g

CELE I MISJA

Cele Rotary

Motto Rotary: Service Above Self (Służba ponad własne interesy).

Rozwój kontaktów międzyludzkich

Rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy.

Rozwój standardów etycznych

Stosowanie i promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i społecznej.

Służenie społeczeństwu w ramach wykonywanego zawodu

Nobilitowanie zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu.

Hołdowanie ideałowi służby

Stosowanie ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym oraz promowanie wszelkich form służby dla innych.

Budowa zrozumienia międzynarodowego

Propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju, poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

TEST CZTERECH PYTAŃ

Jednym z najczęściej cytowanych na świecie sprawdzianów etyki w biznesie jest rotariański „Test 4 pytań”. Został stworzony przez rotarianina Herberta J. Taylora w 1932 r., kiedy poproszono go o zajęcie się stojącą na progu bankructwa firmą Aluminium Company. Taylor poszukując sposobów ocalenia firmy, nakreślił kod etyczny, którym mieli posługiwać się wszyscy pracownicy zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Zastosowaniu tej prostej filozofii firma zawdzięczała swe ocalenie.

„Test 4 pytań” został formalnie przyjęty przez RI w 1943 r., a jego autor został Prezydentem RI w roku 1954/1955.
W swojej istocie „Test 4 pytań” odnosi się do odpowiedzi dotyczących wszystkiego, co myślimy, mówimy i robimy:

1. Czy to jest prawda?
2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
3. Czy to zbuduje dobrą wolę i przyjaźń?
4. Czy będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

Kim jesteśmy

Rotary International

Rotary is a global network of 1.2 million neighbors, friends, leaders, and problem-solvers who see a world where people unite and take action to create lasting change – across the globe, in our communities, and in ourselves.

LOGO rotary