17 grudnia 2019 odbył się tradycyjny wieczór wigilijny naszego Klubu. W jego ramach powitaliśmy na powrót w naszym gronie dwóch byłych członków Kol. Jacka Wojtynę oraz Kol. Wojciecha Dudka.

Naszymi gośćmi, jak co roku, była młodzież z Placówki Opiekuńczo – WychowawczejSpokojna Przystań w Miękini z dwiema paniami z personelu placówki. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy pięknie śpiewanych kolędw wykonaniu młodzieży z Miękini, a ponadto każdy z członków Klubu otrzymał mały prezent świąteczny wykonany osobiście przez młodzież tego ośrodka.

Jednocześnie gościliśmy grupę uczestników rotariańskiej wymiany młodzieżowej. Dla Lily z Australii było to już pożegnalne spotkanie przed powrotem do kraju. W bardzo miłych słowach opowiedziała nam o swoich bardzo pozytywnych wrażeniach z pobytu w Krakowie i nawiązanych przyjaźniach.

Na zdjęciu: uczestniczka wymiany z Australii w gronie rotarian i innych „wymieńców”. Od lewej stoją: Oficer Wymiany w RC Kraków Wawel Bartek Kisielewski (pochylony), Past Gubernator Jan Wrana, Past Gubernator Janusz Potępa, Lily z Australii, Oficer Bezpieczeństwa Wymiany Borys Czarakcziew, Regionalny Przedstawiciel Gubernatora w kadencji 2018/19 Marek Wcisło i członek RC Kraków Wawel Roman Banaszewski; klęczą uczestnicy wymiany: z Meksyku (2 osoby), z Kolumbii i z USA