Na początku października 2019 r. gościliśmy w klubie młodzież uczestniczącą w rotariańskim programie wymiany młodzieży. Przez pół roku przebywają w Polsce pod opieką rotarian i po ukończeniu kursu języka polskiego uczęszczają do polskich szkół średnich. W tym czasie mieszkają u rodziny polskiej, z której dziecko też uczestniczy lub uczestniczyło w tej wymianie, przebywając w innym kraju na analogicznych zasadach. Oprócz aktualnych “wymieńców” w spotkaniu wzięły też udział dwie dziewczyny z Polski, które wcześniej spędziły po pół roku – jedna w USA, druga w Meksyku. Wszyscy uczestnicy wymiany opowiedzieli nam o swoich wrażeniach, nawiązanych przyjaźniach i przeżyciach w trakcie pobytu poza krajem macierzystym. Także rodzice polskich uczestniczek wymiany przedstawili nam jak duży, ich zdaniem, wpływ na postawę ich dzieci , u samodzielnienie się, plany życiowe itp. wywarł kontakt z ludźmi w krajach pobytu i nauka w tamtejszych szkołach. Rodzice podzielili się z nami także wrażeniami związanymi z opieką sprawowaną nad dziećmi z zagranicy będącymi pod ich pieczą. Spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że wymiana młodzieży jest jednym z najważniejszych programów Rotary, a młodzi ludzie powracająca potem do swoich krajów ojczystych stają się najlepszymi ambasadorami Polski w świecie.