W sobotę 6 kwietnia kilkuosobowa delegacja naszego klubu, w salach Pałacu Czeczotki w Krakowie, uczestniczyła w uroczystych obchodach 15 lecia klubu RC Kraków Wyspiański. Najpierw odbył się piękny koncert orkiestry złożonej z uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie, którą dyrygował osobiście Jego Magnificencja rektor Akademii Muzycznej w Krakowie prof. dr hab. Stanisław Krawczyński – Rotarianin, członek klubu Kraków Wyspiański. Po koncercie z wielką wprawą została przeprowadzona aukcja dzieł plastycznych pracowników, doktorantów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, z której dochód przeznaczony został dla Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Miechowie. Następnie członkowie klubu – jubilata przedstawili w formie wspomnień historię powstania i piętnastu lat działalności RC Kraków Wyspiański i zaprezentowali film ilustrujący przedstawiane treści. Jednym z mówców był członek RC Kraków Wawel past gubernator Kol. Jan Wrana. Był on, 16 lat wcześniej, jednym z inicjatorów przyjęcia przez nasz klub patronatu nad czarterem powstającego wówczas nowego klubu Rotary w Krakowie, który przyjął nazwę RC Kraków Wyspiański. Potem goście – przedstawiciele krakowskich klubów rotariańskich oraz z Niemiec, a także past gubernator Dystryktu 2230, Kol. Barbara Pawlisz oraz przedstawiciele władz samorządowych i ww. ośrodka z Miechowa złożyli jubilatom gratulacje i życzenia dalszej, tak owocnej działalności na rzecz innych, w tym w ramach wymiany młodzieży z całego świata.

Ze strony naszego klubu życzenia złożył past gubernator Kol. Janusz Potępa i wręczył pamiątkową litografię autorstwa Kol. Romana Banaszewskiego. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i na pewno przyczyni się do integracji środowiska Rotarian w Krakowie.