042, 2050, 2060, 2071, 2072, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120

ZONE 15: Germany (northern and central): 1800, 1810, 1820, 1850, 1860, 1870, 1890, 1900, 1940

ZONE 16: Section A: Germany (southern), Israel**: 1830, 1841, 1842, 1880, 1930, 1950, 2490 Section B: Switzerland, Liechtenstein: 1980, 1990, 2000

ZONE 17: Section A: Latvia, Sweden (northern): 2320, 2330, 2340, 2350, 2370, 2380, 2400, 2410 Section B: Aland Islands, Estonia, Finland, Russia (western): 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 2220

ZONE 18: Denmark, Faroe Islands, Greenland, Iceland, Lithuania, Norway, Poland, Sweden (southern): 1360, 1440, 1450, 1461, 1462, 1470, 1480, 2231, 2250, 2260, 2275, 2290, 2305, 2310, 2360, 2390

ZONE 19: England (northern), Ireland, Isle of Man, Northern Ireland, Scotland, Wales: 1010, 1020, 1030, 1040, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1150, 1160, 1180, 1190, 1210, 1220, 1230, 1260, 1285

ZONE 20: Section A: England (southern), Channel Islands, Gibraltar: 1110, 1120, 1130, 1145, 1175, 1200, 1240 Section B: The Netherlands: 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610 Section C: Portugal, Azores Islands, Madeira Islands, Spain:1960, 1970, 2201, 2202, 2203

ZONE 21: Section A: Austria, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Czech Republic, Hungary,

Republic of Moldova, Romania, Slovakia, Ukraine: 1910, 1911, 1913, 1920, 2232, 2240, 2241 Section B: Afghanistan, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria, Cyprus, FYROM, Georgia Greece, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lebanon, Montenegro, Palestine, Serbia, Slovenia, Sudan, Tajikistan, Turkey, UAE: *53, *55, 1912, 2420, 2430, 2440, 2452, 2470, 2482, 2483, 2484

ZONE 22: Africa: 2451, 9010, 9101, 9102, 9110, 9125, 9141, 9142, 9150, 9210, 9211, 9212, 9220, 9350, 9370, 9400

ZONE 23: Section A: Brazil (southern): 4630, 4640, 4650, 4651, 4660, 4670, 4680, 4700, 4710, 4730, 4740, 4780 Section B: Antarctica, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay: *44, 4320, 4340, 4355, 4400, 4455, 4465, 4690, 4815, 4845, 4849, 4895, 4905, 4920, 4930, 4945, 4970, 4980

ZONE 24: Section A: Brazil (central): 4310, 4420, 4430, 4440, 4470, 4480, 4510, 4540, 4590, 4600, 4610, 4620, 4770 Section B: Brazil (northern): 4390, 4410, 4490, 4500, 4520, 4530, 4550, 4560, 4570, 4580, 4720, 4750, 4760

ZONE 25: Section A: Belize, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Venezuela: 4060, 4100, 4110, 4130, 4140, 4170, 4185, 4195, 4240, 4250, 4271, 4281, 4370, 4380 Section B: USA (TX): 5790, 5810, 5840, 5870, 5890, 5910, 5930

ZONE 26: USA (AZ, CA, CO, HI, NM, NV, TX): 5000, 5170, 5220, 5230, 5240, 5280, 5300, 5320, 5330, 5340, 5450, 5470, 5495, 5500, 5520, 5730

ZONE 27: USA (CA, CO, ID, MT, NE, NV, OR, UT, WA, WY), Canada: 5020, 5030, 5080, 5100, 5110, 5130, 5150, 5160, 5180, 5190, 5390, 5400, 5420, 5440

ZONE 28: Canada, Russia (eastern), St. Pierre & Miquelon, USA (AK, ME, MI, NY, WA): *57, 5010,

5040, 5050, 5060, 5360, 5370, 5550, 6290, 6310, 6330, 6360, 6380, 6400, 7010, 7040, 7070, 7080, 7090, 7790, 7810, 7820

ZONE 29: USA (IA, IL, KS, MI, MN, ND, NE, OK, SD, WI), Canada: 5580, 5610, 5630, 5650, 5670, 5690, 5710, 5950, 5960, 5970, 6000, 6220, 6250, 6270, 6420, 6440, 6450

ZONE 30: USA (AL, IN, KY, OH, TN): 6540, 6560, 6580, 6600, 6630, 6650, 6670, 6690, 6710, 6740, 6760, 6780, 6860, 6880

ZONE 31: USA (AR, IL, KS, LA, MO, MS, OK, TN, TX): 5750, 5770, 5830, 6040, 6060, 6080, 6110, 6150,

6170, 6190, 6200, 6460, 6490, 6510, 6800, 6820, 6840

ZONE 32: Bermuda, Canada, USA (CT, MA, ME, NH, NJ, NY, PA, RI, VT): 7120, 7150, 7170, 7190, 7210, 7230, 7255, 7390, 7410, 7430, 7450, 7475, 7490, 7505, 7780, 7850, 7870, 7890, 7910, 7930, 7950, 7980

ZONE 33: USA (D.C., DE, MD, NC, PA, SC, TN, VA, WV): 7280, 7300, 7330, 7360, 7530, 7550, 7570, 7600, 7610, 7620, 7630, 7670, 7680, 7690, 7710, 7720, 7730, 7750, 7770

ZONE 34: The Caribbean (except Dominican Republic), Bahamas, French Guiana, Guyana, Suriname, Turks and Caicos Islands, USA (FL, GA): 6890, 6900, 6910, 6920, 6930, 6940, 6950, 6960, 6970, 6980, 6990, 7000, 7020, 7030

*Two-digit numbers denote groups of non-districted clubs. 44 = Antarctica clubs; 52 = China clubs; 53= Kosovo clubs; 55= Albania clubs; 57 = Far East Russia and Siberian clubs

**District 2490 (Israel) will move to Zone 21 from Zone 16 on 1 July 2019

HOLGER KNAACK

President ROTARY
w kadencji 2020-21 Członek RC Herzogtum Lauenburg-Mölln Germany

LOGO rotary